רבי אברהם יצחק משכיל לאיתן

רבי אברהם יצחק ב"ר אהרן משכיל-לאיתן (י"ז חשון ה'ת"ר, 25 באוקטובר 1839 – י"ד חשון ה'תרס"ה, 23 באוקטובר 1904) רבן של סמולוביץ, חסלוביץ וסטויבץ. ספריו "זרע איתן" ו"נהרות איתן" (כללי), אבדו בעת מלחמת העולם הראשונה והמהפכה ברוסיה. קורות חייו נולד בסמולביץ, למד בעירו ובבוברויסק. בישיבת מינסק ובישיבת וולוז'ין. שנתיים למד בוולוז'ין ואז נשא את חנה…

רבי משה ב"ר חיים הלוי סולובייצ'יק

רבי משה ב"ר חיים הלוי סולובייצ'יק (ה'תרל"ט, 1879 – ג' שבט ה'תש"א, 31 בינואר 1941) רבן של ראסיין, חסלוביץ' ואנטופול. ראש ישיבה בבית המדרש לרבנים 'תחכמוני' בוורשה, וראש ישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק. מדברי תורתו נדפסו בספרים: "חידושי הגר"מ" ו"חידושי הגר"מ והגרי"ד" הכוללים גם את חידושי בנו. מצבתו על מצבתו נכתב: הגאון החסיד מרן…