רבי משה ב"ר יואל נ"ש

רבי משה ב"ר יואל נ"ש [-ניקלשבורג] (נפטר [אלול?] ה'תקס"ז, 1807) היה מו"צ בנייקירכן ורבה של זוולה (שוואל), בירת מחוז אוברייסל במזרח הולנד. דרשותיו, כמו גם סיפור עלילת חייו (מאסרו והצלתו בהשתדלות כמה מגדולי ישראל) נדפסו בחייו בספרו "ישמח משה" (ליידן תקל"א). לאחר ששוחרר מהכלא נסע לאמשטרדם בדרכו נשא בעיר עלבורג את בתו (החורגת) של רבי…

רבי דוד הכהן די אזיוידו

רבי דוד כהן די אזיוידו (azevedo; נפטר ט"ו טבת ה'תקנ"ב, 10 בינואר 1792) רבה הראשי הספרדי של אמשטרדם, במקביל לרב האשכנזי רבי שאול לוונשטאם ואחרי פטירתו כרב יחיד. בשנה לאחר פטירתו התמנה רבי יעקב משה לוונשטאם על כסא אביו. ידועות הסכמתו לספרי בני דורו ובהם שו"ת פני אריה לרבי אריה ליב ברעסלא מרוטרדם, ספר הברית…

רבי מנחם מנדל אייזנשטדט

רבי מנחם מנדל ב"ר נח חיים אייזנשטדט (ה'ת"ר, 1840 – ~ה'תר"ס, 1900) רבן של קמינקה, ליסקווא, זיכלין ושצ'וצ'ין. מחבר "צמח מנחם". משנת ה'תרל"ו מילא את מקום אביו ברבנות שצ'וצ'ין. בשנת ה'תר"ס כתב 'הסכמה' באמדור. שנים אחדות אחר כך התמנה בשצ'וצ'ין רבי יהודה ליב חסמן, אחרי מחלוקת על הרבנות. אך לא מצאנו מקור מוסמך לתאריך פטירתו….

רבי חנוך הניך טשרנוטשפקי

רבי חנוך העניך ב"ר דוד טשרנוטשפקי (טשאַרנאָטשאַפּקאַ; ה'תרמ"ח, 1888 – ~ה'תש"א, 1941) רבן של סאניק, אילוב וגאלין. מחבר "שאלו שלום ירושלים" – דרשות, "דער יודישער גארטן" ו"דער יודישער ערציהר" (חלק 2 של הנ"ל) – ביידיש, וקונטרס בשם "חומת אנך" על תרגום יונתן, שנדפס בסוף ספר אהבת יהונתן על שמות. בא בכתובים עם גדולי דורו וחידושיו…

רבי אליהו דב היילפרן

רבי אליהו דב היילפרן (ה'תר"כ, 1860 – ?) משגיח ישיבת "תורת חסד" בלודז' ומחבר פורה של ספרי חיזוק ומוסר יהודיים בשפת היידיש. קורות חייו נולד לרבי ישראל דוד הלפרין בווילקומיר. חי בוורשה ובלודז'. בשנת תרס"ט עם ייסוד ישיבת תורת חסד בלודז', נמנה על צוות הישיבה ושימש משגיח על סדרי הישיבה. בשנת תרע"ב הדפיס הספד על…

רבי אהרן שמחה בונם זקליקובסקי

רבי אהרן שמחה בונם זקליקובסקי היה רבה של קוואהל שבפולין במשך זמן קצר, מאס ברבנות ונהיה מלמד פרטי בלודז'. עליו אחר כך באתי ללמוד אצל רב מובהק, הרה"ג ר' אהרן שמחה בונם זקליקובסקי. זמן קצר היה רב בעיר קוואהל ומאס במשמרתו והתיישב בעיר לודז'. למד עם ארבעה תלמידים בני עשירים גדולים, ואבי שלא היה עשיר…

רבי משה זקליקובסקי

רבי משה זקליקובסקי היה תלמיד חכם פולני נודע, מחסידי קוצק וגור. ר' משה היה מחסידי קוצק, נסע לאלכסנדר ואחר כך היה מחסידי החידושי הרי"מ והשפת אמת מגור, ובסוף ימיו אצל ה"אמרי אמת". ידידו של רבי חזקיה מלויביטש (העיירה לויביטש, פרבר של לודז'), הוא התפרסם בפולין כעובד ה' וצדיק, על שם מקום מגוריו "ר' משה בנטקובר"…

רבי יצחק אייזיק וולפמן

רבי יצחק אייזיק ב"ר אפרים הכהן וולפמן (ה'תרל"ח, 1778 – ?) רבן של גירמנובקה ופאסטוב. בנו של רבי אפרים הכהן וולפמן רבה של חוואסטוב (היא פאסטוב), חתנו של רבי חיים מנחם מנדל רב ומו"צ בפייטירטה. עדותו על הטבח בגירמאנובקה, הרמנובקה שהחל בר"ח אלול תרע"ט (סוף אוגוסט 1919), נדפסה במגילת הטבח, כרך ב, עמ' 34 ואילך….

רבי עקיבא זברסקי

רבי עקיבא זברסקי אב"ד שאריגרוד וורשילובקה שבפלך פודולסק. קורות חייו בשנת תרנ"ב היה אב"ד שאריגרוד בפודוליה (תשובה אליו משנה זו בשו"ת מהרש"ם סימן ט"ו, וראו אלף המגן, ב, סימן כ), בתקופת השלטון הסובייטי היה רב בוורשילובקה, פלך פודולסק (ה"פסק בדין חליצה" בראש הספר "אב בחכמה" של רבי אברהם אהרן יודלוביץ, ממוען אליו ועוסק בבעיות שהתעוררו…

רבי מיכל אשר מטלין

רבי מיכל אשר ב"ר עקיבא מטלין (ה'תר"מ, 1880- ?? לפני ה'תש"ט) רב בדבלין, אירלנד. קורות חייו נולד לפרידה ולרבי עקיבא מטלין ב"ר יהושע אלטשולר, אביו כיהן כאב"ד היינע בפלך מינסק שבאימפריה הרוסית. סבו רבי יהושע אלטשולר אב"ד טשאווס היה ר"מ בישיבת סלוצק, בנו של רבי עקיבא הכהן מייסד הישיבות בסלוצק ובוברויסק המכונות על שמו "ישיבת…

רבי אברהם אליהו אשרוב

רבי אברהם אליהו אשרוב רבה של דריבין שבפלך מוהילוב, מחסידי חב"ד. נספה בתקופת השואה. כונה בחב"ד ר' אברהם אלי' סוראזער, על שם עיר הולדתו. ביוגרפיה נולד בעיר סוראז, פלך ויטבסק. למד בישיבת ליובאוויטש ונמנה בין שבעת בחורי הישיבה שנשלחו לייסד את ישיבת תומכי תמימים בחברון. לאחר שנתיים שב לליובאוויטש, נישא והחל לכהן כרבה של דריבין…

רבי מיכאל רודילסון

רבי מיכאל ב"ר חיים שמעון רודילסון (ה'תרל"א, 1871 – ?) רב בבוריסוב שבפלך מינסק וחבר אגודת הרבנים הכללי. למד אצל אביו, רבה הקודם של בוריסוב, ונסמך להוראה ולדין בידי רבי ירוחם יהודה פרלמן, הגדול ממינסק, ורבי שמריה נח שניאורסון מחב"ד-בוברויסק, רבי יהודה ליב שניאורסון מהומל, רבי בצלאל הכהן מסמילוביץ, רבי אשר מרגליות ורבי שמעון ראקשישער….

רבי יצחק מאיר יוסלזון

רבי יצחק מאיר יוסלזון (ה'תרי"א, 1851 – ? אחרי תרס"ב) רב בזמלן (זאממו לאן) שבפלך קובנה, ואב"ד דבלין שבאירלנד. למד בישיבת מיר. בתו תמר רבקה נישאה לרבי מיכל אשר ב"ר עקיבא מאטלין רבה של היינה שבפלך מינסק. הזוג חי בדבלין ולאחר פטירתו, מילא חתנו את מקומו בדבלין (את מקומו של רבי מיכל אשר בדבלין, מילא חתנו…

רבי יהודה ליב אדימשיק

רבי יהודה לייבוש ב"ר משה הכהן אדימאשיק מחבר "גן רוה" על הפרי מגדים. חסיד טריסק, רב מטעם בטישוויץ שבגליציה, ורב ופעיל ציבור בטומשוב. ממייסדי המזרחי בגליציה. נספה בשואה. אביו רבי משה הכהן היה ראב"ד חלם. ביבליוגרפיה: אנציקלופדיה של הצה"ד, ו, עמ' 27-28.

רבי שלמה פנחס בוטניצקי

רבי שלמה פינחס בוטניצקי (ה'תרמ"ה, 1885 – ה'תרצ"ח, 1938) רב ודיין במריאמפול. קורות חייו יליד וילקובישק, במשך 50 שנה דיין במריאמפול, בשנת ה'תרפ"ו חתם עם כלל רבני ליטא  לטובת הרשימה הכלכלית-דתית, לקראת הבחירות לסיים השלישי בליטא הדמוקרטית שנערכו באותה שנה. נפטר בניו יורק בשנת ה'תרצ"ח. בנו היה העיתונאי ואיש החינוך הציוני יהונתן בוטניצקי, שהיגר לברזיל…

רבי חיים יוסף ב"ח

רבי חיים יוסף ברש"ב ב"ח (נפטר ה'תר"ץ, 1930) אב"ד אפטא. חבר "אגודת הרבנים הכללי". חותנו היה רבי צבי הירש פרידמן שכיהן לפניו כרבה של אפטא. חתנו רבי אליעזר ליפמן דיכטוולד (ר' ליפל) שימש דיין ומו"צ באפטא. מתורתו רח"י הרבה לפרסם מדברי תורתו בכתבי העת התורניים שיצאו בדורו: שערי תורה (פייגנבוים, למשל בגליון תשרי-כסלו תרפ"ד סימן…

רבי שמחה בונם דיכטוולד

רבי שמחה בונם ב"ר אליקים גצל הכהן דיכטוולד (ה'תרכ"א, 1861 – אחרי ה'תרפ"ו, 1926) אב"ד חלם. קורות חייו נולד ביענדרזיב שבפלך קילץ, לרבי אליקים גצל דיכטוואלד, רבן של פיונטקב (פיאנטקעוו) וינדרזיב. שימש מו"צ בוודיסלב, ומשנת ה'תר"ן, 1890, רב בחלם. משפחתו אביו, רבי אליקים גצל דיכטוואלד, רבן של פיונטקב (פיאנטקעוו) וינדרזיב, היה נכדו של רבי אליקים גצל…

רבי אליקים גצל דיכטוולד

רבי אליקים גצל ב"ר שמחה בונם הכהן דיכטוואלד (אחרי ה'תר"ם, 1880 – ה'תש"ג, 1943?) אב"ד יאבוז'נו וסטשמישיץ. קורות חייו נולד לרבי שמחה בונם הכהן דיכטוואלד, ונקרא על שם סבו רבי אליקים גצל דיכטוואלד, רבן של פיונטקב (פיאנטקעוו) וינדרזיב. וסב סבו רבי אליקים גצל מקאלעש. אחיו היה רבי זאב דוד דיכטוולד, אב"ד גורשקוב וסלופיא. כיהן כאב"ד יבוז'נו…

רבי אליעזר ליפמן מאיר דיכטוולד

רבי אליעזר ליפמן מאיר ב"ר זאב דוד הכהן דיכטוואלד (ה'תרס"ח, 1908 – השואה) הרב הצעיר בסלופיה (סלופי נאווא) ודיין ומו"צ באפטא. נספה בשואה. קורות חייו נולד לרבי זאב דוד הכהן דיכטוולד ולרעייתו השנייה, אלטע רבקה בת האדמו"ר מאוז'רוב רבי יחיאל חיים אפשטיין אב"ד אופולה. (אמו הייתה נשואה קודם לכן לרבי יעקב יצחק ב"ר חיים שמואל מחנצ'ין….

רבי זאב דוד דיכטוואלד

רבי זאב דוד ב"ר שמחה בונם הכהן דיכטוואלד (אחרי ה'תר"ם, 1880 – ? ה'תש"א, 1941) אב"ד גורשקוב וסלופיא. כנראה נספה בשואה. קורות חייו בנו של רבי שמחה בונם הכהן דיכטוואלד אב"ד חלם, ואחיו של רבי אליקים גצל דיכטוואלד אב"ד יאבוז'נו וסטשמישיץ. התמנה כרבה של גורשקוב (גארשקאוו, גארשקוב) בסביבות ה'תר"ע, 1910. במלחמת העולם הראשונה נשרפה גורשקוב, והוא…

רבי חיים אהרן דב פומרנץ

רבי חיים אהרן דב פומרנץ (ה'תר"ל – ה'תרע"ח, 1918) אב"ד דוברובה שבפלך גרודנו ורבה של טרסטינה. למד בכולל ברודסקי בוולוז'ין, בשנץ ה'תר"ס, 1900, התמנה למשרת רבנות ראשונה בדוברובה, פלך גרודנו, ולאחר פטירת חמיו רבי בנימין בישקא לדזמן (לאדזמאן) שהיה אחיו הצעיר של הגדול ממינסק רבי ירוחם יהודה פרלמן, בסוף חשון ה'תרע"א, התמנה תחתיו כרבה של…

רבי אליעזר מישל

רבי אליעזר ב"ר דב הלוי סג"ל מישל (ה'תרכ"ג, 1863 – ה'תרצ"ט/ה'ת"ש, 1939) רבן של גאלאגאוו (גלגורה) וטורקא שבגליציה, מחבר "משנת אליעזר". חבר "אגודת הרבנים הכללי". נפטר בתקופת השואה (סמוך מאד לפני או אחרי פרוץ המלחמה) ממחלת כליות. קורות חייו נולד בשצ'רץ לר' דובער מישעל ולבריינטשא ב"ר יואל רוזמן. נשא את שרה מלכה ב"ר שמואל מרדכי…

רבי פנחס דניאל מד

רבי פינחס דניאל ב"ר יוסף מד (ה'תר"א, 1841 – בערך ה'תרפ"ה, 1925) דיין ומו"ץ בבלוז'וב במשך כארבעים וחמש שנה (לצד הרבנים האדמו"רים ממשפחת שפירא). חבר "אגודת הרבנים הכללי". בנו ר' אלימלך מעט[ה] נספה בשואה (אלול ה'תש"ב), בנו-נכדו ר' צבי הירש מעט[ה] ניצל והיגר לארצות הברית (נפטר ט' אלול ה'תשל"ט, 1 בספטמבר 1979) בתו-נינתו חיה  מרים מעכא…

רבי לוי יצחק מבל

רבי לוי יצחק ב"ר שאול מבל (נפטר ה'תרס"ח, 1908) רבה של צ'צ'רסק במשך שלושים ושש שנה (משנת ה'תרל"ג, 1873), אחרי אביו רבי שאול שכיהן במשרה זו 12 שנה. חתניו: רבי יהודה בנסון. בתו העניא מירע נישאה לרבי שמואל אריה אלישעווסקי מסעלץ. בתו שיינא אסתר נישאה לרבי משה עטער – יוטער. ביבליוגרפיה: אוצר הרבנים, מס' 12488….

רבי ברוך בן ציון מישקובסקי

רבי ברוך בן ציון ב"ר נח חיים מישקובסקי (ה' סיון ה'תרי"א, 1 ביוני 1851 – ה'תרס"ט, 1909) רבן של מאסטי ואמדור. מחבר "אמרי ברוך". קורות חייו נולד בסטוצ'ין לרב המקומי רבי נח חיים. למד אצל אביו ובהמשך אצל רבי מרדכי מלצר אב"ד לידא. נשא את דינה בת רבי אברהם עזרא הכהן מאמדור, בשנת תרל"ב, וכחמש שנים…

רבי יצחק נתן שטארק

רבי יצחק נתן ב"ר אברהם דוד שטארק (ה'תרל"ב, 1872 – לפני ה'תרצ"ח, 1938) מו"צ בקטרינה ובקונסטנטינוב (כיום חלק מסוסנוביץ), אב"ד סקולה וביאלא. מחבר "מנחת יצחק". הוא חלה ונפטר בווינה, לפני שנת ה'תרצ"ח. בנו רא"י היה דיין ומו"צ בסוסנובצה. ביבליוגרפיה: גוטליב, אהלי שם, עמ' 142. אוצר הרבנים, מס' 11467. ספר ביאלא רווסקה, עמ' 69. נהור שרגא…

רבי יחזקיה יהושע פייבל תאומים

רבי יחזקיה יהושע פייבל ב"ר יונה תאומים (נפטר בסביבות ה'תצ"א, 1731) אב"ד צילץ ורבן של פשמישל וברסלאו. ברבנות פשמישל שימש על מקומו של אחיו רבי יצחק תאומים-פרנקל על פי צוואתו, אך המינוי נתקל בהתנגדות וכעבור חמש עשרה שנות כהונה הוא הודח מתפקידו. עד אחרית ימיו המשיך לחתום בתואר אב"ד פרעמישלא (היא פשמישל), בסברו כי הדחתו…

רבי דוד רקמן

רבי דוד ב"ר מנחם מנדל רחמילביץ-רקמן (כ"ז כסלו ה'תרמ"ב, 19 בדצמבר 1881 – ה'תשל"ד, 1974) ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן ורב באולבני. קורות חייו יליד הלוסק שבליטא, מתלמידי רבי ברוך דב ליבוביץ בהלוסק ורבי איסר זלמן מלצר בסלוצק. נסמך לרבנות בידי רבי איסר זלמן מלצר ובידי הרידב"ז. היגר לארצות הברית בשנת ה'תרס"ה, 1905, והתחתן…

רבי עזריאל זליג נח קושלבסקי

רבי עזריאל זליג נח ב"ר יצחק צבי קושלבסקי (ה'תרכ"ז, 1867 – כסלו ה'תש"ד, דצמבר 1943) רבה האחרון של אוגוסטוב. נספה בשואה. מחבר "עין צופים", "ממעונות אריות" ו"לבוש עדנים" על מסכת עבודה זרה שאבד. קורות חייו חניך ישיבות לומז'ה ושצ'וצ'ין, הגיע לאוגוסטוב כבחור בן שמונה עשרה בשל מצב בריאותו שהצריך סביבת יערות. הוא השתקע בקלויז החסידי…

רבי אברהם צבי הכהן כ"ץ

רבי אברהם צבי ב"ר שמואל איסר הכהן כ"ץ, רבה של דויג היא דאוגאי שבליטא במשך כארבעים שנה. קורות חייו נולד בווילנה לרבי שמואל איסר הכהן ראש ישיבת רמיילס ולבתו של הצדיק רבי אליעזר מדויג (דויגער). נשא את גולדה בת בן ציון יוסלזון מאניקשט. במשך כארבעים שנה שימש רבה של דאוגאי. אחרי פטירתו כיהן כרבה של…