רבי בן-ציון חיים נטלוביץ

רבי בן-ציון חיים ב"ר משה נטלוביץ (ה'תרמ"ו, 1886 – ט' טבת ה'תשכ"ח, 10 בינואר 1968) רב בכמה עיירות בליטא, ואחר כך בארצות הברית. חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. קורות חייו נולד בווילנה, תלמידו של רבי חיים עוזר גרודזנסקי. נסמך לרבנות בידי רבי חיים עוזר גרודזנסקי, רבי חנוך אייגש (ה'מרחשת') ורבי אליעזר רבינוביץ ממינסק. נישא…

רבי שמואל קרויס

רבי שמואל ב"ר אברהם קרויס (ה'תקע"ז, 1817 – ט' טבת ה'תר"ס, 11 בדצמבר 1899) אב"ד ואגאש. קורות חייו יליד וואגאש, תלמידם של רבי מאיר איזנשטטר (מהר"ם א"ש) ורבי צבי הירש "חריף" הלר אב"ד אויבן-ישן. במשך תקופה לאחר נישואיו הראשונים התגורר באוהעלי והתיידד עם רבי יחזקאל הלברשטאם משינאווא. משפחתו שני ילדיו היו רבנים: רבי אברהם קרויס…

רבי שמעון דב בר אנוליק

רבי שמעון דב בר ב"ר אברהם אנוליק (ה'תר"ח, 1848 – ט' טבת ה'תרס"ז, 26 בדצמבר 1906) רבן של שאקי, אוסטרובה, טיקטין, ושדליץ. מחבר "אורח משפט", ו"אמרי רש"ד". קורות חייו יליד וילקומיר שבליטא, נודע מצעירותו כעילוי והתפרסם בכינוי "דער שווארצער עילוי" (העילוי השחור), בבחרותו סייע לרבו רבי אייזל חריף בעריכת כתביו (לספרו "נועם ירושלמי"). תקופה עשה…

רבי נפתלי צבי הירש זייציק

רבי נפתלי צבי הירש ב"ר נתן נטע הכהן זייציק (ה'תרכ"ח, 1868 – ט' טבת ה'תש"ז, 1 בינואר 1947) אב"ד דה מוין, אייווה. חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. נולד בז'טל שבפלך גרודנה. אביו רבי נתן נטע (נפטר ה'תרס"ג)היה ת"ח וסוחר, מחבר "נטעי נתן" על סדר מועד (ירושלים תרצ"ה, הוא הספר שהי' בתרע"ב בכתובים בשם "אהל…

רבי חזקיה רבין

רבי חזקיה ב"ר יצחק חיים הכהן רבין (א' שבט ה'תרל"ב, 11 בינואר 1872 – ט' טבת ה'תש"ה, 25 בדצמבר 1944) הרב הראשי לבוכרה וראש בית הדין בה. עלה לארץ ישראל וכיהן כדיין בבית הדין של העדה הספרדית בירושלים עד פטירתו.

רבי יהוסף הנגיד

רבי יהוסף ב"ר שמואל הנגיד הי"ד (ד'תשצ"ה, 1035 – ט' טבת ד'תתכ"ז, 30 בדצמבר 1066) מנהיג ומדינאי יהודי ספרדי. בנו של רבי שמואל הנגיד וחתנו של רבי נסים ב"ר יעקב מקירואן. נרצח בפרעות גרנדה.