רבי ישראל הלוי רוזנברג

רבי ישראל ב"ר גרשון הלוי רוזנברג (ה'תרל"ו, 1876 – י"ג שבט ה'תשט"ז, 26 בינואר 1956) יו"ר ועד "עזרת תורה" ונשיא ועד ההצלה, נשיא אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. קורות חייו נולד בלומז'ה. למד בישיבת לומזה, ובהמלצתו בכתב של רבי נח יצחק דיסקין, נסע ללמוד בישיבת סלבודקא, ואחר כך ב'קיבוץ' במאלטש ובכולל נובהרדוק. נסמך לרבנות בידי: רבי…

רבי ישכר שלמה טייכטל

רבי ישכר שלמה טייכטל (כ"ד שבט ה'תרמ"ה, 9 בפברואר 1885 – י"ג שבט ה'תש"ה, 27 בינואר 1945) רבה של פישטיאן, מחבר "משנה שכיר" ו"אם הבנים שמחה". נספה בשואה. גנאלוגיה נשא תחילה את פראדל בתו של רבי יעקב יוסף גינז מבוסרמין, מחבר "הרי בשמים". לאחר פטירתה בי"ח תשרי ה'תרע"ח, נשא את נחמה בת רבי דוד פרידמן…