רבי מאיר רבינזון

רבי מאיר ב"ר יהושע צבי רבינזון (כ"ב אב ה'תרי"ב, 1952 – י"ט תמוז ה'תרצ"ו, 9 ביולי 1936) רבה של רדושקביץ שבליטא ועיירות נוספות, ובסוף ימיו בירושלים. קורות חייו נולד בוונדזיגולה לרב העיירה רבי יהושע צבי. נשא את לאה ב"ר צבי. בתחילת דרכו ברבנות כיהן בעיירה קרוק (תרל"ח-תרמ"ג), אחר כך בשווינציאן (תרמ"ג-תרמ"ו). במשך כחמישים שנה היה…

רבי יונתן בנימין הורוויץ

רבי יונתן בנימין ב"ר משה יהודה הלוי איש הורוויץ (ה'תרכ"ו, 1866 – י"ט תמוז ה'ת"ש, 25 ביולי 1940) ראש כולל הו"ד [=הולנד ודויטשלנד] ונציג פקוא"מ [=פקידים ואמרכלים אמשטרדם] בירושלים. יו"ר אגודת ישראל בארץ ישראל, סגן יו"ר העדה החרדית, חבר הוועד הפועל של אגודת ישראל העולמית. קורות חייו נולד במיהאלוביץ (מיהלובצה, מיהליה, גרוסמישל, נוד'ימיהאלי) למד אצל…

רבי אהרן שמואל קוידנובר

רבי אהרן שמואל ב"ר ישראל קוידנובר (ה'שפ"ד, 1624 – י"ט תמוז ה'תל"ו, 30 ביוני 1676) מחבר "ברכת הזבח" על סדר קדשים. נולד בווילנה, למד אצל הרבי רבי השיל ובנו רבי יעקב בבריסק. עד גזירות ת"ח ות"ט הרביץ תורה בפולין ובליטא ושימש דיין בבית דינו של רבי משה לימא, ה"חלקת מחוקק". לאחר ת"ח ות"ט התיישב באוסטרוה…

רבי בן ציון אבא שאול

רבי בן-ציון ב"ר אליהו אבא שאול (כ"ט בתמוז ה'תרפ"ד, 31 ביולי 1924 – י"ט בתמוז ה'תשנ"ח, 13 ביולי 1998) היה פוסק הלכה וראש ישיבת פורת יוסף בירושלים. מחבר "אור לציון". קורות חייו בשנת ה'תש"ט נשא את הדסה בת רבי יוסף חיים שהרבני. בנם היחיד: רבי אליהו אבא שאול ראש מוסדות אור לציון ורב בשכונת אונסדורף…