רבי מנדל אטיק

רבי מנדל [מענדיל שניאור זלמן] ב"ר שלמה צבי אטיק (ל' כסלו ה'תרפ"ט, 13 בדצמבר 1928 – ל' כסלו ה'תשפ"ג, 24 בדצמבר 2022) היה תלמיד חכם ירושלמי נודע. בסוף ימיו ראש ישיבת 'ארץ צבי' בירושלים. קורות חייו נולד בעיר העתיקה בירושלים למשפחת חסידי קרלין. אביו רבי שלמה צבי, במקור מצפת, נודע כשקדן ושימש ר"מ בישיבת קרלין….

רבי אברהם גולדשמידט

רבי אברהם ב"ר ברוך גולדשמידט (ה'תר"ם, 1880 – ו' חשון ה'תרצ"ו, 2 בנובמבר 1935) היה תלמיד חכם ליטאי מבחירי ישיבת 'כנסת ישראל – סלובודקה'. מחבר "כרם אברהם" ואבי הדיינים הישראליים: רבי אליעזר גולדשמידט ורבי ישעיהו גולדשמידט. קורות חייו נולד בינובה שבפלך קובנה, ליטא, לגולדה ורבי ברוך. למד בישיבת סלבודקה והיה חברם של רבי יחיאל מיכל…

רבי ראובן עזוז

רבי ראובן ב"ר צבי אריה עזוז (ה'תרנ"ט, 1899 – ט"ז תמוז ה'תשמ"ה, 5 ביולי 1985) תלמיד חכם ירושלמי ממוצא ליטאי, ר"מ בישיבת 'תפארת צבי' בירושלים וחבר מערכת "אוצר הפוסקים". ניצול טבח תרפ"ט בחברון. קורות חייו נולד בקלם, למד שם בישיבתו של רבי אליהו לופיאן. עלה לארץ ישראל ולמד בישיבת חברון, שם היה חבר ועדת 'עזרת…

רבי ברוך משה נחמיה לאבל

רבי ברוך משה נחמיה ב"ר מנדל לאבל (ה'תרמ"ט, 1889 – י"ב שבט ה'תשי"א, 19 בינואר 1951) היה תלמיד חכם ירושלמי שכיהן עשרות שנים כר"מ בישיבת פרשבורג בהונגריה, שב לארץ ישראל ונפטר בפתאומיות. קורות חייו נולד בירושלים לרבי מנחם מנדל ב"ר יונה לאבל ולבתו בת רבי משה נחמיה כהנוב מחסלביץ, שעל שמו נקרא. אביו נסע כנראה…

רבי עזריאל מונק

רבי עזריאל ב"ר אליהו הכהן מונק (ה'תרכ"ז, 1867 – א' חשון ה'תש"א, 2 בנובמבר 1940) היה רבה החרדי של ברלין, רב ק"ק 'עדת ישראל' בעיר וממנהיגי היהדות האורתודוקסית בגרמניה ערב השואה. נמלט מאימת הנאצים ונפטר בירושלים. נקבר בהר הזיתים. עליו הרב הגאון ר' עזריאל מונק זצ"ל ביום ש"ק שבק חיים לכל חי בירושלים הרב הגאון…

רבי יצחק דאנציג

רבי יצחק ב"ר מנחם מאנש דנציג (י"ז שבט ה'תקצ"ז, 23 בינואר 1837 – י"ד טבת ה'תרע"ז, 8 בינואר 1917) היה מגיד מישרים ומו"צ בבית הכנסת אבוחובסקי בפטרבורג. בסוף ימיו בירושלים. מחבר ספרים פורה (ראו להלן: ספריו). ספר השו"ת שלו 'בית יצחק' (ותשובת מהרי"ד) התקבל ומצוטט רבות בספרות ההלכה בדורות שלאחריו. אין להחליף עם רבי יצחק…

רבי חיים די לה רוזה

רבי חיים די לה רוזה (בחתימותיו: די רוזה; ~ה'ת"ע, 1710 – ו' תמוז ה'תקמ"ו, 2 ביולי 1786) מגדולי המקובלים, תלמיד חבר לראש מקובלי ירושלים הרש"ש. ספרו תורת חכם (תורת חכם = תורת חיים) נודע בעמקותו ובסמכותו. נחשב בקרב רבים כספר החתום הן בקושי הלימוד בדפוסו הישן וקיצוריו, והן בדרכו הייחודית בקבלת האר"י בדרך הרש"ש. קורות…

רבי אליהו קלצקין

רבי אליהו קלצקין (כ"ב אב ה'תרי"ב, 7 באוגוסט 1852 – י"ז אייר ה'תרצ"ב, 23 במאי 1932) רבן של ברזה, מריאמפול ולובלין. בסוף ימיו חי בירושלים ועמד בראש ישיבת 'אהל משה' בעיר. מחבר "אבן הראשה", "אבן פינה", "דבר הלכה" וספרים נוספים.

רבי יהושע צימבליסט

רבי יהושע צימבליסט (~ה'תרכ"ג-ה'תרכ"ה, 1863-5 – ז' תשרי ה'תש"ח, 21 בספטמבר 1947) היה רב ומו"צ במינסק, ראש ישיבה במינסק במחתרת בתקופה הקומוניסטית, ובסוף ימיו מייסד ונשיא הכבוד של ועד העזרה לרבנים פליטים. משפחתו נישא לזלאטע אסתר. ולהם שלושה בנים ושלוש בנות: בתו שרה נישאה לרב יצחק ויינשטיין רבן של הורודושיץ ווישנובה ומנהל ישיבת וולוז'ין בתם…

רבי אלטר יששכר פרנקל-תאומים

רבי אלטר יששכר ב"ר יהושע השל פרנקל-תאומים (נפטר י' סיון תרס"ב, 15 ביוני 1902) היה מקובל ירושלמי. מחבר הגהות וביאורים על ספר 'עץ חיים' למהרח"ו. תלמידו של ר"מ בן ששון, מחבר "שמן ששון". בנו רבי מנחם מרדכי היה ר"מ ראשי בישיבת רבי חיים ברלין בניו יורק ורב בפילדלפיה. בנו ר' אברהם ישב אף הוא בפילדלפיה….

רבי מנחם מרדכי פרנקל-תאומים

רבי מנחם מרדכי ב"ר אלטר יששכר פרנקל-תאומים (כ"ב תמוז תרמ"ב, 9 ביולי 1882 – ליל א' אדר התשל"ב, 15 בפברואר 1972) היה רב אמריקאי ממוצא ירושלמי, מראשי 'העדה החרדית' בירושלים בראשית דרכה, ראש ישיבה בישיבת רבנו חיים ברלין בניו יורק ורבן של כמה קהילות בפילדלפיה. קורות חייו נולד בירושלים לצביה ולמקובל רבי אלטר יששכר פרנקל-תאומים,…

רבי דב צבי קרלנשטיין

רבי דב צבי קרלנשטיין (ר' בער'ל. ~ה'תרי"ז, 1857 – כ"ג בסיוון ה'תר"צ, 19 ביוני 1930) אב"ד מאלקין וחבר בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים בירושלים. קורות חייו נולד בסביבות שנת תרי"ז. בנם של רבי עזריאל זליג קרלנשטיין מח"ס עבודת עבד ומגיד מישרים בקאלנא ולומז'ה, ופעשע קרלנשטיין בת ר' אליהו שו"ב מזאמברוב שבפלך לומז'ה. סבו ר'…

רבי יצחק אבולעפיה (ה"פני יצחק")

רבי יצחק ב"ר משה אבולעפיה (ה'תקפ"ד, 1824 – ט"ז אדר ב' ה'תר"ע, 27 במרץ 1910) אב"ד דמשק ורב בטבריה ובירושלים, מחבר "לב נשבר" וסדרת ספרי "פני יצחק". קורות חייו נכד לרבי חיים נסים אבולעפיה (הרב חנ"א) גדל בטבריה והתחנך בישיבותיה ובישיבות ירושלים, בצעירותו ישבה משפחתו בדמשק. אביו עבר התעללות קשה במסגרת משפטי 'עלילת דמשק', אולץ…

רבי זרחיה גוטה

רבי משה זרחיה ב"ר שניאור גוטה (הרג"ז; נפטר ה'ת"ח, 1648) מחכמי קושטא ומצרים במאה ה-17. מחבר "זרח יעקב" על טור אבן העזר. ספר על הרמב"ם ועל פירוש רש"י על התורה, כולם אבדו. לאחרונה (ישורון טז) התפרסם כי נשתמר בכתב יד אוסף גדול של תשובות רבני מצרים שנאספו ונערכו בידי רבי זרחיה גוטה, וקבע שם המאסף…

רבי דניאל זליג זקש

רבי דניאל ב"ר חיים פסח זקש (ה'תרל"ג, 1873 – ד' אלול ה'תש"ט, 29 באוגוסט 1949) היה ראש ישיבה ליטאי. מחבר "חמדת דניאל" על זבחים ומנחות. שימש בראשות ישיבות רבות: בגורזד, טבריג, ואבוילניק, ובית היתומים דיסקין בירושלים. כן שימש רבה של רדווילישוק שבליטא. מרשימותיו נדפס הספר "חידושי הגריי"ר" משיעורי רבו המובהק, רבי יצחק יעקב רבינוביץ מפוניבז'…

רבי חיים ברלין

רבי חיים ב"ר נפתלי צבי יהודה ברלין (ה' שבט ה'תקצ"ב, 7 בינואר 1832 – י"ג תשרי ה'תרע"ג, 24 בספטמבר 1912) רב במוסקבה ובביאלא, אב"ד ור"מ וולוז'ין לצד אביו, אב"ד קוברין ויליסבטגרד. ובארבע שנותיו האחרונות רבה של ירושלים.

רבי שמואל דוד מובשוביץ

רבי שמואל דוד ב"ר יוסף אליהו הלוי מובשוביץ (ה'תרצ"ז, 1937 – כ"ג תמוז ה'תשס"ג, 23 ביולי 2003) ר"מ בישיבת "בית יוסף" נובהרדוק בירושלים ומחבר סדרת ספרי "שדה אליהו". קורות חייו נולד במושבה בת שלמה, לרב המושבה רבי יוסף אליהו. למד בישיבות "אור ישראל", פוניבז' ובריסק אצל רבי יוסף דב בהגרי"ז סולובייצ'יק. נשא את בת רבי…

רבי בן ציון ברוק

רבי אליעזר בן ציון ב"ר בנימין ברוק (ה'תרס"ד, 1904 – י"ד תשרי ה'תשמ"ו, 29 בספטמבר 1985) ראש ישיבת "בית יוסף" נובהרדוק בירושלים. מחבר "הגיוני מוסר" (ג' חלקים). נולד לר' בנימין ב"ר איתמר ברוק מרוגאצ'וב, ולרחל קריינה ב"ר שניאור זלמן. בעודו תלמיד נובהרדוק בליטא סייע בפריסת רשת ישיבות נובהרדוק ויסד את ישיבת נובהרדוק בגרייבה, מקום מגורי…

רבי חיים יעקב אבולעפיה

רבי חיים יעקב ב"ר אליהו אבולעפיה (ט' שבט ה'תרמ"ג, 17 בינואר 1883 – ד' סיון ה'תשט"ו, 25 במאי 1955) תלמיד חכם באיזמיר ובסוף ימיו בירושלים, שותף לרבי אהרן מנדל בהר"ן הכהן ביישום רעיון בית הדין הגדול בירושלים וכינון אגודת רבנים עולמית. בנו של רבי אליהו אבולעפיה ראב"ד איזמיר ויד ימינו במשך שנים. בשנת ה'תרצ"ה, 1935…

רבי אברהם זוסמן אברהמס

רבי אברהם זוסמן ב"ר יוסף (טבת ה'תקס"ב, דצמבר 1801 – י' שבט ה'תר"ם, 23 בינואר 1880) תלמיד חכם ומחבר פורה ממוצא פולני. במשך עשרות שנים שימש שו"ב וראש השוחטים בלונדון. ספריו: "בית אברהם", "זכור לאברהם", "ויוסף אברהם", "ברוך מבנים", "ויעש אברהם" ו"מלל אברהם". קורות חייו נולד  בשדליץ שבפולין ובה חי ופעל עד הגיעו לגיל 35,…

רבי מאיר ברנדסדורפר

רבי מאיר ב"ר שלמה ברנדסדורפר (כ"ה אלול ה'תרצ"ד, 5 בספטמבר 1934 – כ' אייר ה'תשס"ט, 14 במאי 2009) רב בבתי אונגרין, חבר בד"ץ "העדה החרדית" בירושלים ורבה של חסידות "תולדות אברהם יצחק". במשך שנים היה הרב הפוסק של מערכת השחיטה בוועד הכשרות של העדה החרדית. כן נודע כמוהל ונמסר שבמשך שנותיו מל קרוב ל-10,000 יהודים….

רבי אריה לוין

רבי אריה לוין (ו' ניסן ה'תרמ"ה , 22 במרץ 1885 – ט' ניסן ה'תשכ"ט, 28 במרץ 1969) משגיח רוחני בת"ת וישיבת עץ חיים בירושלים. פירושו הגדול על ששה סדרי משנה הולך ונדפס בשם "משנת אריה" בירושלים. גנאלוגיה רשא נישאה לרבי שמואל אהרן יודלביץ שפרה נישאה לרבי אהרן יעקובוביץ, ראש מערכת אוצר הפוסקים שיינא חיה נישאה…

רבי יצחק בלאזר

רבי יצחק ב"ר שלמה בלאזר (א' אדר א' או ב' ה'תקצ"ז, 1837 – י"א אב ה'תרס"ז, 22 ביולי 1907) מגדולי תנועת המוסר תלמידי רבי ישראל סלנטר. רבה של פטרבורג וראש כולל קובנה. בסוף ימיו מנהיג בעלי המוסר בחצר שטרויס שבירושלים. מחבר "פרי יצחק", "אור ישראל" ו"כוכבי אור". נשא בשנית את חיה שצקס בת ר' אברהם…

רבי חזקיה שבתי

רבי חזקיה ב"ר שבתי יהושע (ה'תרכ"ב, 1862 – כ"ג אב ה'תשט"ו, 11 באוגוסט 1955) אב בית הדין של העדה הספרדית בירושלים, חבר בית הדין הרבני הגדול ומועצת הרבנות הראשית. בסוף ימיו הרב הראשי הספרדי לירושלים. מחבר ספרי "דברי חזקיהו" וראש ישיבת "שערי אורה". קודם לכן שימש סגן וממלא מקום החכם באשי ביפו, חכם באשי בטריפולי…

רבי בן ציון קואינקה

רבי בן ציון שמואל וידאל רפאל ב"ר אברהם קואינקה (כ"א ניסן ה'תרכ"ז, 26 באפריל 1867 – ט"ז חשוון ה'תרצ"ז, 1 בנובמבר 1936) אב בית הדין של העדה הספרדית בירושלים, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. עורך ומייסד כתב העת "המאסף". כיהן באופן רשמי כרבה הראשי של חברון, משנת ה'תרצ"א (1931) כחלק מהנסיון לחדש את היישוב היהודי…

רבי יונתן בנימין הורוויץ

רבי יונתן בנימין ב"ר משה יהודה הלוי איש הורוויץ (ה'תרכ"ו, 1866 – י"ט תמוז ה'ת"ש, 25 ביולי 1940) ראש כולל הו"ד [=הולנד ודויטשלנד] ונציג פקוא"מ [=פקידים ואמרכלים אמשטרדם] בירושלים. יו"ר אגודת ישראל בארץ ישראל, סגן יו"ר העדה החרדית, חבר הוועד הפועל של אגודת ישראל העולמית. קורות חייו נולד במיהאלוביץ (מיהלובצה, מיהליה, גרוסמישל, נוד'ימיהאלי) למד אצל…

רבי משה פרנקו

רבי משה ב"ר יוסף פרנקו (ה'תקצ"ז, 1837 – א' טבת ה'תרע"ח, 16 בדצמבר 1917) רבה של רודוס, ומ"מ החכם באשי בירושלים והראשון לציון. קורות חייו יליד רודוס. בשנת ה'תרס"ו, 1906, התמנה כרבה של רודוס. בשנת ה'תרע"א, 1911, הגיע לירושלים שהייתה נתונה לסכסוך קשה על משרת הראשון לציון מאז פטירת רבי יעקב שאול אלישר. הוא הגיע כאדם…

רבי משה נחום ולנשטיין

רבי משה נחום ב"ר יעקב ולנשטיין (ה'תר"א, 1841 – כ"ג אדר ה'תרפ"ב, 23 במרץ 1922) ראב"ד בירושלים. תלמיד ה"כתב סופר" ורבי אהרן דוד דייטש, ה"גורן דוד". נשא את בתו של רבי שמעון דויטש תלמיד ה"חתם סופר" וממייסדי כולל שומרי החומות בירושלים. חלק מכתביו ראו אור בספר "בני משה" שנערך ויצא לאור בידי נינו, רבי משה…

רבי אליהו משה פניז'ל

רבי אליהו משה ב"ר יהודה פניז'ל (ט"ו שבט ה'תר"י, 28 בינואר 1850 – כ"ט טבת ה'תרע"ט, 1 בינואר 1919) הראשון לציון ורבה הספרדי של ירושלים. ממלא מקום החכם באשי בירושלים. קורות חייו התייתם בגיל צעיר וגדל בבית דודו, הראשון לציון רבי רפאל מאיר פניז'ל (אימץ את שם משפחת דודו). בוגר בית הספר למל ובבגרותו מורה…

רבי יעקב מאיר

רבי יעקב מאיר (ז' אייר ה'תרט"ז, 12 במאי 1856 – ט' סיוון ה'תרצ"ט, 26 במאי 1939) הראשון לציון, והרב הראשי הספרדי הראשון של הרבנות הראשית לארץ ישראל (משנת ה'תרפ"א, 1921, ועד לפטירתו). לפני תפקידיו אלו היה: שד"ר כוללות הספרדים בירושלים, חבר ועד העדה הספרדית וחבר בית הדין של העדה, במשך זמן קצר רבה של ירושלים…