רבי יצחק בלאזר

רבי יצחק ב"ר שלמה בלאזר (א' אדר א' או ב' ה'תקצ"ז, 1837 – י"א אב ה'תרס"ז, 22 ביולי 1907) מגדולי תנועת המוסר תלמידי רבי ישראל סלנטר. רבה של פטרבורג וראש כולל קובנה. בסוף ימיו מנהיג בעלי המוסר בחצר שטרויס שבירושלים. מחבר "פרי יצחק", "אור ישראל" ו"כוכבי אור". נשא בשנית את חיה שצקס בת ר' אברהם…

רבי ברוך מרקוס

רבי ברוך ב"ר מאיר פאלק מרקוס (אלול ה'תר"ל, ספטמבר 1870 – י"ט סיוון ה'תשכ"א, 3 ביוני 1961) רבה של חיפה במשך חמישים וחמש שנה (ה'תרס"ו–ה'תשכ"א). וממכונני הרבנות הראשית בארץ ישראל. יליד ריטבה, חניך ישיבות ליטא ותלמידו של הסבא מקלם, נמנה על אנשי המוסר בחצר שטרויס בירושלים ומנהל בית המוסר בה. ר"מ בישיבת תורת חיים בירושלים,…