רבי מרדכי חברוני

רבי מרדכי ב"ר משה חברוני (ה'תרצ"ט, 1939 – כ"ח אדר א' ה'תשמ"ו, 9 במרץ 1986) היה מראשי ישיבת 'כנסת ישראל – חברון' בגאולה ובגבעת מרדכי בירושלים. ומקורב לחסידות גור. קורות חייו בנם של ראש ישיבת חברון רבי משה חברוני ורחל בת ראש הישיבה רבי משה מרדכי אפשטיין, על שמו נקרא. למד בישיבת חברון וכבר בבחרותו…

רבי יקותיאל עזריאלי – קושלבסקי

רבי יקותיאל עזריאלי – קושלבסקי (י"א אדר ב' ה'תר"ס, 12 במרץ 1900 – י"ג טבת ה'תשנ"ג, 6 בינואר 1993) רבה של זכרון יעקב במשך קרוב לשישים שנה. קורות חייו בנו של רבי עזריאל זליג נח קושלבסקי, רבה של אוגוסטוב שבפלך סובלק בליטא. כחניך ישיבת חברון שהה בבית סלונים בעת הטבח בחברון ("פרעות תרפ"ט"), הוא הגן…

רבי יצחק הוטנר

רבי יצחק ב"ר חיים יואל הוטנר (ג' אדר ה'תרס"ו, 28 בפברואר 1906 – כ' כסלו ה'תשמ"א, 28 בנובמבר 1980) ראש ישיבת רבנו חיים ברלין בניו יורק וחבר מועצת גדולי התורה בארצות הברית, עלה לארץ ישראל והתגורר בה לסירוגין משנת ה'תש"ל (1970) ועד לפטירתו. מחבר "פחד יצחק". בתו היחידה ברוריה נישאה לרבי יונתן דייויד.

רבי משה מרדכי אפשטיין

רבי משה מרדכי ב"ר צבי חיים אפשטיין (כ' אדר ה'תרכ"ו, 7 במרץ 1866 – י' כסלו ה'תרצ"ד, 28 בנובמבר 1934) ראש ישיבת סלבודקה וחברון, מחבר "לבוש מרדכי". חבר מועצת גדולי התורה. רמ"מ עפשטיין, נשא את חיה מנוחה בתו היתומה של ר' שרגא פייבל פרנק מאלקסוט, והיה גיסם של רבי איסר זלמן מלצר (רא"ז מלצר נפטר בדיוק…

רבי שמואל אבא גרינברג

רבי שמואל אבא גרינברג (ה'תרע"ב, 1912 – כ"ח ניסן ה'תשס"ח, 3 במאי 2008) ספרא דדיינא בתל אביב ובפתח תקוה, חניך ישיבת חברון, ממעתיקי שמועת גדולי ראשי ישיבות ליטא. ממחברותיו נדפסו חלקים גדולים בכתבי הגרנ"ט והגר"ח. הוא היה בנו של רבי ישעיה צבי גרינברג מנהל תלמוד תורה שערי תורה ביפו, וחתנו של המגיד הירושלמי רבי נטע…