רבי ישראל אלפנביין

הרב ד"ר ישראל שנהבים-אלפנביין (ג' תשרי ה'תרנ"ב, 1891 – ז' תשרי ה'תשכ"ה, 13 בספטמבר 1964) היה רב בכמה קהילות בניו יורק, סופר וחוקר, מהדיר ספרות תורנית ועסקן ציבורי. מלבד ספרי הראשונים שההדיר, היה אלפנביין עורך הרבעון התורני 'אור המזרח' המזוהה עם תנועת המזרחי והפועל המזרחי באמריקה, בשנים ז-ח לצאתו לאור; כן ערך במשך 11 שנים…

רבי אלעזר מאיר פרייל

רבי אלעזר מאיר ב"ר אלחנן פרייל (ה'תרל"ח, 1878 – י"ד תשרי ה'תרצ"ד, 4 באוקטובר 1933) רב ליטאי ואמריקאי, ממנהלי סניף ישיבת טלז בשדובה שבליטא, רב בטרנטון ובאליזבת, ור"מ בישיבת רבנו יצחק אלחנן. קורות חייו נולד בבירז לרב אלחנן פרייל (נפטר ב' סיוון ה'תר"מ), למד מפי אחיו רבי יהושע יוסף פרייל רבה של קרוק. בהמשך למד…

רבי שמואל צבי ויין

רבי שמואל צבי ב"ר משה אריה הלוי ויין-רבינוביץ (אייר ה'תקצ"ה, קיץ 1835 – ח' כסלו ה'תרע"ט, 12 בנובמבר 1918) רבה של ויז'ון, ושנים רבות רב בבורו פארק. ממייסדי אגודת הרבנים בארצות הברית וקנדה וממנהלי ישיבת רבנו יצחק אלחנן. אב"ד בבית הדין של בית המדרש הגדול בניו יורק. קורות חייו נולד בקלצק בחודש אייר ה'תקצ"ה. אביו…

רבי ישראל הלוי רוזנברג

רבי ישראל ב"ר גרשון הלוי רוזנברג (ה'תרל"ו, 1876 – י"ג שבט ה'תשט"ז, 26 בינואר 1956) יו"ר ועד "עזרת תורה" ונשיא ועד ההצלה, נשיא אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. קורות חייו נולד בלומז'ה. למד בישיבת לומזה, ובהמלצתו בכתב של רבי נח יצחק דיסקין, נסע ללמוד בישיבת סלבודקא, ואחר כך ב'קיבוץ' במאלטש ובכולל נובהרדוק. נסמך לרבנות בידי: רבי…

רבי אביגדור ציפרשטיין

רבי אביגדור ציפרשטיין (ה'תרס"ג, 1903 – י"ט טבת ה'תשל"ו, 23 בדצמבר 1975) אב"ד בלידא, ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק, ובמשך שנתיים בשנות ה-50 של המאה ה-20 כיהן כרבה הראשי של ארגנטינה. חתנו, ר' נעם גורדון, ערך את כתביו, שיצאו לאור בשם "אמרי אביגדור" (ניו יורק תשמ"א) בידי בנו ר' נתן צבי ציפרשטיין….

רבי שמואל בלקין

רבי שמואל ב"ר שלמה בלקין (כ"א כסלו ה'תרע"ב, 12 בדצמבר 1911 – י"ח ניסן ה'תשל"ו, 18 באפריל 1976) ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן ונשיא הישיבה השני. חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. קורות חייו יליד סוויסלוץ' שבפולין. חניך ישיבות מיר וראדום. נסמך לרבנות, היגר לארצות הברית והשלים לימודים כלליים באוניברסיטת הרווארד. בשנת ה'תרצ"ה, 1935,…

רבי יצחק נח בורנשטיין

רבי יצחק נח ב"ר שמואל בורנשטיין (ה'תרס"ט, 1909 – ו' סיון ה'תשמ"ג, 18 במאי 1983) ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן. קורות חייו חניך ישיבות לומז'ה ומיר, ותלמידו של רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק. נמלט עם חבריו מישיבת מיר לווילנה ומשם לשנחאי, ממנה הגיע לקנדה. בקנדה יסד ישיבה וזמן קצר לאחר מכן הגיע לארצות הברית…

רבי אברהם אהרן שצקס

רבי אברהם אהרן ב"ר משה שצקס (ה'תרע"ה, 1915 – י"ח אלול ה'תשמ"ג, 27 באוגוסט 1983) ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן במשך ארבעים שנה. קורות חייו נולד באיוויה. למד בישיבות גרודנה ומיר. נסמך לרבנות בידי רבי דוד טביל דיינובסקי, בידי רבי אליעזר יהודה פינקל ובידי רבי חנוך אייגעש, ה"מרחשת", בווילנה. הגיע עם אביו לניו יורק…

רבי משה שצקס

רבי משה ב"ר אברהם אהרן שצקס (ה'תרמ"ב, 1882 – י"ח טבת ה'תשי"ט, 29 בדצמבר 1958) רבן של לפינישוק ואיוויה, רבה האחרון של לומז'ה, ואחרי השואה ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן. קורות חייו נולד בווילנה לרבי אברהם אהרן שצקס, "העילוי מז'טל", שנפטר בגיל 27. על שמו קרא ר"מ לבנו הגדול רבי אברהם אהרן שצקס, לימים…

רבי ירוחם גורליק

רבי ירוחם ב"ר אברהם משה גורליק (ה'תרע"א, 1911 – ג' תשרי ה'תשמ"ג, 20 בספטמבר 1982) ראש ישיבה אמריקאי ממוצא ליטאי. ר"מ בישיבת תפארת ירושלים וראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן. רב בברונקס שבה ייסד את ישיבת "זכרון משה", לימים בסאות' פאולסברג. משפחתו אביו רבי אברהם משה ב"ר זאב וולף היה רבן של ינדזבה ורודקי, אמו רבקה…

רבי שמואל אריה אלישעווסקי

רבי שמואל אריה אלישעווסקי (ה'תר"ם, 1879 – ה' אדר א' ה'תש"ג, 10 בפברואר 1943) רב בסעלץ. היגר לארצות הברית ב-1914 וכיהן כרב בקהילת "משכן ישראל" של יוצאי פרוז'ין, מאלטש וסעלץ בניו יורק, ובבית הכנסת "תומכי תורה" בפורסט אווניו. בעשרים וחמש שנותיו האחרונות ר"מ בישיבת רבנו יצחק אלחנן. יליד מאלטש או פרוז'ין. חניך ישיבות ליטא, תלמיד…

רבי ישראל איזקסון

רבי ישראל ב"ר יצחק אייזיק איזקסון (ה'תרי"א, 1850 – ט"ז חשון ה'תרפ"ג, 7 בנובמבר 1922) מו"צ בווילקי הסמוכה לקובנה, רבה של קוידנוב שבפלך מינסק, ולאחר הגירתו לארצות הברית בשנת תרס"ז כיהן כרב בית המדרש "זכרו תורת משה", וכרב קהילת אנשי סובאלק בניו יורק "כל ישראל – אנשי פולין". בסוך ימיו רב ב"אגודת אחים אנשי ניו-לאטס"….

רבי חיים יוסף ליב ארנסט

רבי חיים יוסף ליב ב"ר צבי הירש ארנֶסט (ה'תרס"ו, 1906 – ה' אב ה'תשמ"ב, 25 ביולי 1982) ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן במשך כארבעים וחמש שנה. מחבר "לב יוסף" ו"תורת ארץ צבי", חידושים והארות שלו נספחו למהדורת הרמב"ם בדפוס האחים שולזינגר. קורות חייו נולד באניקשט שבליטא, למד אצל רבי ברוך דב ליבוביץ בקרמנצוג, בישיבת…

רבי דוד רקמן

רבי דוד ב"ר מנחם מנדל רחמילביץ-רקמן (כ"ז כסלו ה'תרמ"ב, 19 בדצמבר 1881 – ה'תשל"ד, 1974) ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן ורב באולבני. קורות חייו יליד הלוסק שבליטא, מתלמידי רבי ברוך דב ליבוביץ בהלוסק ורבי איסר זלמן מלצר בסלוצק. נסמך לרבנות בידי רבי איסר זלמן מלצר ובידי הרידב"ז. היגר לארצות הברית בשנת ה'תרס"ה, 1905, והתחתן…

רבי אברהם אהרן יודלביץ

רבי אברהם אהרן יודלביץ (ה'תר"י, 1850 – ה' שבט ה'תר"ץ, 3 בפברואר 1930) הרב הכולל לאגודת הקהילות בניו יורק ונשיא אגודת הרבנים המטיפים של ארצות הברית וקנדה. ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן. מלפנים רב בסליב (סעלוב) שבפלך נובהרדוק, קוזינצה שבפלך מינסק,  בקונסטנטינובו שבפולין, ושוב בטירוב שבפלך מינסק ובקאפולי שבאותו פלך. במנצ'סטר ובק"ק שערי תפילה בבוסטון….

רבי משה אהרן פולייב

רבי משה אהרן ב"ר ישראל פולייב (י' סיון ה'תרמ"ח, 20 במאי 1888 – ליל ב' כסלו ה'תשכ"ז, 14 בנובמבר 1966) ראש ישיבת רבנו יצחק אלחנן. מתלמידי רבי איסר זלמן מלצר. כתביו רוכזו בספרי "אורח מישרים". קורות חייו נולד בטימקוביץ' שבפלך מינסק באימפריה הרוסית. למד בישיבת סלוצק אצל רבי איסר זלמן מלצר ונסמך אצלו לרבנות. נמסר…

רבי משה ב"ר חיים הלוי סולובייצ'יק

רבי משה ב"ר חיים הלוי סולובייצ'יק (ה'תרל"ט, 1879 – ג' שבט ה'תש"א, 31 בינואר 1941) רבן של ראסיין, חסלוביץ' ואנטופול. ראש ישיבה בבית המדרש לרבנים 'תחכמוני' בוורשה, וראש ישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק. מדברי תורתו נדפסו בספרים: "חידושי הגר"מ" ו"חידושי הגר"מ והגרי"ד" הכוללים גם את חידושי בנו. מצבתו על מצבתו נכתב: הגאון החסיד מרן…