רבי משה יהודה רבינוביץ

רבי משה יהודה רבינוביץ (נפטר בי' אדר ה'תרע"ה, 24 בפברואר 1915) רבה של סוקולקה ואחר כך המו"צ דגרודנה (שבה כבר לא היה בתקופתו רב). קורות חייו יליד טיקטין. כיהן כרבה של סוקולקה במשך שלוש שנים (ה'תרס"א-ה'תרס"ג, 1901-1903). משם נלקח לכהן כמורה הוראה לעיר גרודנה. בתקופת מלחמת העולם הראשונה פעל לטובת הפליטים היהודים שהגיעו לגרודה, וכאשר…

רבי חיים פימשטיין

רבי חיים ב"ר אברהם פימשטיין (ה'תרל"ג, 1873 – י' אדר ב' ה'תשי"ז, 13 במרץ 1957) ממייסדי ישיבת "עץ חיים" בקלצק ומחבר ספרי "מגדי חיים". קורות חייו חניך ישיבת וולוז'ין. פרנס קהילת יהודי קלצק במשך עשרות שנים ויו"ר אגודת ישראל בעיר, עלה לארץ ישראל והתיישב במושבה מגדיאל, שבה יסד תלמוד תורה וכתב את סדרת ספריו "מגדי…

רבי יעקב משה דירקטור

רבי יעקב משה ב"ר ישראל דירקטור (ה'תקע"ט, 1819 – י' אדר ה'תרל"ט, 5 במרץ 1879) אב"ד סטולוביץ ומוש. נודע בכינויו "הצדיק ממוש". קורות חייו למד בישיבת וולוז'ין אצל רבי יצחק מוולוז'ין. למד קבלה מפי רבי יהונתן מוואהלין (וואלינער), ונמסר כי רבי חיים הלוי סולובייצ'יק אמר עליו שהוא האחרון שניתן ללמוד מפיו את קבלת הגר"א. בליטא…

רבי אלכסנדר משה לפידות

רבי אלכסנדר משה לפידות (ב' אדר ה'תקע"ט, 27 בפברואר 1819 – י' אדר ה'תרס"ו, 7 במרץ 1906) מגדולי רבני ליטא. תלמיד חכם, פובליציסט ופעיל ציבורי. רבן של יאנווא (היא יונאבה), פארשטאט הורדנה ("חוץ לעיר") ובמשך ארבעים שנותיו האחרונות, רבה של ראסיין. הוא נישא שלושה פעמים, נשותיו: ינטה בת הגביר שמעון שושיצקי (נולדו להם שלוש בנות),…