רבי יעקב להמן

רבי משה נפתלי יעקב ב"ר יוסף אשר לעמיל לעהמאן (ח' אב ה'תקס"ז, 12 באוגוסט 1807 – י' אלול ה'תרל"ו, 30 באוגוסט 1876) היה רבה של ניימכן בהולנד. קורות חייו נולד לרבי יוסף אשר להמן, רבה של האג (בשנה הראשונה לכהונתו בעיר). למד מחוץ להולנד, כנראה בישיבות אשכנז והוסמך לרבנות בשנת ה'תקפ"ו, 1826. נישא לרחל (נפטרה…

רבי דוד שמואל פייגש

רבי דוד שמואל פייגש (נפטר בי' אלול ה'תקמ"ז, 24 באוגוסט 1787) ספרא ודיינא (סו"ד) דווילנה, מגדולי וחריפי וילנה בתקופת הגאון מווילנה. עליו סיפר לי הרב המפורסם ישראל גארדן נ"י רב בווילנא אשר ראה כי במוצאי יוה"כ תיכף בלילה אמר הגאון החסיד רבינו אליהו מווילנא להגאון החריף מ' דוד שמואל פייגעש, הלא נכון לקבוע תיכף יתד…

רבי יצחק יעקב ריינס

רבי יצחק יעקב ב"ר שלמה נפתלי ריינס (י"ט חשון ה'ת"ר, 17 באוקטובר 1839 – י' אלול ה'תרע"ה, 20 באוגוסט 1915) ראש ישיבת תורה ומדע בלידא שבליטא, ומגדולי רבני תנועת המזרחי. עליו מפי מתנגדיו …ואח"כ כשהייתי עם אבי ז"ל אצל רבנו הגה"ק מסוכוטשוב, שמעתי כמה הי' מרעיש על זה והיה נמי בדעתו להבדילם מכלל ישראל, וגם…

רבי ניסן בן-ציון – שמושקוביץ

רבי ניסן בן-ציון ב"ר מנחם מאיר (שמושקוביץ) בן-ציון (ה'תרמ"ו, 1885 – י' אלול ה'תשי"ג, 21 באוגוסט 1953) רב בכמה עיירות בליטא ובסוף ימיו בקרית חיים ואב"ד בבית דין הרבני בחיפה. מחבר "בנין ציון". חניך ישיבות מיר וסלבודקה, נשא את דינה בת רבי משה לוינסון (אראנער) מאראן. רב באַרזמַס שליד ניז'ני נובוגרוד, באמסטיבאווה (מסטיבווה) שליד וולקוביסק…