רבי שלמה שמאמה

רבי שלמה שמאמה (נפטר בכ"ב חשון ה'תרט"ו, 13 בנובמבר 1854) רב ומקובל תוניסאי, מחבר "בגדי שש" על שולחן ערוך.

רבי יעקב בייליש

רבי יעקב ב"ר ברוך הלוי בייליש (נפטר בכ"ב חשון ה'תרפ"ג, 13 בנובמבר 1922) רבן של קאזינץ, מאריאפאטש ויאנאשי. מחבר "פרי משנת יעקב". תלמידם של הכתב סופר, רבי בנימין זאב וולף מוורבוי ורבי יהודה אסאד (קרי: אסוֹד). חתנו של רבי נפתלי הירצקה הלוי זילברמן, וממלא מקומו ברבנות יאנאשי, כשחמיו עבר לכהן כרבה של ראצפרט. הערות: חסרים…

רבי יעקב יהודה פפערשא

רבי יעקב יהודה ליב ב"ר חנוך זונדל פפערשא (ה'ת"ע, 1910 – כ"ב חשון ה'תקל"ט, 12 בנובמבר 1778) דיין באלטונה, מחבר "לשם זבח". השם "פפערשא" דבק בו על שם עיר הולדתו בבוואריה. כיום היא חלק מהעיר אאוגסבורג.

רבי מיכאל פאפא

רבי מיכאל הופמן (מוכר בכינויו רבי מיכאל פאפא. ה'תקס"ח, 1808 – כ"ב חשון ה'תרל"ו, 20 בנובמבר 1875) תלמיד חכם צדיק וסגפן, ראש ישיבה בסרדאהלי. מתלמידי החתם סופר וחברו של רבי יהודה אסאד (קרי: אסוֹד). ביבליוגרפיה: שוורץ וארנפלד, מי האי"ש: קורות ימי חייו… של… רבינו משה יוסף האפמאנן… בהגה"ק רבי מיכאל (פאפא). נספח לספר מי באר מים…

רבי יששכר בריש מפודהייץ

רבי יששכר בריש מפודהייץ (ה'תע"ג, 1711 – כ"ב חשון ה'תק"ה, 28 באוקטובר 1744) רבה של פודהייץ ומגדולי דורו. נודע בהיתר שכתב (קונטרס "שאלת חכם" בתוך שו"ת רבי חיים הכהן רפפורט, לבוב תרכ"א) לאשה חוה מברודי, היתר שנדחה בידי הנודע ביהודה (אז רב בברודי וראש אחד מארבעת בתי הדין שפעלו בעיר במקביל) ובית דינו (נודע ביהודה…

רבי צבי אריה בש

רבי צבי אריה בש (ה'תקע"ה, 1815 – כ"ב חשון ה'תרכ"א, 7 בנובמבר 1860) דיין ושו"ב בסיגט שבהונגריה, מחבר הספר "אמרי בינה" על שיר השירים (נדפס לאחר פטירתו בסיגט תרנ"ז). חתנו המפורסם הוא רבי שלמה יהודה טבק, מחבר "ערך ש"י" ו"תשורת ש"י". נכדו הוא רבי מרדכי שוורץ, מחבר "שמלה חדשה" עם פירוש "לוטה בשמלה" (סיגט תרע"ד),…

רבי דוד שלמה אייבשיץ

רבי דוד שלמה אייבשיץ (ה'תקט"ו, 1755 – כ"ב חשון ה'תק"ע, 1 בנובמבר 1809) ראש ישיבה בנדבורנה ורבן של חורוסקוב, בודזאנוב שבגליציה וסורוקה שבבסרביה. מחבר "לבושי שרד" על השולחן ערוך. ספרו "ערבי נחל" הוא ספר יסוד חסידי. ביבליוגרפיה: אברהם שטרן, מליצי אש – תשרי, חשון, ורנוב תרצ"ג, סימן תד. הערות: ראו עוד דברי נפתלי בן מנחם, המונה…

רבי מסעוד אנקאווא

רבי מסעוד אנקאווא (נפטר בכ"ב חשון ה'תר"ע, 6 בנובמבר 1909) מורה הוראה, דיין וראש ישיבה בעיר סלא שבמרוקו.

רבי מאיר בנימין מנחם דאנון

רבי מאיר בנימין מנחם דאנון (נפטר בכ"ב חשון ה'תרט"ו, 13 בנובמבר 1854) רב וראש ישיבה בסרייבו שבבוסניה, עלה לירושלים וכיהן בבית הדין הספרדי תחת החכם באשי הראשון, רבי חיים אברהם גאגין (הרב אג"ן). על מצבת קבורתו בהר הזיתים נכתב: "אוי ספר תורה שנגנז, צדיק תמים מזכה את הרבים… מרביתו בתלמוד…".

רבי עזריאל הלוי הורוויץ, "ראש הברזל"

רבי עזריאל הלוי הורוויץ (ה'תקי"ז, 1757 – כ"ב חשון ה'תקע"ט, 21 בנובמבר 1818) רבן של קרושניק ולובלין. נודע בחריפותו הלמדנית שעל שמה זכה לכינויו "ראש הברזל", שם שדבק בספר חידושיו על הש"ס ותשובותיו בהלכה. התנגד לחסידות ועל רקע התנגדותו התגלעו חיכוכים בינו לבין "החוזה מלובלין" רבי יעקב יצחק הורביץ והמגיד מקוז'ניץ רבי ישראל הופשטיין. מאידך,…

רבי יששכר דב רוקח, האדמו"ר השלישי מבעלזא

רבי יששכר דב רוקח (מהרי"ד מבעלזא. ה'תרי"ד, 1854 – כ"ב חשון ה'תרפ"ז, 30 באוקטובר 1926) רב ומנהיג חסידי גליציאני, רבה של בעלזא והאדמו"ר השלישי של חסידות בעלזא. ביבליוגרפיה: אברהם שטרן, מליצי אש – תשרי, חשון, ורנוב תרצ"ג, סימן תז ♦ אוצר הרבנים, מס' 12411.

רבי יחזקאל הלוי לנדא מווילנה

רבי יחזקאל הלוי לנדא (ה'תקל"ט, 1779 – כ"א חשון ה'תר"ל, 26 באוקטובר 1869) הראב"ד האחרון בווילנה. כיהן כראב"ד וילנה במשך כשלושים וחמש שנים, מאז פטירת גיסו רבי אברהם אבלי פוסבלר בי"ג אב ה'תקצ"ו ועד פטירתו. עליו הכרתי את הגאון רבי יחזקאל לנדא אב"ד דווילנא, שכאשר נעשה חתן הביא אותו מחותנו בשבת לפני רבנו הגר"א שיברכנו,…