רבי חיים זאב מלינוביץ

רבי חים זאב ב"ר אברהם אהרן מלינוביץ (ה'תשי"ב, 1952 – כ"ג חשון ה'תש"פ, 21 בנובמבר 2019) היה רב ודיין יהודי אמריקאי ובסוף ימיו בארץ ישראל. העורך הראשי של מהדורת שוטנשטיין, ורב קהילת 'בית תפילה' ברמת בית שמש. קורות חייו נולד בלואר איסט סייד של ניו יורק לרב אברהם אבא מלינוביץ (חניך ישיבות ליטא וניצול השואה),…

רבי אריה אברהמס

רבי אריה ליב ב"ר אברהם אִבְּרַהמְס (כ"ז כסלו ה'תר"צ, 29 בדצמבר 1929 – כ"ג חשון ה'תש"פ, 21 בנובמבר 2019) מתלמידי החזון איש, רב בית המדרש הגדול בשיכון חזון איש בני ברק, וראש כולל תורת אברהם. בנוסף לתפקידיו התורניים היה רבי אריה אברהמס חבר הועד בעמותת ישיבת סלבודקא בני ברק. קורות חייו התייתם בגיל שנתיים. בשנת…

רבי אליהו וולפסון

רבי אליהו וולפסון (ה'תרי"ט, 1859 – כ"ג חשון ה'תרפ"ט, 6 בנובמבר 1928) רב בעיר לוול (Lowell) שבמסצ'וסטס, ארצות הברית במשך ארבעים שנה (ה'תרמ"ט-ה'תרפ"ט). מתורתו מצאנו דבר תורה אחד מחידושיו בגליון שערי ציון, שנה שניה, חוברת ג-ד, כסלו-טבת תרפ"ב, במדור האגדה והספרות, יהיו הדברים לעילוי נשמתו: ביאור בתוס' יומא ל"ח ב' תוד"ה דלא מסקי בשמייהו, בתוך…

רבי אברהם ב"ר ברוך פינטו

רבי אברהם ב"ר ברוך פינטו (נפטר בכ"ג חשון ה'תרפ"ז, 31 באוקטובר 1926) חבר בית הדין הספרדי בירושלים. למד בישיבה בירושלים בראשות רבי בן ציון אברהם קואינקה. אחרי נישואיו היה ר"מ בישיבת תפארת ירושלים בירושלים במשך שנים אחדות. היגר לבוכרה להרביץ בה תורה וסבל מרדיפות הבולשביקים בתקופת מלחמת העולם הראשונה ומעט אחריה. בתום המלחמה חזר לירושלים…

רבי יוסף אורינזון

רבי יוסף אורינזון (ה'תרמ"א, 1881 – כ"ג חשון ה'תרצ"ה, 1 בנובמבר 1934) אב"ד יעלנא שבפלך סמולנסק ומגדולי רבני רוסיה הסובייטית. חניך ישיבות סלבודקה וסלוצק. רב מפורסם בשעתו, קיבל אישור עלייה לארץ ישראל אך נפטר בפתאומיות בגיל חמישים וארבע. ביבליוגרפיה: שערי ציון, טו, ד-ו, טבת-אדר תרצ"ה, עמ' פ ♦ אוצר הרבנים, מס' 8128 ♦

רבי אהרן נתן דוד רבינוביץ

רבי אהרן נתן דוד רבינוביץ (נספה בכ"ג חשון ה'תש"ג, 3 בנובמבר 1942) האדמו"ר מלנטשנה בלובלין. נרצח בשואה. בנו של רבי אברהם יהושע השיל רבינוביץ, האדמו"ר מביאלה בלובלין, מחבר "ישועות אברהם" ובנו של מייסד השושלת רבי יצחק יעקב רבינוביץ. החל לכהן כאדמו"ר עם פטירת אביו בח' תשרי ה'תרצ"ג, 8 באוקטובר 1932, והנהיג את עדתו עד הירצחו…

רבי בער מחלם

רבי בער מחלם (חעלימער. נפטר בכ"ג חשון ה'תר"ך, 20 בנובמבר 1859) מחכמי וילנה ותלמידו המובהק של הגר"א מווילנה. צדיק תמים ומתמיד עצום. אחד מחתניו הוא רבי בנימין מרדכי טילֶס, המו"ץ בווילנה. ביבליוגרפיה: עיר וילנא, עמ' 54, 76.

רבי יעקב בוימאן

רבי יעקב ב"ר שמעון בוימאן (ה'תרל"א, 1871 – כ"ג חשון ה'תש"א, 24 בנובמבר 1940) רב ואב"ד בלוס אנג'לס במשך שלושים ושלוש שנים. מחבר "חמדת יעקב" ו"תנופת זהב". יליד ריסֶציץ שבפולין, חניך ישיבת קויל ותלמידם של ראשי הישיבה רבי אביגדור יהודה לייביש ורבי שמואל ויינגוט, למד ונסמך להוראה בידי רבי אברהם בורנשטיין מסוכטשוב. לאחר נישואיו עקר…

רבי אברהם ריינמן מנארול

רבי אברהם ב"ר יעקב ריינמן (נפטר בכ"ג חשון ה'תר"ב, 7 בנובמבר 1841) אב"ד ואדמו"ר בנארול. בנו של רבי יעקב מנארול. משנת ה'תקע"ו, 1816, כיהן כאב"ד נארול, ובשנת ה'תקצ"א החל לנהוג באדמו"רות. נהרו לביתו מאות חסידים, בתקופה זו של ראשית הדור החמישי בתנועת החסידות וטרם התחזקותה של חסידות בעלזא.

רבי נח צבי אולמן

רבי נח צבי ב"ר משה אולמן (ה'תרט"ז, 1856 – כ"ג חשון ה'תרע"ו, 31 באוגוסט 1915) רבה הראשון של הקהילה החרדית באנטוורפן, שם כיהן במשך שלושים ושלוש שנה עד פטירתו. חניך ישיבת פרשבורג, שבה למד אצל רבי אברהם שמואל בנימין סופר (ה"כתב סופר") ואצל בנו רבי שמחה בונם סופר (ה"שבט סופר"). נשא לאשה את חייצ'ה בתו…

רבי אברהם חיים ב"ר מנחם מנדל הורוויץ מלינסק

רבי אברהם חיים ב"ר מנחם מנדל ב"ר אברהם חיים הורוויץ (נפטר בכ"ג חשון ה'תרס"ה, 1 בנובמבר 1904) אב"ד לינסק והגליל. נכדו של רבי אברהם חיים הורוויץ הראשון מלינסק. מחסידיו של רבי שלום מבעלזא ותלמידו של רבי חיים הלברשטאם מצאנז. אשתו היתה בת רבי דובעריש מאיסטריק ליטיוויסק. בתו פייגא (נפטרה בט"ו חשון ה'תרצ"ג, 14 בנובמבר 1932)…

רבי משה חצקלס

רבי משה חצקלס (נפטר בכ"ג חשון ה'תקס"ב, 30 באוקטובר 1801) מרואי פני הגר"א מווילנה. גדול בתורה ובצדקה, מדינאי ועשיר גדול ופעיל לרווחת העניים. קישורים להרחבה: אברהם שטרן, מליצי אש – תשרי, חשון, ורנוב תרצ"ג, סימן תיא.

רבי שלמה פרידמן

רבי שלמה ב"ר דוד פרידמן (נפטר בכ"ג חשון ה'תשכ"ח, 26 בנובמבר 1967) רב אוסטרו-הונגרי. אב"ד טיניע ורב בבאדן שליד וינה במשך עשרים ושש שנה. בסוף ימיו בבני ברק בה נפטר ונקבר. אביו היה רבי דוד פרידמן אב"ד צעהלים, וסבו רבי ישראל פרידמן ראב"ד נייטרא.

רבי שפטיה סגל

רבי שפטיה שפטל סגל (נפטר בכ"ג חשון ה'תשט"ז, 8 בנובמבר 1955) רב ומרביץ תורה יליד ליטא, בסוף ימיו בתל אביב – יפו. בצעירותו התפרסם בתור "העילוי מנישקל", תלמיד רבי ברוך בר ליבוביץ בישיבת כנסת בית יצחק בסלבודקה, וחניך ישיבת טלז. בהמשך למד בקריניק אצל רבי זלמן סנדר כהנא שפירא ואחר כך אצל רבי מאיר שמחה…

רבי צבי מרקוביץ

רבי צבי מרקוביץ (ה'תרע"ז, 1917 – כ"ג חשון ה'תשס"ז, 14 בנובמבר 2006) ראש ישיבת קרלין סטולין וחבר מועצת גדולי התורה. מחבר "בנתיבות האמונה". חתנו של רבי שבתי יגל. אשתו רבקה נפטרה בכ' סיון ה'תשע"ז, 14 ביוני 2017.

רבי שאול יוסף וינגרטן

רבי שאול יוסף וינגרטן (ה'תרצ"א, 1931 – כ"ג חשון ה'תש"ע, 10 בנובמבר 2009) רב ישראלי, חניך ישיבת סלבודקא שבבני ברק, רבה של בת ים במשך עשרים ושש שנים. חתנו של רבי ישראל איסר שפירא מלאפיטש.

רבי יהודה פרנקפורט

רבי יהודה ב"ר יעקב קופל פרנקפורט (או פרנקפורטר. ה'תקס"ה, 1805 – כ"ג חשון ה'תר"ן, 17 בנובמבר 1889) רב ומרביץ תורה הונגרי. תלמיד החתם סופר ורבי מרדכי בנט מניקלשבורג. רב ומגיד בקהילת "חברת פועלי צדק" בפרשבורג במשך ארבעים וחמש שנים. ביבליוגרפיה: אוצר הרבנים, מס' 7073.

רבי מרדכי יפה שלזינגר

רבי מרדכי מרגליות יפה שלזינגר (נפטר בכ"ג חשון ה'תרס"ו, 21 בנובמבר 1905) רב הונגרי. רב בקירכברג ובהמשך דרשן בקהילת חברה ש"ס בבודפשט. מחבר "שאל לך אות" (פאקש תרס"ז). ביבליוגרפיה: אוצר הרבנים, מס' 13925.

רבי גדליה מז'ולקווה

רבי גדליה ב"ר בנימין וולף מז'ולקווה (נפטר בכ"ג חשון ה'תקל"ז, 5 בנובמבר 1776) רב ומקובל, ראב"ד ז'ולקווה. בחסידות היה מתלמידי המגיד ממזריטש. אביו של רבי אברהם חיים אב"ד זלוטשוב, מחבר "אורח לחיים". ביבליוגרפיה: אברהם שטרן, מליצי אש – תשרי, חשון, ורנוב תרצ"ג, סימן תח ♦ אוצר הרבנים, מס' 4319.

רבי אהרן פאדווא

רבי אהרן ב"ר מאיר פאדווא קצנלנבוגן מבריסק (נפטר בכ"ג חשון ה'תקל"ח, 23 בנובמבר 1777) רב בבריסק דליטא, מחבר "מנחת אהרן" (נאווי דוואהר תקנ"ב). ביבליוגרפיה: עיר תהלה, ורשה תרמ"ו, עמ' 224 ♦ אברהם שטרן, מליצי אש – תשרי, חשון, ורנוב תרצ"ג, סימן תט ♦ אוצר הרבנים, מס' 1665.

רבי אהרן לבוב

רבי אהרן ב"ר משה לבוב (נפטר בכ"ג חשון ה'תע"ג, 22 בנובמבר 1712) מחכמי אשכנז. רבן של טרִיֶר וושטהאוזן שבאלזס. חתנו של רבי יוסף שמואל מקראקא ובזיווג שני חתנו של רבי גבריאל עשקלש. אביהם של רבי יהושע השל לבוב ורבי משה לבוב. ביבליוגרפיה: אוצר הרבנים מס. 1606.

רבי יצחק פומרנץ

רבי יצחק פומרנץ (ה'תר"ע, 1910 – כ"ג חשון ה'תשכ"ט, 14 בנובמבר 1968) רב ומרביץ תורה, חניך ישיבות קרלין סטולין ונובהרדוק, רבן של שכונות ברזילי וביצרון בתל אביב.

רבי משה מידנר

רבי משה מידנר (ה'תר"ך, 1860 – כ"ג חשון ה'תר"ץ, 26 בנובמבר 1929) מייסד ישיבת תורת חסד של חסידות סלונים בברנוביץ ומראשי חסידות סלונים. רוב כתביו אבדו בשואה. נדפסו מכתביו: כתבי קודש ותורת אבות. קישורים להרחבה: יוסף מאיר האס, עבד נאמן קראת לו: שביבי אש משולי אדרתו של פאר עדת חסידי סלונים – הצדיק המופלא הגאון…

רבי שאול ברלין

רבי שאול ב"ר צבי הירש ברלין (ה'ת"ק, 1740 – כ"ג חשון ה'תקנ"ה, 16 בנובמבר 1794) רבה של פרנקפורט דאודר. התפרסם כעילוי מצעירותו, כיום הוא מקובל כמשכיל נסתר ומיוחסים לו כתבי פולמוס נגד גדולי ישראל וזיוף הספר "בשמים ראש". ברם, לדעת אביו רבי צבי הירש ברלין (לוין) היו כוונותיו לשם שמים. ביבליוגרפיה: אברהם שטרן, מליצי אש – תשרי,…

רבי שמואל מסעוד

רבי שמואל מסעוד (נפטר בכ"ג חשון ה'ת"ט, 8 בנובמבר 1648) מרבני איטליה, רב בוונציה וגבאי צדקה עבור עניי ארץ ישראל ותלמידי החכמים שבה. המשורר רבי יעקב פרנסיס קונן עליו (ברנשטיין, לוחות אבנים ב, סימן 128 עמ' 534).

רבי יוסף רפאל חזן

רבי יוסף רפאל חזן (היר"ח. ה'תק"א, 1741 – כ"ג חשון ה'תקפ"א – 31 באוקטובר 1820) רב וראש ישיבה באיזמיר, רב בחברון והראשון לציון בירושלים. נודע בחיבורו הגדול "חקרי לב". משפחתו רשימה חלקית של צאצאיו: בתו קאלי נישאה לתלמידו רבי יעקב פאלאג'י, אביו של רבי חיים פאלאג'י. רבי רחמים אליהו חזן, מחבר "ארח משפט" ועוד. רבי…

רבי יהוסף רוטנברג

רבי יהוסף הלוי רוטנברג (ג' אב ה'תרי"ג, 7 באוגוסט 1853 – כ"ג חשון ה'תרע"ב, 14 בנובמבר 1911) אב"ד קוסון ואבי שושלת חסידות קאסאן (קרי: קוֹסוֹן). מחבר "בני שִׁלֵשִׁים". ראש ישיבת "עטרת צבי". תלמיד רבי חיים הלברשטם, ה"דברי חיים" מצאנז. ורבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגט, ה"ייטב לב". נודע בכינוי: רבי יהוסף הצדיק. גנאלוגיה בנו ממלא מקומו, רבי חיים…