רבי יעקב משה (לורברבוים אשכנזי) מזבארוב

רבי יעקב משה ב"ר נתן (נפטר בחיי אביו בכ"ד שבט ה'תק"ל, 19 בפברואר 1770) היה אב"ד זבארוב ומחבר חידושים על מסכת כריתות. אביו של רבי יעקב לורברבוים מליסא. קורות חייו נישא לבתם של הגביר הנדבן ר' אליקים געץ מלוברטוב וחנה בת רבי אליעזר מלבוב (בן רבי אברהם ר' הירצקוס מלבוב שנחשב לצדיק וקדוש וציוה שבעל…

רבי משה יחזקאל גרודנצ'יק

רבי משה יחזקאל גרודנצ'יק (נפטר בכ"ד בשבט ה'תרל"ב, 3 בפברואר 1872) ראש ישיבה בסלונים ובביאליסטוק, ורבן של סלץ, פורוזובה וסוקולה. מראשוני תלמידי רבי ישראל מסלנט. מחבר "חידושי מהרמ"י". קורות חייו בצעירותו התנהג בפרישות והתקרב לרבי ישראל מסלנט כתלמיד חבר. נישא לטישע בת ר' מרדכי הלוי (נפטרה בצעירותה בי"ד טבת ה'תר"ט). הרביץ תורה בישיבה בסלונים ולאחר…

רבי משה ב"ר ישראל פיוטרקובסקי

רבי משה ב"ר ישראל (נפטר בכ"ד שבט ה'תקע"ד, פברואר 1814) היה ראב"ד פיוטרקוב וראש ישיבה בעיר. תלמידיו ומשפחתו בנו רבי אהרן, היה דיין ומו"צ בלאסק. בישיבתו למדו כמה מגדולי הרבנים בפולין, הבולט בהם רבי אברהם צבי הירש פצנובסקי, שכיהן אחריו כראב"ד פיוטרקוב, וכמה תשובות שלו משוקעות בספרו "ברית אברהם"(למשל: אבן העזר סימן נט, אות ג ואות…

רבי איסר יהודה אונטרמן

רבי איסר יהודה ב"ר אליהו אונטרמן (י"ד ניסן ה'תרמ"ו, 19 באפריל 1886 – כ"ד שבט ה'תשל"ו, 26 בינואר 1976) הרב הראשי לישראל ומלפנים רבן של מוהילנה, אמסטיבובה, לונה ווליה, ופרבר בגרודנה. רב בליברפול ורבה של תל אביב-יפו. יליד בריסק דליטא. בניסן ה'תשכ"ד, 1964, נבחר לכהן כרב הראשי לישראל, לשם כך עזב את רבנות תל אביב.

רבי מנחם מנדל ב"ר חיים לוונשטאם

רבי מנחם מנדל ב"ר חיים לוונשטאם (ה'תקס"ח, 1807 – שבת כ"ד שבט ה'תר"ה, 1 בפברואר 1845) "במקום אב"ד" האג ואב"ד רוטרדם. נולד בליסא, הוא התמנה כרבה של רוטרדם וכממלא מקום אב"ד האג למחרת חתונתו. נפטר בגיל 37. הוא היה נערץ על בני קהילתו ולאחר מותו נדפס עליו הקונטרס "נהי על מות". במקומו התמנה דודו רבי…

רבי שאול מורטירה

רבי שאול ב"ר יוסף הלוי מורטירה (ה'שנ"ו, 1596 – כ"ד שבט ה'ת"כ, 6 בפברואר 1660) רב הקהילה הספרדית באמשטרדם וראש ישיבת עץ חיים בעיר. מחבר "גבעת שאול". מילות מפתח: מורטרה