רבי הלל פאלי

רבי הלל ב"ר אברהם נח פאלי (ה'תרס"ג, 1802 – כ"ה כסלו ה'תש"ל, 5 בדצמבר 1969) מנהל רוחני בישיבת 'אהל תורה'. קורות חייו נולד בשקלוב לרבקה ורבי אברהם נח פאלי. למד אצל החפץ חיים בישיבת סנובסק בעת גלותו ברוסיה בשנות מלחמת העולם הראשונה. ואחר כך בעיירה קרילוב אצל הגאון רבי יחזקאל ברשטין, ה'דברי יחזקאל'. משם עבר…

רבי צבי הירש פפרקורן

רבי צבי הירש ב"ר יהודה ליב פפרקורן (נפטר בכ"ה כסלו ה'תי"ד, 15 בדצמבר 1653) דיין בלבוב. מצבתו נחשך אור צבי ונגדע קרן ישראל אשר האיר עיני ישראל בתורתו מסיק שמעתתא אליבא דהלכתא ה"ה האלוף הדיין המצוין הגדול בתורה החכם המופלג מוה' צבי הירש בהרב מוהר"ר יהודה ליב ז"ל הורה לעם ה' במשפטים צדיקים וישרים ויגע בתורה…