רבי שלמה קרלפסקי

רבי שלמה ב"ר מרדכי הלוי קרלפסקי (נפטר כ"ו חשון ה'תרנ"ח, 21 בנובמבר 1897) תלמיד חכם, מקובל ואיש מופת תושב פרשבורג. נולד בדרזניץ, תלמידם של רבי מאיר אייזנשטטר ורבי בנימין זאב וולף לעוו מוורבוי. ביבליוגרפיה: רמא"ז קינסטליכר, המקובל רבי שלמה הלוי קראלאפסקי זצ"ל מפרשבורג, צפונות ג, ב (תשנ"א) עמ' קט-קיא.. מילות מפתח: קראלאפסקי, קרולפסקי, קארלאפסקי

רבי שמחה הלוי סולובייצ'יק

רבי שמחה ב"ר יוסף דב הלוי סולובייצ'יק (ה'תרל"ט, 1879 – כ"ו חשוון ה'תש"ב, 16 בנובמבר 1941) רבה של מוהילב, ר"מ בישיבת שקלוב, ורב קהל "תפארת ישראל – אנשי בריסק" בברוקלין שבניו יורק. קורות חייו שימש רבה של מוהילב משנת ה'תרע"א (1911) ועד הגירתו לארצות הברית ה'תרפ"ד (1924). אז התיישב בברוקלין שבניו יורק וכיהן כרבה של…

רבי ציון לוי

רבי ציון לוי (ה'תרפ"ה, 1925 – כ"ו חשון ה'תשס"ח, 7 בנובמבר 2007) רב הקהילה היהודית בפנמה. אחיו רבי משה לוי היה רבה הראשון של בת ים.

רבי שלום פרלוב

רבי שלום פרלוב (ה'תרי"א, 1851 – כ"ו חשון ה'תרפ"ו, 13 בנובמבר 1925) רבן של ברזנה וברהין. נודע על שם ספרו "משמרת שלום", ספר הלכתי שבא לנמק מנהגי אדמו"רים וחסידים שנראים כסותרים למקובל בהלכה. חיבר ספרים רבים נוספים. ר"ש היה אחיו של רבי אהרן מקוידנוב אך בעצמו לא נהג באדמו"רות. אחד מחתניו היה רבי יששכר ליב…

רבי שלום לופס

רבי שלום אהרן ב"ר יעקב לופס (י"ז כסלו ה'תרס"ה, 25 בנובמבר 1904 – כ"ו חשון ה'תשנ"ה, 31 באוקטובר 1994) רבה של עכו במשך כארבעים וחמש שנים. על שמו רחוב בעירו עכו, ורחוב בשכונת בית וגן שבה מתגורר חתנו הראשון לציון והרב הראשי לישראל (ה'תשנ"ג-ה'תשס"ג) רבי אליהו בקשי דורון. בנו רבי מרדכי חי לופז היה אף…

רבי רפאל הכהן

רבי רפאל ב"ר יקותיאל זיסקינד הכהן כ"ץ (כ"ד חשון ה'תפ"ג, 4 בנובמבר 1722 – כ"ו חשון ה'תקס"ד, 11 בנובמבר 1803) רבה של המבורג. מחבר "תורת יקותיאל". לפני כהונתו בהמבורג היה ראש ישיבה במינסק, רבן של ראקוב, וילקומיר, הגליל העליון (גליל מינסק), קורות חייו נולד לרבי יקותיאל זיסקינד הכהן אב"ד מדינת ליפלאנד (היא ליבוניה) ולבונה. בהיותו…