רבי מרדכי חברוני

רבי מרדכי ב"ר משה חברוני (ה'תרצ"ט, 1939 – כ"ח אדר א' ה'תשמ"ו, 9 במרץ 1986) היה מראשי ישיבת 'כנסת ישראל – חברון' בגאולה ובגבעת מרדכי בירושלים. ומקורב לחסידות גור. קורות חייו בנם של ראש ישיבת חברון רבי משה חברוני ורחל בת ראש הישיבה רבי משה מרדכי אפשטיין, על שמו נקרא. למד בישיבת חברון וכבר בבחרותו…

רבי ישראל גורזיצ'נסקי

רבי ישראל ב"ר צבי הכהן גורזיצ'אנסקי (ה'תר"ז, 1847 – כ"ח אדר ב' ה'תרצ"ח, 31 בדצמבר 1938) היה תלמיד חכם וסוחר שחי ופעל בטומשוב שבפולין. כתביו נדפסו בכתבי העת התורניים בני זמנו ונאספו בידי בנו בספר 'שארית ישראל'. קורות חייו נולד בקלימנטוב, פלך ראדום, פולין. חי ופעל בטומשוב לובלסקי. נישא לבתו של רבי משה רויגענפיש רבן…

רבי מרדכי וייצל רוזנבלט

רבי מרדכי וייצל רוזנבלט (ג' אייר[1] ה'תקצ"ז, 1837[2] – ליל כ"ח אדר א'[3] ה'תרע"ו, 2 במרץ 1916) דיין באנטופול ורבן של ביטֶן, קורליץ, אושמינה וסלונים. נודע על שם שתי ערי רבנותו כרבי מרדכי'לה אושמינער, ורבי מרדכי'לה מסלונים. התפרסם בליטא כמקובל ובעל מופת. חייקל לונסקי, הספרן הנודע מווילנה, היה חתן חתנו ופרסם את הביוגרפיה שלו "‏תולדות…

רבי שלמה שלייפר

רבי שלמה ב"ר יחיאל מיכל שלייפר (נפטר בכ"ח אדר ב' ה'תשי"ז, 31 במרץ 1957) רבה הראשי של מוסקבה בין השנים ה'תש"ג-ה'תשי"ז. חודשים ספורים לפני פטירתו חנך את ישיבת קול יעקב, שנפתחה באישור ובפיקוח נוקשה של השלטונות הסובייטים. ביבליוגרפיה: אוצר הרבנים, מס' 18651. מילות מפתח: שלמה שלויפר