רבי שלמה הכהן מווילנא

רבי שלמה ב"ר ישראל משה הכהן (ז' טבת ה'תקצ"א, 23 בדצמבר 1830 – כ"ט כסלו ה'תרס"ו, 27 בדצמבר 1905) היה מורה הוראה וזקן המורים בווילנה במשך עשרות שנים. מחבר הגהות חשק שלמה על הש"ס ועל הראשונים בש"ס וילנא, שו"ת 'בנין שלמה' וספרים רבים נוספים. עליו הרב הגאון רבי שלמה הכהן ז"ל ביום ה' א' דר"ח…

רבי שמעון יעקב גליקסברג

רבי שמעון יעקב ב"ר מאיר דוב הלוי גליקסברג (ז' אדר ה'תר"ל, 1870 – כ"ט כסלו ה'תשי"א, 8 בדצמבר 1950) רב בפרבר הפינסקאי ווקזאל, רבה הראשי של אודסה, ראש בית הדין הרבני בתל אביב ורבה של שכונת נורדיה. מרבני "המזרחי". מחבר "הדרשה בישראל", "תורת הדרשה", "מושגי החיים" ו"ישראל ואורייתא". את כתביו בעניני אמונה, מוויכוחים שניהל בברית…

רבי מנחם מנדל הגר (תל אביב)

רבי מנחם מנדל ב"ר דוד אליעזר הגר (י"ז סיון ה'תרמ"ט, 16 ביוני 1889 – כ"ט כסלו ה'תשט"ו, 24 בדצמבר 1954) רב בהאליטש (האליץ') שבגליציה, בניישטט ובסוסנוביץ. ראש ישיבות "תפארת מנחם". חבר המרכז הארצי של המזרחי בפולין ומייסד רשת מוסדות מת"ת – מציון תצא תורה. לאחר עלייתו לארץ ישראל, רב קהילת הרמב"ן בתל אביב ומנהל החברא…

רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין

רבי ישראל ב"ר מרדכי שרגא פייבל פרידמן מהוסיאטין (ט"ז כסלו ה'תרי"ח, 3 בדצמבר 1857 – כ"ט כסלו ה'תש"ט, 31 בדצמבר 1948) האדמו"ר השני מהוסיאטין שכיהן בתפקידו במשך 55 שנים מאז פטירת אביו בשנת ה'תרנ"ד. מראשית מלחמת העולם הראשונה ניהל את חצרו בווינה, ומשנת ה'תרצ"ז ועד לפטירתו, בתל אביב. חתנו רבי יעקב פרידמן, ה"אהלי יעקב", הנהיג…