רבי קלמן עזריאל פינסקי

רבי קלמן עזריאל (זליג) ב"ר אלתר אריה פינסקי (~ה'תרע"ה, 1915 בערך – כ' שבט ה'תשמ"ו, 30 בינואר 1986) מנהל רוחני בישיבת כנסת חזקיהו (לימים בכפר חסידים) בתקופת זכרון יעקב, ובישיבת קמניץ. חתנו של רבי אליהו לאפיאן וראש כולל 'עליות אליהו' על שמו. מחבר ספר "נושא כלי יהונתן" על תרגום יהונתן בן עוזיאל. קורות חייו נולד…

רבי יעקב גרשון רבינוביץ

רבי יעקב גרשון ב"ר יהושע צבי רבינוביץ (ה'תקצ"ט, 1839 – כ' שבט ה'תרע"ב, 8 בפברואר 1912) רבה של שורווילישוק בליטא. קורות חייו נולד בשאט, למד בישיבת וולוז'ין ובגיל 20 נסמך לרבנות בידי רבי יצחק אלחנן ספקטור. לאחר נישואיו לאסתר לובה בת ר' יוסף זקהיים ממיר התגורר בעיר והתקבל בגיל צעיר כדיין בבית הדין המקומי תחת…

רבי אברהם אבא קליינרמן

רבי אברהם אבא ב"ר יוסף דוד קליינרמן (ה'תר"ב, 1842 – כ' שבט ה'תרמ"ד, 16 בפברואר 1884) תלמיד חכם ביאליסטוקאי. מגיה ומסדר ש"ס וילנה ומעורכי כתבי הגר"א. ערך והגיה מהדורה מדוקדקת של ביאור הגר"א על ארבעה חלקי השולחן ערוך שלא נדפסו. ספרייתו הגדולה הכילה כתבי יד נדירים, כתבי הגר"א והעתקות מכתבי הגר"א שרכש ממשפחת ר' שמריה…