רבי מנדל אטיק

רבי מנדל [מענדיל שניאור זלמן] ב"ר שלמה צבי אטיק (ל' כסלו ה'תרפ"ט, 13 בדצמבר 1928 – ל' כסלו ה'תשפ"ג, 24 בדצמבר 2022) היה תלמיד חכם ירושלמי נודע. בסוף ימיו ראש ישיבת 'ארץ צבי' בירושלים. קורות חייו נולד בעיר העתיקה בירושלים למשפחת חסידי קרלין. אביו רבי שלמה צבי, במקור מצפת, נודע כשקדן ושימש ר"מ בישיבת קרלין….

רבי ישראל אריה ליב לשצ'ינסקי

רבי ישראל אריה ליב ב"ר ניסן לשצ'ינסקי (ה'תרס"ו, 1906 – ל' כסלו ה'תשמ"ב, 26 בדצמבר 1981) תלמיד נובהרדוק, ובמשך כעשור ראש ישיבת נובהרדוק בפרצ'ב. קורות חייו נולד למשפחה חסידית. אביו רבי ניסן ב"ר חיים לשצ'ינסקי היה ראש ישיבה בישיבת האדמו"ר מאורדיטשוב בעל תורת אמת בברדיצ'ב. אביו נרצח בידי מתנקש והישיבה עברה לעיר קליץ. אמו שלחה…

רבי ברוך רובין

רבי ברוך ב"ר מאיר רובין (ח' באדר ב' ה'תרכ"ד, 16 במרץ 1864 – ל' כסלו ה'תרצ"ו, 26 בדצמבר 1935) אב"ד בריזדאוויץ ולאחר מלחמת העולם הראשונה רב ואדמו"ר מגלגוב-קולומייא בסאמוש-אויוואר היא גרלה שבטרנסילווניה. אשתו הייתה שרה שלומצא בת רבי מנחם מנדל אייכנשטיין מזידיטשוב. רבים מצאצאיו שימשו כאדמו"רים. מעזבונו הדפיס נכדו את הספר "שארית ברוך" (ירושלים תשל"ג).