רבי לוי אובצינסקי

רבי לוי ב"ר דובר יונה אובצינסקי (אווצינסקי) רבה של אלט-אאוץ (אאוצה) שבקורלנד, ומאז כינונה של לטביה רבה של עיר הפלך מיטאו (ילגבה, מיטאווי), הסמוכה לבירה ריגה. נודע גם בספריו על ההיסטוריה של יהדות לטביה ורבניה. נספה בשואה. יליד שווינציאן. התמנה כרבה של אאוצה בשנת תרנ"ז, 1897. כתביו נחלת אבות (וילנה תרנ"ד) – תולדות גדולי ישראל שלא…

רבי מנחם מנדל זק

רבי מנחם מנדל דובר זק (ה'תרל"א, 1871 – ה'תש"ג, 1943) רבה הראשי של ריגה וראש הישיבה בה. ביוגרפיה נולד בעיר ניירי (ניירא, פרידריכשטאדט, יאונילגבה) שבקורלנד, 80 קילומטרים מדרום מזרח לריגה, בירת לטביה. למד בישיבת וולוז'ין והיה תלמידו הקרוב של רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ה"בית הלוי". נשא את בתו של רבי גרשון ב"ר יצחק אב"ד…