רבי משה יהודה רבינוביץ

רבי משה יהודה רבינוביץ (נפטר בי' אדר ה'תרע"ה, 24 בפברואר 1915) רבה של סוקולקה ואחר כך המו"צ דגרודנה (שבה כבר לא היה בתקופתו רב). קורות חייו יליד טיקטין. כיהן כרבה של סוקולקה במשך שלוש שנים (ה'תרס"א-ה'תרס"ג, 1901-1903). משם נלקח לכהן כמורה הוראה לעיר גרודנה. בתקופת מלחמת העולם הראשונה פעל לטובת הפליטים היהודים שהגיעו לגרודה, וכאשר…

רבי בן ציון שטרנפלד

רבי בן ציון ב"ר אריה ליב שטרנפלד (ה'תקצ"ה, 1835 – ה'תרע"ז, 1917) רבן של ראס, מערעץ, שרשוב, איישישוק, חסלביץ, קלוואריה ובילסק. מחבר "שערי ציון". מגדולי הפוסקים בדורו. בנו ר' חיים דוד נשא את לאה בת ר' שבח לוינזון (תרנ"ג, 1893) והדפיס בשנת ה'תרצ"ב, 1932, את הכרך האחרון בסדרת "שערי ציון" של אביו. בתו אלטע נישאה…

רבי חיים אהרן דב פומרנץ

רבי חיים אהרן דב פומרנץ (ה'תר"ל – ה'תרע"ח, 1918) אב"ד דוברובה שבפלך גרודנו ורבה של טרסטינה. למד בכולל ברודסקי בוולוז'ין, בשנץ ה'תר"ס, 1900, התמנה למשרת רבנות ראשונה בדוברובה, פלך גרודנו, ולאחר פטירת חמיו רבי בנימין בישקא לדזמן (לאדזמאן) שהיה אחיו הצעיר של הגדול ממינסק רבי ירוחם יהודה פרלמן, בסוף חשון ה'תרע"א, התמנה תחתיו כרבה של…

רבי שמואל האן

רבי שמואל האן (נולד י' טבת ה'תקצ"ו, 18 בדצמבר 1836 – י"ז חשון ה'תרע"ח, 2 בנובמבר 1917) אב"ד דמבושיץ שבמורביה (כיום בצ'כיה). תלמידו של רבי יהודה אסאד (קרי: אסוֹד). קורות חייו נולד בניקלשבורג, למד מפי רבי יהודה אסאד, ובשנת ה'תר"ך (1860) התמנה לכהונת רבנות ראשונה ביגרנדורף שבשלזיה האוסטרית (כיום קרנוב בצ'כיה), משרה שבה החזיק עד שנת…

רבי ישראל אברהם לרנר

רבי ישראל אברהם ב"ר שבח זאב לרנר (ה'ת"ר, 1840 – ה'תרע"ה, 1915) רבן של באלין שבפלך פודול וטירספול שבפלך חרסון (כיום בירת טרנסניסטריה), מחבר "בית ישראל" על חכמת אדם. משפחתו בנו רבי שלמה היה רב אחריו בטירספול ונמסר שתחת הכיבוש הסובייטי הפך לצלם. בתו פרידה נישאה למשה קראנקורס, היא וחמשת ילדיה: חייקה, אליק, גיטלה, מוטל…

רבי יוסף דוד רובינשטיין

רבי יוסף דוד ב"ר נח רובינשטיין (ז' שבט ה'תר"ז, 24 בינואר 1847 – ה'תרע"ו, 1916) רבן של הורודישץ' ווסילישוק. נפטר בימי הכיבוש הגרמני במלחמת העולם הראשונה. קורות חייו נולד בסליב שבפלך נובוגרודק. למד אצל האב"ד המקומי ר' חיים, ואחר כך בזעלווא. בגיל ארבע עשרה נסע ללמוד בישיבת וולוז'ין. התחתן בגיל שבע עשרה עם בת דודו…

רבי נחמן בטיטו

רבי נחמן בטיטו (ה'תר"ו, 1846 – ט"ו אלול ה'תרע"ה, 25 באוגוסט 1915) הראשון לציון ומ"מ החכם באשי בירושלים. מנהיג העדה המערבית (בני המגרב) בירושלים. נפטר בירושלים בתקופת מלחמת העולם הראשונה. מצבתו ציון במר תבכה וירושלים תתן קולה על האי שופרא דבלי בארעא. דרופקתא דאוריתא. צדיק וענו מדוכא ביסורים עומד בפרץ ירושלים. ראש רבני בני מערבא…

רבי שמואל נח גוטליב

רבי שמואל נח ב"ר דובר גוטליב שו"ב (נפטר כנראה במהלך מלחמת העולם הראשונה) מזכירו ואיש אמונו של רבי דוד פרידמן מקרלין, מראשי הקהילה היהודית וראש השוחטים בקרלין ופינסק. פסקי הלכה שלו בהלכות שחיטה היו מקובלים בזמנו. מחבר "אהלי שם" לתולדות רבני דורו. נודע גם בהתנגדותו לציונות. הוא הכין את כתבי רבי דוד פרידמן מקרלין לדפוס. בילדותו למד…