רבי מרדכי חברוני

רבי מרדכי ב"ר משה חברוני (ה'תרצ"ט, 1939 – כ"ח אדר א' ה'תשמ"ו, 9 במרץ 1986) היה מראשי ישיבת 'כנסת ישראל – חברון' בגאולה ובגבעת מרדכי בירושלים. ומקורב לחסידות גור. קורות חייו בנם של ראש ישיבת חברון רבי משה חברוני ורחל בת ראש הישיבה רבי משה מרדכי אפשטיין, על שמו נקרא. למד בישיבת חברון וכבר בבחרותו…

רבי אלכסנדר סנדר אפשטיין מסקידל

רבי אלכסנדר סנדר ב"ר חיים הלוי אפשטיין (נפטר בי"ז חשון ה'תקצ"ג, 10 בנובמבר 1832) אב"ד סקידל. ביבליוגרפיה: אפשטיין, גבורות הארי, וילנה תר"ל, עמ' יד הערה מו. מילות מפתח: עפשטיין, סקידיל