רבי משה אהרן בן דעת

רבי משה אהרן ב"ר צבי הירש בן-דעת (נספה בשואה) רבה האחרון של בילסק (ביילסק פודולסקי) שעל כס רבנותה ישב במשך עשרות שנים כעוזרו של חמיו רבי בן ציון שטרנפלד, ומאז פטירת חמיו בימי מלחמת העולם הראשונה כרבה של העיר. עליו וכך נכתב עליו בספר היזכור לקהילת בילסק: רבי משה אהרון בנדעת רבה האחרון של קהלת…