רבי שמחה הלוי סולובייצ'יק

רבי שמחה ב"ר יוסף דב הלוי סולובייצ'יק (ה'תרל"ט, 1879 – כ"ו חשוון ה'תש"ב, 16 בנובמבר 1941) רבה של מוהילב, ר"מ בישיבת שקלוב, ורב קהל "תפארת ישראל – אנשי בריסק" בברוקלין שבניו יורק. קורות חייו שימש רבה של מוהילב משנת ה'תרע"א (1911) ועד הגירתו לארצות הברית ה'תרפ"ד (1924). אז התיישב בברוקלין שבניו יורק וכיהן כרבה של…

רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, ה"בית הלוי"

רבי יוסף דב ב"ר יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק (ה'תק"ף, 1820 – ד' אייר ה'תרנ"ב, 1 במאי 1892) ראש ישיבת וולוז'ין ורבן של סלוצק ובריסק. גנאלוגיה אביו היה רבי יצחק זאב ב"ר יוסף סולובייצ'יק ורלקה בת רבי חיים מוולוז'ין. דודו משני צדדים (אח מאם של אביו ואח מאב של אמו) היה רבי יעקב המכונה ר' יענקל'ה…

רבי יצחק זאב ב"ר יוסף הלוי סולובייצ'יק

רבי יצחק זאב וולף סולובייצ'יק (ה'תק"ס, 1800 – י"ח סיון ה'תר"ם, 28 במאי 1880) 'הרב מטעם' בקובנה–סלבודקה, ואולי לפני כן גם בנסוויז'. נכדו של רבי חיים מוולוז'ין ואביו של רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, ה"בית הלוי". לפי עדות נכדו, רבי חיים סולובייצ'יק, היה "בקי בש"ס ובארבעה חלקי שולחן ערוך". קורות חייו נולד לרבי יוסף ב"ר…

רבי אברהם ברוך הלוי סולובייצ'יק

רבי אברהם ברוך ב"ר יוסף דב הלוי סולובייצ'יק (ט"ו אב ה'תר"י, 24 ביולי 1850 – ה'תרע"ג, 1913) רבה של סמולנסק במשך שלושים שנה. במשך שבוע היה ראש ישיבת ר' עקיבא אלטשול בבוברויסק. קורות חייו נולד בוולוז'ין בעת שאביו כיהן כר"מ בישיבת וולוז'ין. בצעירותו למד בישיבה, ועם עזיבת אביו נסע עמו לסלוצק. הוא נישא בז' אדר…

רבי יחיאל מיכל פיינשטיין

רבי יחיאל מיכל פיינשטיין (ד' תמוז תרס"ז, 16 ביוני 1907 – ט"ו אייר ה'תשס"ג, 17 במאי 2003) ראש ישיבה בישיבת תפארת ירושלים בניו יורק וראש כולל האברכים 'ישיבת בית יהודה' בתל אביב ובבני ברק. חתנו של רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, "הרב מבריסק". מכתביו הרבים מודפסת סדרת הספרים "שיעורי רבנו יחיאל מיכל". בניו רבי חיים…

רבי משה ב"ר ישראל גרשון הלוי סולובייצ'יק

רבי יעקב משה מרדכי ב"ר ישראל גרשון הלוי סולובייצ'יק (א' תשרי ה'תרע"ה, 21 בספטמבר 1914 – י"ט אייר ה'תשנ"ה, 19 במאי 1995) ראש ישיבה בלוגנו ובלוצרן. בערך משנת ה'תשכ"ב התגורר בציריך והיה ממנהיגי היהדות החרדית באירופה עד פטירתו. מילדותו ועד אחרית ימיו היה מידידיו הקרובים של רבי אהרן ליב שטינמן, עמו עשה גם את שנות מלחמת…

רבי חיים הלוי סולובייצ'יק

רבי חיים ב"ר יוסף דב הלוי סולובייצ'יק (ט"ו אדר ב' ה'תרי"ג, 25 במרץ 1853 – כ"א אב ה'תרע"ח, 30 ביולי 1918) מאבות עולם התורה. ר"מ ישיבת וולוז'ין ורבה של בריסק. מנחיל דרך הלימוד הנקראת בעקבות עיר רבנותו, דרך בריסק. מחבר "חידושי רבנו חיים הלוי" על הרמב"ם. ביבליוגרפיה: אייזנשטט דור, ב, עמ' 33. הספדים עליו רבי…