רבי יהודה מיטלמן

רבי יהודה בנימין ב"ר משה מיטלמן (Middleman; ה'תקנ"ח או ה'תקס"א, 1798/1801 – ח' סיון ה'תרכ"ה, 2 ביוני 1865) היה רב ופוסק בניו יורק, מראשוני הרבנים בעיר. ייתכן שיש לזהותו עם רבי יהודה מיטלמן שהתגורר זמן מה בלונדון והדפיס את כתב הפולמוס "נתיבות אמת". קורות חייו יליד למברג שבגליציה, אולי עשה זמן מה בוורשה (לפי מקור…

רבי אריה ליב מאלין

רבי אריה ליב ב"ר אברהם משה מאלין (נפטר ב' שבט ה'תשכ"ב, 7 בינואר 1962) מהאריות שבחבורת בני ישיבת מיר באירופה שלפני השואה, מיסד מתיבתא 'בית התלמוד' בניו יורק. נפטר בגיל צעיר, חלק מחידושיו נערכו בידי אחיינו רבי ברוך דב פוברסקי ונדפסו בשני כרכי 'חידושי רבי אריה ליב'. קורות חייו יליד מילייציץ, אביו רבי אברהם משה…

רבי ישראל אלפנביין

הרב ד"ר ישראל שנהבים-אלפנביין (ג' תשרי ה'תרנ"ב, 1891 – ז' תשרי ה'תשכ"ה, 13 בספטמבר 1964) היה רב בכמה קהילות בניו יורק, סופר וחוקר, מהדיר ספרות תורנית ועסקן ציבורי. מלבד ספרי הראשונים שההדיר, היה אלפנביין עורך הרבעון התורני 'אור המזרח' המזוהה עם תנועת המזרחי והפועל המזרחי באמריקה, בשנים ז-ח לצאתו לאור; כן ערך במשך 11 שנים…

רבי אברהם אליעזר אלפּרשטיין

רבי אברהם אליעזר ב"ר ישעיה אלפרשטיין (ה'תרי"ג, 1853 – ה' שבט ה'תרע"ז, 28 בינואר 1917) ממייסדי אגודת הרבנים דארצות הרבנים וקנדה, סגן נשיא האגודה וראש הוועד הפועל שלה. מחבר "הראל: בכורי ענבים, פרי הלולים ויעלת חן" על ירושלמי מסכת ביכורים. קורות חייו נולד בקוברין שבפלך הורדנה של האימפריה הרוסית, למד בישיבות ליטא (בישיבת הרידב"ז בקוברין…

רבי שמואל דוד פיינברג

רבי שמואל דוד ב"ר צבי פיינברג (י"ג תמוז ה'תקצ"ד, 20 ביולי 1834 – י"ד טבת ה'תרע"ד, 22 בדצמבר 1914) דיין ומו"צ בנשוויז ובסוף ימיו רב בניו יורק. קורות חייו נולד בנשוויז, למד מפי רבי ראובן לוין מדווינסק ואחר כך בישיבת וולוז'ין מפי רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, ה"בית הלוי", והנצי"ב מוולוז'ין. נסמך לרבנות בידי רבותיו…

רבי אריה ליב בינקוביץ

רבי אריה ליב ב"ר אברהם שלמה בינקוביץ (ט"ו חשון ה'תרי"ב, 16 בנובמבר 1853 – ב' חשון ה'תרס"ח, 10 באוקטובר 1907) מו"ץ בביאליסטוק ורב בניו יורק. מחבר פורה. קורות חייו נולד בביאליסטוק, למד בעיר הולדתו ונסמך לרבנות בגיל שמונה עשרה בידי רבה של ביאליסטוק רבי יום טוב ליפמן היילפרין, מחבר "עונג יום טוב". כעבור שנים אחדות…

רבי מיכל יהושע פיינשטיין

רבי מיכל יהושע ב"ר יוסף אריה פיינשטיין (ה'תרי"ג, 1853 – כ"ד ניסן ה'תרפ"א, 2 במאי 1921) היה רב בזרצ'ה, פרבר וילנה. ובסוף ימיו בהארלם, ניו יורק. קורות חייו נולד בליטא, למד בישיבת וולוז'ין ונסמך לרבנות. במשך עשרים שנה שימש מו"צ בזרצ'ה, ווילנה. היגר לארצות הברית והתיישב בניו יורק. בשנת ה'תרס"ג, במלאת עשר שנים לפטירת הנצי"ב,…

רבי אליעזר דרוקר

רבי אליעזר ב"ר צבי הכהן דרוקר (ה'תרי"א, 1851 – ז' אב ה'תרע"ו, 6 באוגוסט 1916) היה רב בניו יורק ובניו קמדן, ניו ג'רזי. חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. קורות חייו נולד בלינץ שבפלך מוהילב של האימפריה הרוסית, למד בישיבת וולוז'ין ונודע כשקדן. נישא לבת העיר, שרה בת לאה ורבי דוב אריה פרסקי מחבר "כתר…

רבי יוסף אדלר (ניו יורק)

רבי יוסף ב"ר שלמה אדלר (ה'תרל"ז, 1877 – ט"ז תמוז ה'תרצ"ח, 15 ביולי 1938) רב בקהילות שונות בניו יורק, ור"מ בישיבות תורה ודעת ותפארת ירושלים. חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. טבע בים. קורות חייו נולד בקלצק שבליטא. למד בוולוז'ין, איישישוק וקובנה. נסמך לרבנות בשנת ה'תרנ"ד, 1894. נישא להניה בת ר' משה חיים רזניק בשנת…

רבי אהרן גורדון

רבי אהרן ב"ר מאיר גורדון (ה'תר"ה, 1845 – ה' אב ה'תרפ"ב, 30 ביולי 1922) רב אמריקאי ממוצא ליטאי. מו"צ בווישנבה פלך וילנה, רב ברוצ'סטר ובניו יורק. מחבר "אבן מאיר" "מלאת אבן", "מנחת אהרן" ו"שערי דעת". קורות חייו נולד במיאדל שבפלך וילנה של האימפריה הרוסית. למד בתחילה מפי הרב המקומי, רבי נחמן ראובן, לימים רבה של…

רבי יעקב זקהיים

רבי יעקב זקהיים (ה'תרע"ה, 1915 – א' ניסן ה'תשס"ט, 26 במרץ 2009) רב אמריקאי ממוצא ליטאי, רב בית המדרש הגדול באיסט פלטבוש, ורב קהל אגודת ישראל באיסט מידוואוד. חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה, וועד הרבנים של איסט פלטבוש. קורות חייו נולד בוולקוביסק שבליטא הפולנית. למד בישיבת ביאליסטוק ובברנוביץ אצל רבי אלחנן וסרמן ורבי ישראל יעקב לובצ'נסקי….

רבי משה זבולון מרגליות

רבי משה זבולון ב"ר שלמה זלמן מרגליות (ה'תרי"א, 1851 – ז' אלול ה'תרצ"ו, 25 באוגוסט 1936) רב בסלובודה שבפלך סובאלק, ו"הרב הכולל" בבוסטון. בסוף ימיו רב קהל ישורון בניו יורק. קורות חייו נסמך להוראה בידי דודו רבי דוד קרוזר אב"ד מערטש ובידי רבי יום טוב ליפמן הלפרין מביאליסטוק. בתרמ"ט היגר לארצות הברית והתמנה "רב הכולל"…

רבי בנימין פַּלֶר

רבי בנימין ב"ר יצחק פאלער (ה'תרס"ח, 1908 – ה' אב ה'תש"ס, 6 באוגוסט 2000) ראש ומייסד ישיבת "מקור חיים" בניו יורק, מתלמידי הרב מבריסק, רבי יצחק זאב סולובייצ'יק. יליד בריסק, תלמיד ישיבת תורת חסד המקומית, ותלמידו של הרב מבריסק. בשנות השואה נמלט לשנחאי עם בחורי ישיבת מיר. היגר לארצות הברית עם קבוצה מבחורי הישיבה. נשא…

רבי שמואל ברוט

רבי שמואל יום טוב ב"ר מיכאל יחזקאל הלוי ברוט (כ"ט אב ה'תרמ"ה, 10 באוגוסט 1885 – ה' ניסן ה'תשכ"ג, 30 במרץ 1963) חבר מועצת הרבנות הראשית ודיין בבית הדין הגדול לערעורים בירושלים. קודם לכן שימש רב בבריסק-קויאבסק, בליפנו, בטומשוב-מאזובייצק ובאנטוורפן. חבר הוועד הפועל הציוני וחבר הסיים הפולני. ולאחר מלחה"ע השנייה, רבה של קהילת "מוריה" בניו…

רבי שמואל אריה אלישעווסקי

רבי שמואל אריה אלישעווסקי (ה'תר"ם, 1879 – ה' אדר א' ה'תש"ג, 10 בפברואר 1943) רב בסעלץ. היגר לארצות הברית ב-1914 וכיהן כרב בקהילת "משכן ישראל" של יוצאי פרוז'ין, מאלטש וסעלץ בניו יורק, ובבית הכנסת "תומכי תורה" בפורסט אווניו. בעשרים וחמש שנותיו האחרונות ר"מ בישיבת רבנו יצחק אלחנן. יליד מאלטש או פרוז'ין. חניך ישיבות ליטא, תלמיד…

רבי ישראל איזקסון

רבי ישראל ב"ר יצחק אייזיק איזקסון (ה'תרי"א, 1850 – ט"ז חשון ה'תרפ"ג, 7 בנובמבר 1922) מו"צ בווילקי הסמוכה לקובנה, רבה של קוידנוב שבפלך מינסק, ולאחר הגירתו לארצות הברית בשנת תרס"ז כיהן כרב בית המדרש "זכרו תורת משה", וכרב קהילת אנשי סובאלק בניו יורק "כל ישראל – אנשי פולין". בסוך ימיו רב ב"אגודת אחים אנשי ניו-לאטס"….

רבי שמואל קושלביץ

רבי שמואל ב"ר צבי יהודה קושלביץ (י"א אייר ה'תרמ"ז,  – ד' טבת ה'תשכ"ג, 31 בדצמבר 1962) רב בברונקס שבניו יורק ור"מ בישיבת תורה ודעת. מחבר ספרי "נתיבות שמואל". קורות חייו נולד בסלבודקה, פרבר קובנה. אביו שהיה רבן של ראצק, טיקטין וסמיאטיץ, היה תלמידו של רבי שמואל ארנפלד ממטרסדורף וקרא לבנו על שמו. למד בישיבת נובהרדוק,…

רבי יעקב מסקין

רבי יעקב ב"ר מרדכי הכהן מסקין (כ"ב תשרי ה'תרמ"ד, 23 באוקטובר 1883 – ליל שבת זכור, י"ג אדר ה'תשט"ז, 24 בפברואר 1956) רב ומחבר פורה, רב בנובה-פראגה, בפוניבז' ובברלינגטון שבמדינת ורמונט בארצות הברית. בעשרים וחמש שנותיו האחרונות רבה של קהילת בית המדרש הגדול נוסח ספרד בברונקס שבניו יורק. ספריו בין ספריו הרבים: אבן יעקב: שו"ת, דרשות על…

רבי יוסף אליהו הנקין

רבי יוסף אליהו ב"ר אליעזר קלונימוס הנקין (ל' שבט ה'תרמ"א, 30 בינואר 1881 – י"ג אב ה'תשל"ג, 11 באוגוסט 1973) רב ור"מ בעיירות שונות ברוסיה, רב ופוסק הלכה בארצות הברית. רב באוני וקולאשי שבגאורגיה ובסמוליאן שבבלארוס. ר"מ בסטוובצי ושקלוב. ורב קהילת אנשי שצ'וצ'ין וגראייבה בלואר איסט סייד של מנהטן, ניו יורק בארצות הברית. מחבר "פירושי…

רבי יוסף ברויאר

רבי לוי יוסף ב"ר שלמה זלמן ברויאר (ה'תרמ"ב, 1882 – ג' אייר ה'תש"ם, 19 באפריל 1980) ראש ישיבה בפרנקפורט, רב הקהילה החרדית בפיומה שבאיטליה (כיום רייקה שבקרואטיה). לאחר ליל הבדולח היגר לארצות הברית, הקים מחדש את "ישיבת רבי שמשון רפאל הירש" על שם סבו (ישיבת הרב ברויאר) ואת קהל עדת ישורון. ממנהיגי היהדות האורתודוקסית באמריקה.

רבי אברהם אהרן יודלביץ

רבי אברהם אהרן יודלביץ (ה'תר"י, 1850 – ה' שבט ה'תר"ץ, 3 בפברואר 1930) הרב הכולל לאגודת הקהילות בניו יורק ונשיא אגודת הרבנים המטיפים של ארצות הברית וקנדה. ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן. מלפנים רב בסליב (סעלוב) שבפלך נובהרדוק, קוזינצה שבפלך מינסק,  בקונסטנטינובו שבפולין, ושוב בטירוב שבפלך מינסק ובקאפולי שבאותו פלך. במנצ'סטר ובק"ק שערי תפילה בבוסטון….

רבי מאיר מארים מגנס

רבי מאיר מארים ב"ר משה מגנס (ה'תר"ם, 1880 – ט' אדר ב' ה'תש"ח,  20 במרץ 1948) רב קהילת "עדת ישורון" בברוקלין, ניו יורק. חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. מחבר "מעט מים". נולד בקוברין, לרבי משה מגנס, שהיה אחיינו של רבה המפורסם של קוברין, רבי מאיר מארים שאפיט, ונקרא על שמו. למד בישיבת סלבודקה ונסמך…

רבי יחיאל מיכל פיינשטיין

רבי יחיאל מיכל פיינשטיין (ד' תמוז תרס"ז, 16 ביוני 1907 – ט"ו אייר ה'תשס"ג, 17 במאי 2003) ראש ישיבה בישיבת תפארת ירושלים בניו יורק וראש כולל האברכים 'ישיבת בית יהודה' בתל אביב ובבני ברק. חתנו של רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, "הרב מבריסק". מכתביו הרבים מודפסת סדרת הספרים "שיעורי רבנו יחיאל מיכל". בניו רבי חיים…

רבי אברהם יהושע השיל מקופיטשניץ

רבי אברהם יהושע השל ב"ר יצחק מאיר השיל מקופיטשניץ (ד' אייר ה'תרמ"ח, 15 באפריל 1888 – ט"ו תמוז ה'תשכ"ז, 23 ביולי 1967) האדמו"ר השני מקופיטשניץ. חבר המועצה המרכזית של אגודת ישראל העולמית לפני מלחמת העולם השנייה. קורות חייו נולד בהוסיאטין. בנו של רבי יצחק מאיר השיל מקופיטשניץ ונכדו של רבי מרדכי שרגא פרידמן מהוסיאטין. נשא…

רבי טוביה גפן

רבי טוביה ב"ר יוסף גפן (ד' אב ה'תר"ל, 1 באוגוסט 1870 – ד' אדר א' ה'תש"ל, 10 בפברואר 1970) רב אמריקאי יליד קובנה שבליטא, חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה ומחבר פורה. כיהן ברבנות בניו יורק, קנטון (אוהיו) ואטלנטה. ב-1936 הכשיר את משקה ה"קוקה-קולה" ועליו נסמך ההכשר עד היום. מספריו: "קרני ההוד", "הדרת יוסף" ו"נחלת…

רבי יוסף יצחק שניאורסון

רבי יוסף יצחק שניאורסון (י"ב תמוז ה'תר"ם, 9 ביוני 1880 – י' שבט ה'תש"י, 28 בינואר 1950) האדמו"ר מחב"ד-ליובאוויטש משנת ה'תר"פ (1920) ועד פטירתו. הנהיג את החסידות ברוסיה הסובייטית עד 1929, אחריה שהה שנה בארצות הברית וחזר לפולין שבה גר עד דצמבר 1939, אז נמלט מוורשה הכבושה לארצות הברית. ביבליוגרפיה: הלחמי, עמ' תיא-תיב.

רבי בן-ציון אייזנשטט

רבי בן-ציון אייזנשטט (אייזענשטאדט. י"ד אדר ה'תרל"ג, 13 במרץ 1873 – כ"ט אב ה'תשי"א, 31 באוגוסט 1951) רב ודרשן בברנזוויל שבניו יורק, חניך ישיבות ליטא, חלק מספריו הרבים עוסקים בתולדות רבנים וסופרים יהודים, בהם הסדרות "דור רבניו וסופריו" ו"דורות האחרונים".