רבי חיים ב"ר דוד אבולעפיה

רבי חיים ב"ר דוד אבולעפיה (~ה'ת"ס, 1700 – ה'תקל"ה, 1775) רבה של איזמיר. וקודם לכן רב בלרסו ואב"ד שלוניקי. קורות חייו נולד בירושלים או בטבריה, למד בטבריה אצל רבי יצחק הכהן רפפורט, מחבר "בתי כהונה". לאחר נישואיו היה דיין בצפת ואחר כך התמנה כרבה של לרסה שביוון, ממנה עבר בשנת ה'תקט"ו, 1755, לכהן כאב"ד בשלוניקי,…

רבי דניאל אישטרושה

רבי דניאל ב"ר משה אישטרושה (בסביבות ה'שמ"ב, 1582 – כ"ח תשרי ה'תי"ד, 19 באוקטובר 1653) מגדולי רבני סלוניקי בדורו, דיין וראש ישיבת קהילת פורטוגל "יחיא" בעיר. מחבר "מגן גבורים". ר"ד התייתם כילד, תלמיד מובהק לרבי מרדכי קלעי ויורשו בראשות הישיבה. מלבד ספרו נדפסו חידושים משלו בספרים אחרים: הסימנים האחרונים בספר "בית שלמה" (שלוניקי ת"פ), קונטרס גדול…

רבי יעקב מאיר

רבי יעקב מאיר (ז' אייר ה'תרט"ז, 12 במאי 1856 – ט' סיוון ה'תרצ"ט, 26 במאי 1939) הראשון לציון, והרב הראשי הספרדי הראשון של הרבנות הראשית לארץ ישראל (משנת ה'תרפ"א, 1921, ועד לפטירתו). לפני תפקידיו אלו היה: שד"ר כוללות הספרדים בירושלים, חבר ועד העדה הספרדית וחבר בית הדין של העדה, במשך זמן קצר רבה של ירושלים…

רבי שלמה סיריליאו

רבי שלמה ב"ר יוסף סיריליאו (רש"ס. לפני ה'רנ"ב, 1492 – ה'שי"ג-ה'שט"ו, 1543-1545) מפרש הירושלמי, מרבני סלוניקי, אדריאנופול, צפת וירושלים. קורות חייו נולד בספרד – אולי בעיר Súria שבחבל קטלוניה, ממנה נגזר שם המשפחה סיריאליאו – לפני גירוש ספרד (ה'רנ"ב, 1492), גורש כילד עם משפחתו, המשפחה התיישבה בקושטא. בקושטא למד מפי רבי אליהו ב"ר בנימין הלוי,…

רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל

רבי בן ציון מאיר חי ב"ר יוסף רפאל עוזיאל (י"ג סיון ה'תר"ם, 23 במאי 1880 – כ"ד אלול ה'תשי"ג, 4 בספטמבר 1953) הראשון לציון והרב הראשי הספרדי הראשון למדינת ישראל. לפני כהונתו האחרונה כיהן כרבה של סלוניקי ומשנת תרפ"ג כרבה הספרדי של תל אביב. ספרו העיקרי הוא שו"ת "משפטי עוזיאל", ומלבדו הוציא עוד ספרים רבים…

רבי אליהו קובו

רבי אליהו קובו (נפטר בד' כסלו ה'תמ"ט, 27 בנובמבר 1688) אב"ד וראש ישיבה בסלוניקי, מחבר "אדרת אליהו" שבתוך "שני המאורות הגדולים" (קושטא תצ"ט).

רבי דוד פיפאנו

רבי דוד ב"ר אברהם פיפאנו (ט"ו אדר א' ה'תרי"א, 17 בפברואר 1851 – ח' כסלו ה'תרפ"ה, 5 בדצמבר 1924) היה רב בסלוניקי ואחר כך רבה של סופיה וראש לרבני בולגריה. ומחבר פורה. בין ספריו שנדפסו: חשן האפד: שו"ת וחידושי דינים על חושן משפט; אבני האפד: שו"ת וחידושי דינים על אבן העזר (בשני חלקים), ונספחים: 'מלואים לאפד'…

רבי דוד קונפורטי

רבי דוד קונפורטי (ה'שע"ז, 1617 – ה'ת"ם, 1680 או ה'תמ"ה, 1685) מקובל ופוסק הלכה שנודע בעיקר בשל ספרו ההיסטוריוגרפי "קורא הדורות" (ונציה תק"ו). יליד סלוניקי, חי ופעל גם בירושלים ובמצרים.