רבי משה קלפארי

רבי משה ב"ר יעקב קלפארי (י"ט ניסן ה'תקס"ט – 5 באפריל 1809 – י"א אדר א' ה'תרכ"ז, 16 בפברואר 1867) דיין בפוזן. אביו רבי יעקב ב"ר אריה ליב קלפארי, היה אף הוא דיין בפוזן, חבר בית דינו של רבי עקיבא איגר, ותמונתם צועדים בצוותא ברחובות פוזנא, ידועה. הסב, ר' אריה ליבוש קלפארי היה אף הוא…

רבי משה מהאל

רבי משה (כנראה ב"ר מנדל) מהאל (במקומות אחדים, כנראה בטעות כתיב: מריאל; חי ופעל בסביבות ה'ר"ך, 1460) תלמיד מהר"י וייל ורב אב"ד פוזנא (הרב הראשון המוזכר בכתובים מעיר זו) בתקופת התרומת הדשן. קודם לכן היה רבן של כמה עיירות באשכנז ובהן העיר פייזר. משערים כי מוצאו מהעיר האלה. בתחילת דרכו באשכנז שבע מרורות מעלילות כמה…

רבי אליקום גץ

רבי אליקום ב"ר מאיר גץ (הראשון; נולד בערך בשנת ה'ת"ג, 1643 – ה'תס"ה, 1705) ראש ישיבה ואב"ד הילדסהיים וראש ישיבה בפוזנא. מחבר "רפדוני בתפוחים", "אבן השוהם" ו"עמודי שן". משפחתו נולד לרבי מאיר גץ (הראשון) אב"ד פילא (בגרמנית: שניידמיל) ומראשי הישיבה בפוזנא ולבתו של "השר" רבי שמואל קרקובר מפוזנא, אב"ד לעסלא. הוריו נפטרו בצעירותו לאחר שנמלטו…

רבי יעקב פריימן

רבי יעקב פריימן (כ"ב תשרי ה'תרכ"ז, 1 באוקטובר 1866 – י"ט טבת ה'תרצ"ח, 23 בדצמבר 1937) אב בית הדין בברלין. התפרסם גם במחקריו הרבים בחכמת ישראל. לפני כהונתו בברלין, היה רב בהלישוי ובפוזנא. ביוגרפיה נולד בקראקא, למד אצל רבי שמעון סופר בעיר מולדתו, ולאחר מכן באוסטרובה אצל דודו רבי ישראל מאיר פריימן, מחבר "ענפי יהודה" על…

רבי יצחק זליג קרא

רבי יצחק זליג ב"ר אריה יהודה ליב קרא (נפטר בי"ד סיון ה'תקט"ו, 24 במאי 1755) רבן של קאליש, ברסלאו, פוזנא, דסאו, הנובר ודוכסות הנובר. קורות חייו נולד בגלוגא, אביו היה חתנו של רבי יוסף הורוויץ אב"ד פרעמישל. בין השנים ה'תע"ד-ה'ת"ץ (1714-1730) היה אב"ד קאליש. משם עבר לברסלאו ובה כיהן עד ה'תצ"ד (1734). אחר כך כיהן…

רבי יוסף לנדא מפוזנא

רבי יוסף ב"ר משה פנחס לנדא (ה'תצ"ה, 1725 – ה' אדר ה'תקס"א, 18 בפברואר 1801) רבן של יברוב, ויטקוב וסקאהל שבגליציה. בעשרים שנותיו האחרונות אב"ד פוזנא. מחבר "זכרון שארית יוסף". נודע בכינוי "ר' יוסף הצדיק", על שם צדקותו וענוותנותו. גנאלוגיה הוא היה חתנו של רבי יחזקאל לנדא, ה"נודע ביהודה", וגיסם של בניו: רבי יעקבקה לנדא…

רבי מנחם מנדל ב"ר אברהם לוונשטאם

רבי מנחם מנדל ב"ר אברהם לוונשטאם (נפטר בשבת הגדול י"ב ניסן ה'תרכ"ח, 4 באפריל 1868) רב בפרוישטאט וראב"ד פוזנא. כיהן כרב בפרוישטאט במשך שלושים שנה (ה'תקפ"ו, 1826 – ה'תרט"ז, 1856) כראב"ד פוזנא במשך שתים עשרה שנה (ה'תרט"ז, 1856 – ה'תרכ"ח, 1868). נפטר בעיצומה של דרשת שבת הגדול בבית הכנסת החדש (נייע שוהל) בפוזנא. אביו רבי…

רבי אליעזר אשכנזי

רבי אליעזר אשכנזי (ה'רע"ג, 1513 – כ"ב כסלו ה'שמ"ו, 13 בדצמבר 1585) רב ודיין בקהיר שבמצרים, בפמגוסטה שבקפריסין, בוונציה, בפראג, בקרימונה, בפוזנא ובקראקא. מחבר "מעשי ה'", ו"יוסף לקח" על מגילת אסתר. רא"א היה בנו של רבי אליה הרופא חתנו של המהרי"ק. הוא נמנה על תלמידי רבי יוסף טאיטאצאק. קישורים להרחבה: אברהם שטרן, מליצי אש –…

רבי שלמה איגר

רבי שלמה ב"ר עקיבא איגר (ה'תקמ"ז, 1787 – י"א טבת ה'תרי"ב, 3 בינואר 1852) מגאוני דורו, תלמיד חכם בוורשה, ובעשרים שנותיו האחרונות רבן של הערים קאליש ופוזנא. בנו של רבי עקיבא איגר. מכתביו נדפסו: שו"ת רבי שלמה איגר, ספר העיקרים, ו"גליון מהרש"א" שבכל דפוסי הש"ס מאז נדפס ש"ס וילנא. בנו, רבי יהודה ליב איגר, נתפס…

רבי רפאל הכהן

רבי רפאל ב"ר יקותיאל זיסקינד הכהן כ"ץ (כ"ד חשון ה'תפ"ג, 4 בנובמבר 1722 – כ"ו חשון ה'תקס"ד, 11 בנובמבר 1803) רבה של המבורג. מחבר "תורת יקותיאל". לפני כהונתו בהמבורג היה ראש ישיבה במינסק, רבן של ראקוב, וילקומיר, הגליל העליון (גליל מינסק), קורות חייו נולד לרבי יקותיאל זיסקינד הכהן אב"ד מדינת ליפלאנד (היא ליבוניה) ולבונה. בהיותו…