רבי מיכאל רודילסון

רבי מיכאל ב"ר חיים שמעון רודילסון (ה'תרל"א, 1871 – ?) רב בבוריסוב שבפלך מינסק וחבר אגודת הרבנים הכללי. למד אצל אביו, רבה הקודם של בוריסוב, ונסמך להוראה ולדין בידי רבי ירוחם יהודה פרלמן, הגדול ממינסק, ורבי שמריה נח שניאורסון מחב"ד-בוברויסק, רבי יהודה ליב שניאורסון מהומל, רבי בצלאל הכהן מסמילוביץ, רבי אשר מרגליות ורבי שמעון ראקשישער….