רבי שמשון אורינשטיין

רבי שמשון ב"ר משה אורינשטיין (אורנשטיין; כ"ה אלול ה'תקפ"ד, 18 בספטמבר 1824 – כ"ג כסלו ה'תרס"ד, 12 בדצמבר 1903) רבן של קרשנביץ, אוזרקוב וקאליש. עליו הרב ר' שמשון אוּרינשטייןאב"ד דקאליש נולד כ"ה אלול תקפ"ד לאביו הגאון ר' משה אוּרינשטיין. עד שנת הי"ח עסק בתלמוד ופוסקים וילמוד תורה מאביו הגאון ומהגאון ר' יעקב שמחה האב"ד דקעמפין…

רבי יעקב לורברבוים

רבי יעקב לורברבוים (לארבורבוים, לערבערבוים; ~ה'תק"ל, 1770 – כ"ה אייר ה'תקצ"ב, 25 במאי 1832) היה רבה של ליסא, מפוסקי ההלכה הבולטים בדורות האחרונים. ספריו עומדים בשורה הראשונה של ספרי היסוד בלימוד העיוני הישיבתי ובפסיקה בבתי הדין. ספריו של רבי יעקב מליסא מקיפים את כל תחומי הפסיקה העיקריים: 'חוות דעת' על יורה דעה; 'נתיבות המשפט' על…

רבי אליעזר אויערבאך (קאליש)

רבי אליעזר ב"ר חיים אויערבאך (ה'תקפ"ג, 1823 – ד' תשרי ה'תרט"ז, 16 בספטמבר 1855) תלמיד חכם ולמדן מפורסם בקאליש, נפטר בצעירותו והעמיד תלמידים. מחבר "חידושי מהר"א" ו"מגדנות אליעזר". קורות חייו נולד למשפחת הרבנים אויערבאך, בן זקוניו (מזיווג שלישי) של רבי חיים אויערבאך, ה"דברי משפט"; נכדו של רבי יצחק איצק אויערבאך מליסא; נינו של רבי מנחם…

רבי יצחק זליג קרא

רבי יצחק זליג ב"ר אריה יהודה ליב קרא (נפטר בי"ד סיון ה'תקט"ו, 24 במאי 1755) רבן של קאליש, ברסלאו, פוזנא, דסאו, הנובר ודוכסות הנובר. קורות חייו נולד בגלוגא, אביו היה חתנו של רבי יוסף הורוויץ אב"ד פרעמישל. בין השנים ה'תע"ד-ה'ת"ץ (1714-1730) היה אב"ד קאליש. משם עבר לברסלאו ובה כיהן עד ה'תצ"ד (1734). אחר כך כיהן…

רבי שלמה איגר

רבי שלמה ב"ר עקיבא איגר (ה'תקמ"ז, 1787 – י"א טבת ה'תרי"ב, 3 בינואר 1852) מגאוני דורו, תלמיד חכם בוורשה, ובעשרים שנותיו האחרונות רבן של הערים קאליש ופוזנא. בנו של רבי עקיבא איגר. מכתביו נדפסו: שו"ת רבי שלמה איגר, ספר העיקרים, ו"גליון מהרש"א" שבכל דפוסי הש"ס מאז נדפס ש"ס וילנא. בנו, רבי יהודה ליב איגר, נתפס…

רבי אברהם אבלי גומבינר, ה"מגן אברהם"

רבי אברהם אבלי הלוי גומבינר (ה'שצ"ז, 1637 – ג' תשרי ה'תמ"ג, 5 באוקטובר 1682) מגדולי הפוסקים. ראש ישיבה ודיין בקאליש. מחבר ה"מגן אברהם". חתנו היה רבי משה יקותיאל קופמן, רבה של קוטנא ומחבר פורה. ביבליוגרפיה: צפונות, יד, בני ברק תשנ"ב, עמ' עג (לתאריך פטירתו מכתב יד חתנו).