רבי בן ציון שטרנפלד

רבי בן ציון ב"ר אריה ליב שטרנפלד (ה'תקצ"ה, 1835 – ה'תרע"ז, 1917) רבן של ראס, מערעץ, שרשוב, איישישוק, חסלביץ, קלוואריה ובילסק. מחבר "שערי ציון". מגדולי הפוסקים בדורו. בנו ר' חיים דוד נשא את לאה בת ר' שבח לוינזון (תרנ"ג, 1893) והדפיס בשנת ה'תרצ"ב, 1932, את הכרך האחרון בסדרת "שערי ציון" של אביו. בתו אלטע נישאה…

רבי זליג ראובן בנגיס

רבי זליג ראובן ב"ר צבי הירש בנגיס (י"א סיון ה'תרכ"ד, 16 ביוני 1864 – ז' סיון ה'תשי"ג, 21 ביוני 1953) רבן של באדקי וקלווריה ובזמן מלחמת העולם הראשונה מ"מ הרב בסמולנסק. עלה לארץ ישראל ושימש ראב"ד וגאב"ד העדה החרדית בירושלים, וראש ישיבת "אהל משה" בעיר. מחבר "לפלגות ראובן". קורות חייו למד בישיבת וולוז'ין, נשא את…