רבי חיים שמעון הרינזון

רבי חיים שמעון ב"ר שלום דב בער הרינזון (וגם: הרינסון, גרינזון; ט"ו טבת ה'תרכ"ו, 2 בינואר 1866, מזריץ' – כ"א כסלו ה'תש"א, 21 בדצמבר 1940, קלצק) היה רבה של קלצק שבליטא. קורות חייו נולד במזריטש לרבי שלום דב וחיה אסתר הרינזון. אביו היה תלמיד חכם, לימים רבן של דרטשין וקלצק, מחבר "היכלי שן" ו"דרכי נועם"….

רבי שלום דובר הרינזון

רבי שלום דב בער ב"ר שמעון הרינזון (וגם: הרינסון, גרינזון; ה'תר"א, 1941, סלוצק – ו' אלול ה'תרס"ו, 27 באוגוסט 1906, קלצק) היה רבן של דרצ'ין וקלצק שבליטא. התפרסם בעולם הרבני עוד בהיותו במזריטש כשהוציא בשנת ה'תרכ"ח את ספרו "היכלי שן". בהיותו רבה של דרצ'ין, הוציא את ספרו "דרכי נועם" (ורשה תרל"ו). ספריו הקנו לו שם…

רבי יוסף ב"ר יהודה מסנאוו

רבי יוסף ב"ר יהודה (נפטר בט"ז שבט ה'תרי"ב, 6 בפברואר 1852) היה מו"צ בקלצק ורבה של סנוב (סנאוו). בתו בילא בלומא נישאה לתלמידו רבי אברהם יעקב גרשון לסר לימים בסינסינטי. (לבנם היחיד ר' יוסף חיים לסר ורעייתו נחמה היו שנים עשר ילדים). נפטר ונקבר בנישווז שבפלך מינסק. רעייתו הרבנית שפרה ב"ר יהודה נפטרה בכ"ח תמוז…

רבי אליהו פיינברג

רבי אליהו ב"ר צבי פיינברג (ה'תקס"ז, 1807 – כ"ה תשרי ה'תר"ן, 20 באוקטובר 1889) דיין ומו"צ בקלצק. עליו ר' אליהו פיינברג היה ידוע בקלצק בשם ר' אלינקה. נפטר בגיל פ"ג, כ"ה תשרי תר"ן. ב"הצפירה" משנת 1889 (מס.232) אנו קוראים עליו את הדברים דלהלן: מעודו לא מש מאהלה של תורה, הגה במקרא ובמשנה, בגמרא הלכה ואגדה,…

רבי חיים פימשטיין

רבי חיים ב"ר אברהם פימשטיין (ה'תרל"ג, 1873 – י' אדר ב' ה'תשי"ז, 13 במרץ 1957) ממייסדי ישיבת "עץ חיים" בקלצק ומחבר ספרי "מגדי חיים". קורות חייו חניך ישיבת וולוז'ין. פרנס קהילת יהודי קלצק במשך עשרות שנים ויו"ר אגודת ישראל בעיר, עלה לארץ ישראל והתיישב במושבה מגדיאל, שבה יסד תלמוד תורה וכתב את סדרת ספריו "מגדי…

רבי זאב וולף טורבוביץ

רבי זאב וולף ב"ר אהרן יהושע טורבוביץ (א' אייר ה'ת"ר, 4 במאי 1840 – י"ד כסלו ה'תרפ"ב, 15 בדצמבר 1921) רבן של סוויסלוביץ, קלצק, וולפא וקראז. ר"מ במינסק ומחבר ספרים רבים. קורות חייו נולד בבביינע שליד קלצק ונודע בתואר "העילוי מבביינע". לאחר נישואיו ישב באיזיליאן, כונה "הפרוש מאיזיליאן" ועסק גם בחכמת הנסתר. בשנים תרכ"ג-תרכ"ו שימש…

רבי אליהו פיינשטיין

רבי אליהו פיינשטיין (ז' טבת ה'תר"ג, 10 בדצמבר 1842 – כ"ז תשרי ה'תרפ"ט, 11 באוקטובר 1928) רבן של סטרובין, קלצק, חסלביץ ופרוז'ני. מחבר "הליכות אליהו". בתו בדנה נישאה לרבי מנחם קרקובסקי, רב בחסלוביץ', בנובהרדוק ובווילנה. בתו פסיה (פשקה) נישאה לרבי משה סולובייצ'יק, מבניהם: הרבנים יוסף דוב סולובייצ'יק ואהרן סולובייצ'יק. מדבריו הסכמת הרב הגאון הגדול עטרת…