רבי ישראל משה כלאב

רבי ישראל משה ב"ר אברהם יעקב כלאב (ה'תרמ"ז, 1887 – ט' בתמוז ה'תש"א, 4 ביולי 1941) ראש ישיבת ריגה וחתנו של מייסד הישיבה ורב העיר רבי מנחם מנדל זק. נספה בשואה. ביוגרפיה נולד בעיירה פרייל (פרלי) בלטביה. למד בישיבות ליטא, אצל רבי שמעון יהודה הכהן שקופ בבריינסק וגרודנה, ואצל רבי נפתלי טרופ בישיבת ראדין הוא נשא…

רבי ברוך דב ליבוביץ

רבי ברוך דב ב"ר שמואל דוד ליבוביץ (ה'תרכ"ז, 1867 – ה' כסלו ה'ת"ש, 17 בנובמבר 1939) מגדולי ראשי ישיבות ליטא בין מלחמות העולם ומגדולי דורו. תלמידו המובהק של רבי חיים הלוי סולובייצ'יק. חניך ישיבת וולוז'ין. נשא את בת רבי נח רבינוביץ מטימקוביץ', אך הזיווג לא עלה יפה והם התגרשו. נשא את פייגא בת רבי אברהם…

רבי זליג ראובן בנגיס

רבי זליג ראובן ב"ר צבי הירש בנגיס (י"א סיון ה'תרכ"ד, 16 ביוני 1864 – ז' סיון ה'תשי"ג, 21 ביוני 1953) רבן של באדקי וקלווריה ובזמן מלחמת העולם הראשונה מ"מ הרב בסמולנסק. עלה לארץ ישראל ושימש ראב"ד וגאב"ד העדה החרדית בירושלים, וראש ישיבת "אהל משה" בעיר. מחבר "לפלגות ראובן". קורות חייו למד בישיבת וולוז'ין, נשא את…

רבי אליהו קובו

רבי אליהו קובו (נפטר בד' כסלו ה'תמ"ט, 27 בנובמבר 1688) אב"ד וראש ישיבה בסלוניקי, מחבר "אדרת אליהו" שבתוך "שני המאורות הגדולים" (קושטא תצ"ט).

רבי אליהו חזן

רבי אליהו שמחה ב"ר חיים הלוי חזן (ה'תרס"ו, 1906 – י"ט טבת ה'תשמ"ב, 14 בינואר 1982) ראש ישיבת תורה ודעת בניו יורק ותלמידו המובהק של רבי ברוך בר ליבוביץ, אצלו למד במשך שתים עשרה שנים.

רבי יעקב דוד וילובסקי, רידב"ז

רבי יעקב דוד וילובסקי (רידב"ז. ל' שבט ה'תר"ה, 7 בפברואר 1845 – ראש השנה, א' תשרי ה'תרע"ד, 2 באוקטובר 1913) תלמיד חכם וגאון ליטאי נודע. רבן של אזבלין, בוברויסק, פולוצק, וילקובישק וסלוצק. נסע לארצות הברית והתמנה לרב בשיקגו אך עזב את המשרה, עלה לארץ ישראל והתמנה כרבה של צפת הגלילית, שבה הקים את ישיבתו. חיבר שו"ת…

רבי דב צבי קרלנשטיין (ראש ישיבת גרודנה)

רבי דב צבי ב"ר ירוחם פישל קרלנשטיין (י"ז תמוז ה'תרצ"ד, 30 ביוני 1934 – כ"ט חשון ה'תשע"ו, 11 בנובמבר 2015) ראש ישיבת גרודנה באשדוד. מחבר "מעגלי צדק". רעייתו פסיה, הייתה בתו של רבי שמואל ברוך ורנר, אב"ד בתל אביב, ונכדתו של רבי יעקב משה חרל"פ. היא נהרגה בתאונת דרכים בט"ו בשבט ה'תשנ"ו, 16 בינואר 1995….

רבי שלמה אלגאזי

רבי שלמה ב"ר אברהם אלגאזי (ה'ש"ע, 1610 – ה'תמ"ג, 1683) ראש ישיבה באיזמיר ולאחר עלייתו לארץ ישראל מגדולי רבני ירושלים. מראשי הלוחמים בשבתי צבי ומחבר הספרים "יבין שמועה" על "הליכות עולם", "גופי הלכות" ו"הליכות אלי", וספרים רבים נוספים. בנו היה רבי יום טוב אלגאזי, נכדו רבי ישראל יעקב אלגאזי מחבר "ארעא דרבנן" ו"קהלת יעקב", ונינו…

רבי צבי מרקוביץ

רבי צבי מרקוביץ (ה'תרע"ז, 1917 – כ"ג חשון ה'תשס"ז, 14 בנובמבר 2006) ראש ישיבת קרלין סטולין וחבר מועצת גדולי התורה. מחבר "בנתיבות האמונה". חתנו של רבי שבתי יגל. אשתו רבקה נפטרה בכ' סיון ה'תשע"ז, 14 ביוני 2017.

רבי גרשון גוטמן

רבי גרשון ב"ר שלום גוטמן (ה'תרל"ב, 1872 – ה'ת"ש, 1940) דיין וריש מתיבתא ליטאי. יליד ז'ידיק ובצעירותו כונה על שמה "העילוי מז'ידיק", חניך סלבודקה, ישיבת וולוז'ין והתלמוד תורה בקלם. ממייסדי בית המוסר בקובנה, חבר בית הדין העירוני במשך שלושים שנה ור"מ בישיבת ר' הירשל בפרבר סלבודקה הסמוך. כן היה פעיל חברתי בולט ועסקן צדקה.

רבי אהרן קוטלר

רבי אהרן קוטלר (ב' שבט ה'תרנ"ב, 31 בינואר 1892 – ב' כסלו ה'תשכ"ג, 29 בנובמבר 1962) מגדולי ראשי הישיבות בליטא, מייסד וראש ישיבת בית מדרש גבוה בלייקווד וממנהיגי עולם התורה בארצות הברית לאחר השואה. חתנו של רבי איסר זלמן מלצר, מצעירותו שימש ר"מ בישיבת סלוצק ובהמשך ראש ישיבת קלצק. שיעוריו וחידושיו מודפסים בסדרת ספרי "משנת…

רבי מיכאל פאפא

רבי מיכאל הופמן (מוכר בכינויו רבי מיכאל פאפא. ה'תקס"ח, 1808 – כ"ב חשון ה'תרל"ו, 20 בנובמבר 1875) תלמיד חכם צדיק וסגפן, ראש ישיבה בסרדאהלי. מתלמידי החתם סופר וחברו של רבי יהודה אסאד (קרי: אסוֹד). ביבליוגרפיה: שוורץ וארנפלד, מי האי"ש: קורות ימי חייו… של… רבינו משה יוסף האפמאנן… בהגה"ק רבי מיכאל (פאפא). נספח לספר מי באר מים…

רבי מסעוד אנקאווא

רבי מסעוד אנקאווא (נפטר בכ"ב חשון ה'תר"ע, 6 בנובמבר 1909) מורה הוראה, דיין וראש ישיבה בעיר סלא שבמרוקו.