רבי בצלאל זלמנס

רבי בצלאל ב"ר נפתלי הירץ זלמנס (ה'תרס"ז, 1907 – כ"א אדר א' ה'תשכ"ז, 3 במרץ 1967) מאנשי המוסר, רב בית הכנסת בשכונת 'מגורים' בתל־אביב. נספה עם רעייתו באסון מפולת בטבריה. בנם היחיד נהרג בהפגזה בתש"ח על תל־אביב. קורות חייו נולד במיר לר' נפתלי הירץ, הדיין בעיירה. אחיו הגדול היה רבי אברהם זלמנס (אברהם מירער), ה'אורים…

רבי חיים ויסוקר

רבי חיים ב"ר שבתי הכהן ויסוקר (ה'תרנ"ו, 3 בפברואר 1896–ט"ז אלול ה'תשמ"ה, 2 בספטמבר 1985) ממייסדי וראשי ישיבת בית התלמוד, ברוקלין ניו יורק. מתלמידי ישיבת מיר, תלמידי רבי ירוחם ממיר. שיחות המוסר שלו אוגדו בספר "אמרות חיים". קורות חייו נולד בפיעסק שבמחוז וולקוביסק מזרחית לביאליסטוק. למד בישיבת מיר ודבק ברבו המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ (שכינה…

רבי ראובן מלמד

רבי ראובן ב"ר משה ליב מלמד (אלול ה'תרע"ד – ליל כ"ג תשרי ה'תשמ"ו, 7 באוקטובר 1985) תלמיד חכם ומרביץ תורה ומוסר. מתלמידי המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין. מחבר "אור התשובה", "תפילת חנה" על סידור התפילה, "מליץ יושר" וספרים נוספים. קורות חייו נולד בלובוונע שבפולין. למד בישיבת רמיילס בווילנה אצל רבי שלמה היימן, אצל החפץ חיים בראדין,…

רבי שמעון לנגבורט

רבי שמעון ב"ר אריה לנגבורט (ד' ניסן ה'תרנ"ב, 1 באפריל 1892 – י"ג אייר ה'תשמ"ג, 26 באפריל 1983) ראש ישיבת וולוז'ין ומ"מ גאב"ד וולוז'ין. לפני מלחמת העולם השנייה עלה לארץ ישראל והקים את ישיבת וולוז'ין בתל אביב ואחר כך בבני ברק. נולד בביאליסטוק לרבי אריה ב"ר גדליה סנדר ובילא לנגבורט (שניהם נהרגו בשואה בביאליסטוק, עם…

רבי זבולון המבורגר

רבי זבולון ב"ר אברהם משה המבורגר (א' אלול ה'תש"ב, 14 באוגוסט 1942 – כ"ט שבט ה'תשע"ט, 4 בפברואר 2019) רב ומקובל ירושלמי, מחבר סדרת ספרי "שערי זבול". קורות חייו נולד בשכונת 'כנסת' הירושלמית, אביו היה בנו של רבי שמואל שאול המבורגר חתנו של ר' יצחק אליעזר בן רבי זבולון חרל"פ, והמשפחה מיוחסת לרבי מרדכי יפה…

רבי אברהם זלמן קורץ

רבי אברהם זלמן קורץ (נפטר בא' אייר ה'תש"ט, 30 באפריל 1949) רב, מנהיג ומחנך ברוצ'סטר שבארצות הברית. מתלמידי ה"חפץ חיים". למד בישיבת ראדין אצל רבי ישראל מאיר הכהן, ה"חפץ חיים". לאחר נישואיו למד בכולל קובנה ונסמך להוראה בידי רבי משה מרדכי אפשטיין מסלבודקה. בהיותו באירופה התגורר בוולקוביסק, ולא התפרנס מן הרבנות, אך כשהגיע לארצות הברית…

רבי חיים עוזר גרודזנסקי

רבי חיים עוזר גרודזנסקי (ט' אלול ה'תרכ"ג, 24 באוגוסט 1863 – ה' אב ה'ת"ש, 9 באוגוסט 1940) פוסק הלכה מגדולי דורו, נשיא מועצת גדולי התורה ומנהיג יהדות ליטא החרדית לפני מלחמת העולם השנייה. מחבר שו"ת "אחיעזר". קורות חייו נולד באיוויה, פלך וילנה, לרב העיירה רבי דוד שלמה גרודזנסקי. עד גיל 12 למד מפי אביו והתפרסם…

רבי זכריה מנדל מפודהייץ

רבי זכריה מנדל מפודהייץ (ה'ת"פ, 1720 – כ"ד כסלו ה'תקנ"ב, 20 בדצמבר 1791) מגדולי תלמידיו של ה"פני יהושע" ובנו של רבי אריה ליב מבוטשאטש ממנהיגי יהדות פולין וראש המדינה דגליל לבוב. מחבר "מנורת זכריה" (פפד"א תקל"ו) ו"זכריה משלם" (פפד"א תקל"ח). נפטר חשוך ילדים בפרנקפורט דאודר. ביבליוגרפיה: ר' צבי הירש הורוויץ, כתבי הגאונים, פיוטרקוב תרפ"ח, עמ' 67.

רבי אברהם לופטביר

רבי אברהם לופטביר (ה'תר"ך, 1860 – כ"ג ניסן ה'תרע"ח, 5 באפריל 1918) מגדולי למדני ורשה וחתנו של רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, ה"אור שמח". ידידו של רבי מנחם זמבה, ומחבר שו"ת "זרע אברהם" הכולל התכתבות ביניהם. הוא ואשתו אסנה (אסנת) נפטרו צעירים וחשוכי ילדים.