רבי משה לימא

רבי משה ב"ר יצחק יהודה לימא (ה'שס"ד, 1604 – ה'תי"ז, 1657) רבן של וילנה ובריסק וקהילות נוספות בליטא. מחבר "חלקת מחוקק" על שו"ע אבן העזר. בבית דינו בווילנה ישב כדיין הש"ך. רמ"ל היה ידידו של הרבי רבי השיל מקראקא, וחילופי תשובות שלהם נדפסו בספר "אסיפת גאונים".

רבי שבתי הכהן, הש"ך

רבי שבתי ב"ר מאיר הכהן (ה'שפ"ב, 1621 – ה'תכ"ג, 1662) מגדולי הפוסקים. רב פולני-ליטאי, חבר בית הדין של קהילת וילנה. כבן כ"ד חיבר את חיבורו הגדול "שפתי כהן", בשל פרעות ת"ח ות"ט עקר להלישוי (כיום בצ'כיה) וכיהן בה כרב עד פטירתו כעבור זמן קצר. גנאלוגיה נשא את בת רבי שמעון בנימין זאב וולף טויבר מווילנה, בנו…