רבי אברהם אריה גרוסברד

רבי אברהם אריה ליב ב"ר ברוך גרוסברד (ה'תרל"א, 1870 – כ"ח סיון ה'תש"א, 23 ביוני 1941) רבה האחרון של שירווינט שבליטא. נספה בשואה. קורות חייו נולד בגאוורי שבפלך סובאלק לרבי ברוך גרוסברד (רבן של גאוורי, פיליפובה ובאלבירישוק), למד אצל אביו ונסמך לרבנות בידי רבי יצחק אלחנן ספקטור. כיהן כרב בפיליפובה אחרי אביו, ומשנת ה'תרע"ג (לאחר…

רבי שלום זונדל קרוק

רבי שלום זונדל קרוק (ה'תר"ע, 1910 – כ"ח סיון ה'תש"א, 23 ביוני 1941) חניך קלם, מרבני שירווינט. נשרף חיים בבית הכנסת של שירווינט יחד עם חמיו וכמה מאנשי הקהילה. חתנו של רבי אברהם אריה ליב גרוסברד גאב"ד שירווינט, כיהן לצדו ברבנות, בתור "הרב הצעיר" (דעם יונג'ן רב). …את הרב הישיש ר' אברהם-לייב גרוסברד ואת חתנו,…