רבי שמואל מפיורדא, ה"בית שמואל"

רבי שמואל ב"ר אורי שרגא פייבוש (בסביבות ה'ת"ה, 1645 – י"ד כסלו ה'תס"ז, 20 בנובמבר 1706) רבן של שידלוב שבפולין ופיורדא שבאשכנז. מחבר "בית שמואל" על שולחן ערוך אבן העזר. גנאלוגיה רבי שמואל היה חתנו של רבי אריה ליב "הארוך" ב"ר זכריה מנדל, רבה של קראקא. גיסיו של רבי שמואל, היו: רבי שאול בן הרבי…

רבי משולם זלמן מירלש

רבי משולם זלמן ב"ר דוד מירלש ניימרק (ה'שפ"ד, 1624 – כ"ב כסלו ה'תס"ז, 28 בנובמבר 1706) היה רבן של קהילות אה"ו במשך עשרים ושש שנים וראש הישיבה באה"ו. ממגורשי וינה. קורות חייו אביו היה ראב"ד וראש הקהל בווינה, וכנראה גם חמיו שימש דיין בקהילה זו. בתו שרה רבקה נישאה לרבי צבי הירש אשכנזי, ה"חכם צבי",…