רבי יהודה בכרך

רבי יהודה ב"ר יהושע השיל בכרך (ה'תקל"ה, 1775 – ליל שבת, כ"ט ניסן ה'תר"ו, 24 באפריל 1846) רבה של סייני שבליטא (בפלך סובאלק של האימפריה הרוסית, כיום בצפון-מזרח פולין). מחבר "נימוקי הגרי"ב" ו"הגהות הגרי"ב" על ששה סדרי משנה, תלמוד בבלי, משנה תורה לרמב"ם ושולחן ערוך. נינו של היסו"ד, מראשי הקהל בווילנה. חניך ישיבת וולוז'ין ותלמידו…

רבי צבי הירש משרת מרימנוב

רבי צבי הירש ב"ר יהודה ליב הכהן מרימנוב (רבי צבי הירש משרת. ה'תקל"ח, 1778 – ל' חשון ה'תר"ז, 19 בנובמבר 1846) אדמו"ר חסידי בולט, ממשיך דרכו של רבו, רבי מנחם מנדל מרימנוב.