רבי שמשון אורינשטיין

רבי שמשון ב"ר משה אורינשטיין (אורנשטיין; כ"ה אלול ה'תקפ"ד, 18 בספטמבר 1824 – כ"ג כסלו ה'תרס"ד, 12 בדצמבר 1903) רבן של קרשנביץ, אוזרקוב וקאליש. עליו הרב ר' שמשון אוּרינשטייןאב"ד דקאליש נולד כ"ה אלול תקפ"ד לאביו הגאון ר' משה אוּרינשטיין. עד שנת הי"ח עסק בתלמוד ופוסקים וילמוד תורה מאביו הגאון ומהגאון ר' יעקב שמחה האב"ד דקעמפין…

רבי יהונתן אבלמן

רבי יהונתן ב"ר אברהם אבא יצחק אבלמן (אבעלמאנן; ה'תרי"ד, 1854 – ט"ז אדר ה'תרס"ג, 15 במרץ 1903) אב"ד ביאליסטוק. עליו הרב ר' יהונתן אבעלמאןמו"צ בביאליסטאק נולד בשנת תרי"ד בעיר אילאן (פ. קאוונא). בנערותו התגורר בישיבות שונות ויקרא בשם עלוי. בהיותו בן ט"ו שנה בא לווילנא ויתודע אל הגאון רבי ישראל סאלאנטער ויקרבהו כמו נגיד ויקחהו…

רבי אברהם יואל אבלסון

רבי אברהם יואל ב"ר יצחק אבלסון (ה'תר"א, 1841 – ה'תרס"ג, 1903) מרבני ליטא ורוסיה, עורך "כנסת חכמי ישראל". רבן של סטאוויסק, טוראו ורב באודסה. בנו: רבי יהודה שרגא אבלסון. ביבליוגרפיה: עץ חיים, חיים של תורה, משפחת אבלסון, עמ' 16. מילות מפתח: אבעלסאן, אבעלסאהן

רבי משה אהרן וייצבלום

רבי משה אהרן ב"ר שלמה חיים ווייצבלום (ה'ת"ר, 1840 – י"ב אלול ה'תרס"ג, 4 בספטמבר 1903) רבה של וואלטשין, ודומ"צ בריסק דליטא במשך שלושים שנה. בסוף ימיו בירושלים. קורות חייו נולד בקמניץ דליטא לרב שלמה חיים וייצבלום שהיה המגיד דמתא, ואחיו של הצדיק רבי שלום מנשה רוזנבלום מבריסק. לאחר נישואיו כיהן במשך שלש שנים כרבה…

רבי דוד משה פרידמן

רבי דוד משה פרידמן מצ'ורטקוב (ז' סיון ה'תקפ"ז, 2 ביוני 1827 – כ"א תשרי ה'תרס"ד, 12 באוקטובר 1903) מייסד חסידות צ'ורטקוב. בנו של רבי ישראל מרוז'ין וחתנו של רבי אהרון מטשרנוביל. לאחר פטירתו הנהיג את החסידות בנו רבי ישראל. מילות מפתח: טשורטקוב

רבי שלום שישו

רבי שלום שישו (נפטר בכ"ד חשון ה'תרס"ד, 14 בנובמבר 1903) מרבני צפת ובסוף ימיו מרביץ תורה בטבריה.