רבי יצחק יהודה שמלקיש

רבי יצחק יהודה (ליב) ב"ר חיים שמואל (שמעלקא) שמעלקיש (קרי: שמֶלקֶס; ה'תקפ"ח, 1828 – ליל יום הכיפורים, י' (או ט') תשרי ה'תרס"ו, 8 באוקטובר 1905) מגדולי חכמי גליציה וגאוני דורו. רבן של ברזאן, פשמישל ולבוב. מחבר שו"ת בית יצחק. קורות חייו נולד בלמברג למשפחה מיוחסת. אביו הוא ר' חיים שמואל (שמעלקא ר' סנדרס) ב"ר סנדר…

רבי שלמה הכהן מווילנא

רבי שלמה ב"ר ישראל משה הכהן (ז' טבת ה'תקצ"א, 23 בדצמבר 1830 – כ"ט כסלו ה'תרס"ו, 27 בדצמבר 1905) היה מורה הוראה וזקן המורים בווילנה במשך עשרות שנים. מחבר הגהות חשק שלמה על הש"ס ועל הראשונים בש"ס וילנא, שו"ת 'בנין שלמה' וספרים רבים נוספים. עליו הרב הגאון רבי שלמה הכהן ז"ל ביום ה' א' דר"ח…

רבי אברהם פרידליבר

רבי אברהם ב"ר יצחק איצק פרידליבר (ה'תקע"ח, 1818 – כ"ג תמוז ה'תרס"ה, 26 ביולי 1905) מו"ץ באוהעל. אביו היה מתלמידי החתם סופר, לאחר נישואיו גר כמה שנים בכפר סמוך לאוהעל ומשנת ה'תר"ו, 1846, מו"צ באוהעלי עד פטירתו. ביבליוגרפיה: רמא"ז קינסטליכר, שישים גיבורים, בסוף ח"א של אמרי אש לר"מ איזנשטט מהדורת תשס"ז. מילות מפתח: פריעדליבער

רבי צבי הירש ביז'ונסקי

רבי צבי הירש ביז'ונסקי (נפטר ה'תרס"ה, 1905) רבן של דוברין, וישוגרוד וקונין. קורות חייו כיהן כאב"ד דאָברין, וישוגרוד, ובשנת ה'תרמ"ג, 1883, לאחר פטירת רבי צבי הירש אויערבאך רבה הקודם של קונין, התמנה תחתיו כרב העיר. השאיר אחריו כתבי יד רבים, שהיו ברשות נכדו יהודה ב"ר נתן נטע, הם נשרפו כולם בקאליש בימי מלחמת העולם הראשונה. תשובות…

רבי משה זקס

רבי משה לוי ב"ר דוב יעקב זקס (ה'תקפ"ט, 1829 – ליל כ"ח שבט ה'תרס"ה, 2 בפברואר 1905) רבן של נמוקשט (במשך ארבעים שנה שנחלקו לשנים, בשנית עד לפטירתו) ופיליפובה. מחבר "דברי משה". מתלמידי רבי ישראל סלנטר בווילנה. גיסו של רבי יקותיאל ליב עליון רבה של דאגדה. בנו רבי יהודה בן ציון היה רב בפרירוסלה ויורשו…

רבי משה מגנס

רבי משה מגנס (ה'תר"ה, 1845 – ד' אב ה'תרס"ה, 5 באוגוסט 1905) רבן של לונה, טורוב ופוהוסט. מחבר "מעשה רקח" על ספר הרוקח. אחי אמו שאשע (סאשה) היה רבי מאיר מארים שאפיט מקוברין, מחבר "ניר" על התלמוד הירושלמי. אחיו הצעיר יותר היה רבי אברהם אהרן יודלביץ, הרב הכולל לאגודת הקהילות בניו יורק. ביבליוגרפיה: אייזנשטט, דורות,…

רבי משה אריה ראטה

רבי משה אריה ראטה (נפטר בכ"ד חשון ה'תרס"ו, 22 בנובמבר 1905) רבן של אֶפֶּרִיֶס (היא פרשוב) ושל פאפא.

רבי מרדכי יפה שלזינגר

רבי מרדכי מרגליות יפה שלזינגר (נפטר בכ"ג חשון ה'תרס"ו, 21 בנובמבר 1905) רב הונגרי. רב בקירכברג ובהמשך דרשן בקהילת חברה ש"ס בבודפשט. מחבר "שאל לך אות" (פאקש תרס"ז). ביבליוגרפיה: אוצר הרבנים, מס' 13925.