רבי בנימין זאב וולף זקהיים

רבי בנימין זאב וולף ב"ר טודרוס משה זקהיים (ר' בנימינק'ה; סביבות ה'ת"ר, 1840 – ערב פסח ה'תרע"ג, 1913) אב"ד יקטרינוסלב במשך חמישים ושתים שנים. קורות חייו נולד בסלונים לרבי טודרוס משה ב"ר נתן קרפיל זקהיים. חניך ישיבות ליטא, למד בין היתר בסייני, נשא אשה מבנות משפחת פיקסמן מרוז'ינוי ובצעירותו שימש ראש ישיבה ברוז'ינוי, ומשנת ה'תר"ך (1860,…

רבי משה רוטמן (הורודישץ)

רבי משה ב"ר יעקב יוסף רוטמן (~ה'תר"ה, 1845 – חשון ה'תרע"ד, 1913) רבה של הורודישץ שבפלך קיוב במשך כחמישים שנה. מחבר שו"ת "ברוך השם". קורות חייו נולד באיוואנקוב לרבי יעקב יוסף ב"ר הירש רוטמן, בילדותו למד אצל אביו עד גיל בר מצוה. אז התייתם ואומץ בידי רבי נפתלי הלברשטאם (בן רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא)…

רבי דב בר צייטלין

רבי דב בר הכהן צייטלין (ה'תר"א, 1841 – ז' אייר ה'תרע"ג, 14 במאי 1913) רב באנטוקול שבווילנה, רב בקהילת "נכוחים למבין" בלונדון ורב הקהילה הפולנית בפריז. מחבר "אור החיים", "אגרת דברי אמת" וספרים נוספים שלא נדפסו. קורות חייו נולד בווילנה, תלמידו המובהק של רבי מאיר מיכל רבינוביץ, המו"צ דווילנה. בעת מגוריו בווילנה הקים יחד עם…

רבי בן ציון זאב קרניץ

רבי בן ציון זאב וולף ב"ר אברהם אבא קרניץ (בסביבות ה'תרי"ח, 1858 – ה'תרע"ג, 1913) מבחירי תלמידים קלם. רבן של ברזיק שבפלך סובלק, פרירוסלה, פרן ושווקשנה, והמשגיח הראשון בישיבת טלז. קורות חייו נולד בוורזאן שבליטא, אביו שלחו להתחנך בתלמוד תורה שבקלם אצל רבי שמחה זיסל זיו, "הסבא מקלם". שם נמנה על חבורת "הד"ט" [=הדבק טוב],…

רבי נפתלי שרייבר

רבי נפתלי ב"ר צבי שרייבר (י"ז אדר ה'תר"ט, 11 במרץ 1849 – ט"ו ניסן ה'תרע"ג, 22 באפריל 1913) דיין ומו"צ בקליינווארדיין. מחבר "מעטה נפתלי" על התורה ועל המועדים. ביבליוגרפיה: גוטליב, אהלי שם, עמ' 440. חכמי הונגריה, עמ' 443.

רבי אברהם ברוך הלוי סולובייצ'יק

רבי אברהם ברוך ב"ר יוסף דב הלוי סולובייצ'יק (ט"ו אב ה'תר"י, 24 ביולי 1850 – ה'תרע"ג, 1913) רבה של סמולנסק במשך שלושים שנה. במשך שבוע היה ראש ישיבת ר' עקיבא אלטשול בבוברויסק. קורות חייו נולד בוולוז'ין בעת שאביו כיהן כר"מ בישיבת וולוז'ין. בצעירותו למד בישיבה, ועם עזיבת אביו נסע עמו לסלוצק. הוא נישא בז' אדר…

רבי יעקב דוד וילובסקי, רידב"ז

רבי יעקב דוד וילובסקי (רידב"ז. ל' שבט ה'תר"ה, 7 בפברואר 1845 – ראש השנה, א' תשרי ה'תרע"ד, 2 באוקטובר 1913) תלמיד חכם וגאון ליטאי נודע. רבן של אזבלין, בוברויסק, פולוצק, וילקובישק וסלוצק. נסע לארצות הברית והתמנה לרב בשיקגו אך עזב את המשרה, עלה לארץ ישראל והתמנה כרבה של צפת הגלילית, שבה הקים את ישיבתו. חיבר שו"ת…