רבי מרדכי דוד אלפרט

רבי מרדכי דוד ב"ר חיים שבתי אלפרט (כ"ב טבת ה'תרי"ד, 22 בינואר 1854 – י"ב כסלו ה'תרע"ט, 16 בנובמבר 1918) היה רבן של כמה עיירות במזרח אירופה. בעשרות שנותיו האחרונות, רבה של סוויסלוץ' שבפלך מינסק (סמוכה לבוברויסק, אין להחליפה עם סוויסלוץ' שבפלך גרודנה). קורות חייו נולד בסלונים לפרומא בריינא (נפטרה י"ט סיון ה'תרס"ד, 1904) ולרבי…

רבי שמואל צבי ויין

רבי שמואל צבי ב"ר משה אריה הלוי ויין-רבינוביץ (אייר ה'תקצ"ה, קיץ 1835 – ח' כסלו ה'תרע"ט, 12 בנובמבר 1918) רבה של ויז'ון, ושנים רבות רב בבורו פארק. ממייסדי אגודת הרבנים בארצות הברית וקנדה וממנהלי ישיבת רבנו יצחק אלחנן. אב"ד בבית הדין של בית המדרש הגדול בניו יורק. קורות חייו נולד בקלצק בחודש אייר ה'תקצ"ה. אביו…

רבי חיים אהרן דב פומרנץ

רבי חיים אהרן דב פומרנץ (ה'תר"ל – ה'תרע"ח, 1918) אב"ד דוברובה שבפלך גרודנו ורבה של טרסטינה. למד בכולל ברודסקי בוולוז'ין, בשנץ ה'תר"ס, 1900, התמנה למשרת רבנות ראשונה בדוברובה, פלך גרודנו, ולאחר פטירת חמיו רבי בנימין בישקא לדזמן (לאדזמאן) שהיה אחיו הצעיר של הגדול ממינסק רבי ירוחם יהודה פרלמן, בסוף חשון ה'תרע"א, התמנה תחתיו כרבה של…

רבי חיים הלוי סולובייצ'יק

רבי חיים ב"ר יוסף דב הלוי סולובייצ'יק (ט"ו אדר ב' ה'תרי"ג, 25 במרץ 1853 – כ"א אב ה'תרע"ח, 30 ביולי 1918) מאבות עולם התורה. ר"מ ישיבת וולוז'ין ורבה של בריסק. מנחיל דרך הלימוד הנקראת בעקבות עיר רבנותו, דרך בריסק. מחבר "חידושי רבנו חיים הלוי" על הרמב"ם. ביבליוגרפיה: אייזנשטט דור, ב, עמ' 33. הספדים עליו רבי…

רבי יוסף שמואל מרדכי מיוחס

רבי יוסף שמואל מרדכי מיוחס (נפטר בב' טבת ה'תרע"ח, 17 בדצמבר 1918) חבר בית הדין הספרדי בירושלים ושד"ר כוללות הספרדים לערי מצרים (בשנת ה'תרנ"ד) ולהודו (בשנת תרס"ג). עם שובו משליחותו השנייה להודו, התמנה כחבר בית הדין הספרדי בירושלים, תפקיד בו החזיק עד פטירתו. ביבליוגרפיה: יהודי המזרח, עמ' 403 (הערה מעמ' 402).

רבי נטע צבי וייס

רבי נטע צבי וייס ("רבי נטע מגיד". י"ג שבט ה'תרל"ג, 10 בפברואר 1873 – א' אב ה'תרע"ח, 10 ביולי 1918) מגיד ירושלמי נודע, תלמיד מהרי"ל דיסקין ומקורבו של האדר"ת. מדרשותיו וכתביו נדפס הספר "נטעי חמד". עם פטירתו בצעירותו הניח אחריו את אלמנתו חנה איטא (נפטרה בי"ג ניסן ה'תש"ט, 12 באפריל 1949), שתי בנותיו הנשואות וארבע…

רבי אברהם לופטביר

רבי אברהם לופטביר (ה'תר"ך, 1860 – כ"ג ניסן ה'תרע"ח, 5 באפריל 1918) מגדולי למדני ורשה וחתנו של רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, ה"אור שמח". ידידו של רבי מנחם זמבה, ומחבר שו"ת "זרע אברהם" הכולל התכתבות ביניהם. הוא ואשתו נפטרו צעירים וחשוכי ילדים.