רבי חיים גולדשמיד

רבי חיים ב"ר אפרים פישל גולדשמיד (~ה'תרל"ה, 1875 – כ"ב כסלו ה'תר"צ, 24 בדצמבר 1929) היה פוסק הלכה גליציאני, המו"צ הרשמי של זמושץ' (תחת האב"ד רבי משה חיים בלום). נשא בכל עניני משמר ההלכה בעירו ביד רמה. מסר שיעורים בלימוד לצעירי אגודת ישראל בעירו, עסק בצרכי ציבור ובעניני צדקה בנאמנות. נודע בדרשותיו. נפטר בגיל 54….

רבי אברהם מאיר אשכנזי (עפשטיין-קצנלנבוגן)

רבי אברהם מאיר ב"ר שאול הלוי אשכנזי (קצנלנבוגן-עפשטיין; ערב חג הסוכות, י"ד תשרי ה'תרי"ד, 16 באוקטובר 1853 – י' אב ה'תרפ"ט, 16 באוגוסט 1929) רבן של סנאוו ולאהויסק שבפלך מינסק, מחבר "מנחה בלולה" (תרמ"ב) ו"אמרי נועם" מאמרים בדרוש ומאמרים בהלכה (וילנה תרמ"ח) בנו של רבי שאול הלוי עפשטיין אב"ד קוברין ומלפנים בקוסובה (גיסו של רבי…

רבי אפרים אופנהיים (ורשה)

רבי אפרים אופנהיים (ה'תרכ"ד, 1864 – ליל כ"ו סיון ה'תרפ"ט, 3 ביולי 1929) מורה הוראה בוורשה. חבר אגודת הרבנים בפולין. נודע כתלמיד חכם וירא שמים העמל בתורתו יומם ולילה, חסיד מובהק של חסידות סקרנביץ. נפטר בגיל 65. ביבליוגרפיה: קובץ דרושים של אגודת הרבנים, ט, ורשה תר"ץ, עמ' קנג ♦ אונזער ווילנער עקספרעס, כו סיון ה'תרפ"ט, עמ'…

רבי צבי דרבקין

רבי צבי ב"ר שמואל הלל דרבקין (כ"ו ניסן ה'תרכ"ב, 26 באפריל 1862 – י"ח אב ה'תרפ"ט, 24 באוגוסט 1929) "העילוי משקלוב", מרבני בוברויסק. נרצח בפרעות תרפ"ט בחברון. קורות חייו נולד בשקלוב, למד בישיבת וולוז'ין אצל רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, והתפרסם בכינוי "העילוי משקלוב". נשא את שרה לאה בת רבי נתן רובין והתגורר בבוברויסק שבה…

רבי יוסף יהודה ליב בלוך

רבי יוסף יהודה לייב בלוך (כ"א שבט ה'תר"ך, 14 בפברואר 1860 – ז' חשוון ה'תר"ץ, 10 בנובמבר 1929) רבה של טלז וראש ישיבת טלז. מחבר "שיעורי דעת" ו"שיעורי הלכה". משפחתו רי"ל בלוך היה חתנו של רבי אליעזר גורדון מטלז. רבי זלמן שמואל בלוך – המנהל הרוחני של ישיבת טלז ודיין בעיר. נספה בשואה רבי אברהם…

רבי יעקב דאנון

רבי יעקב דאנון (ה'תרט"ו, 1855 – כ"ב אלול ה'תרפ"ט, 27 בספטמבר 1929) דיין בירושלים והחכם באשי בדמשק (ה'תר"ע, 1910 – ה'תרפ"ה, 1925). קורות חייו יליד ירושלים ותלמיד הישיבות הספרדיות בה שראשיהן סמכוהו להוראה. נודע כדרשן גדול ושלט גם בערבית וטורקית. שימש כמה פעמים כשד"ר העדה הספרדית בירושלים לקהילות ישראל באירופה ובצפון אפריקה. במשך שנים שימש…

רבי אברהם יעקב אורלנסקי

רבי אברהם יעקב ב"ר אהרן הכהן אורלנסקי (ה'תרל"ט, 1879 – י"ח אב ה'תרפ"ט, 24 באוגוסט 1929) רבה הראשון של זכרון יעקב (ה'תרע"ט-ה'תרפ"ט). נרצח בטבח בחברון ("מאורעות תרפ"ט"). גנאלוגיה אביו רבי אהרן הכהן אורלנסקי היה רבה הראשון של פתח תקוה במשך קרוב לשלושים שנה, לאחר פטירת אביו חשב לרשתו בכס הרבנות בפתח תקוה, אך לבסוף נבחר…

רבי מנחם קרקובסקי

רבי מנחם ב"ר צבי הירש קרקובסקי (ה'תרכ"ט, 1969 – חצות ליל י"ד חשון ה'תר"ץ, 17 בנובמבר 1929) רבן של טימקוביץ שבפלך מינסק, חסלוביץ', ונובהרדוק שבה עמד גם בראשות הישיבה המקומית. משנת ה'תרע"ח ועד פטירתו כיהן במשרת המ"מ ומו"צ [=מגיד מישרים ומורה צדק] בווילנה. ספרו "עבודת המלך" על הרמב"ם נדפס לאחר פטירתו בידי אלמנתו, בדנה בת…

רבי מרדכי קלפפיש

רבי מרדכי ב"ר שמואל זנוויל קלפפיש (ה'תרט"ז, 1856 – ח' כסלו ה'תר"ץ, 10 בדצמבר 1929) דיין בעיר ורשה בירת פולין במשך למעלה מארבעים שנה. חבר ועד הרבנים לעדת ורשה, ומו"צ רובע 12 בעיר. התגורר ברחוב זימנה 4 בעיר. ביבליוגרפיה: שערי ציון, י, חוברת היובל עמ' קיא

רבי מרדכי יוסף אלעזר ליינר

רבי מרדכי יוסף אלעזר ב"ר גרשון חנוך הניך ליינר (ליינער. כ"ז שבט ה'תרל"ג, 24 בפברואר 1873 – כ"ו שבט ה'תרפ"ט, 6 בפברואר 1929) האדמו"ר הרביעי מראדזין-איזביצא. ספרו "תפארת יוסף". אחריו הנהיג את החסידות, בנו רבי שמואל שלמה ליינר שנספה בשואה.         מילות מפתח: ראדזין

רבי משה מידנר

רבי משה מידנר (ה'תר"ך, 1860 – כ"ג חשון ה'תר"ץ, 26 בנובמבר 1929) מייסד ישיבת תורת חסד של חסידות סלונים בברנוביץ ומראשי חסידות סלונים. רוב כתביו אבדו בשואה. נדפסו מכתביו: כתבי קודש ותורת אבות. קישורים להרחבה: יוסף מאיר האס, עבד נאמן קראת לו: שביבי אש משולי אדרתו של פאר עדת חסידי סלונים – הצדיק המופלא הגאון…