רבי אלעזר מאיר פרייל

רבי אלעזר מאיר ב"ר אלחנן פרייל (ה'תרל"ח, 1878 – י"ד תשרי ה'תרצ"ד, 4 באוקטובר 1933) רב ליטאי ואמריקאי, ממנהלי סניף ישיבת טלז בשדובה שבליטא, רב בטרנטון ובאליזבת, ור"מ בישיבת רבנו יצחק אלחנן. קורות חייו נולד בבירז לרב אלחנן פרייל (נפטר ב' סיוון ה'תר"מ), למד מפי אחיו רבי יהושע יוסף פרייל רבה של קרוק. בהמשך למד…

רבי צבי אריה ליב לוריא

רבי צבי אריה לייב ב"ר משה בצלאל לוריא (ה'תרל"א, 1871 – ה'תרצ"ג, 1933) רבה של ז'אלודאק. קורות חייו נולד לרבי משה בצלאל לוריא בעת כהונתו כרבה של שאקי, נשא את בתו של רבי צבי 'חאצעס' מנדלשטם בזאגר והתגורר בה. התקבל למשרת רבנות ראשונה בעיירה קופצ'ווה (קאפטשעווע) שבפלך סובלק, וממנה לעיר ז'ולודק שבה כיהן עד לפטירתו….

רבי ברוך אשר פייבל פרלס

רבי ברוך אשר (פליקסן, פייבל) ב"ר יוסף (פרץ, פריץ) פרלס (ה'תרל"ד, 1874 – כ"ה תשרי ה'תרצ"ד, 15 באוקטובר 1933) רב בקניגסברג, ומרצה למדעי היהדות באוניברסיטת קניגסברג ובאוניברסיטה העברית בירושלים (ה'תרפ"ז, 1927). קורות חייו נולד במינכן לרבי יוסף (פריץ) פרלס שהיה מלומד ורב העיר. למד בבתי המדרש לרבנים בווינה, בברסלאו ובפריז, והשלים לימודים כלליים באוניברסיטת מינכן….

רבי ישראל מאיר הכהן, ה"חפץ חיים"

רבי ישראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהן (י"א שבט ה'תקצ"ט, 26 בינואר 1839 – כ"ד אלול ה'תרצ"ג, 15 בספטמבר 1933) מגדולי פוסקי ההלכה, מחבר "משנה ברורה". מגדולי דורו וממנהיגי היהדות החרדית בעשורים שלפני מלחמת העולם הראשונה ובין מלחמות העולם. מחבר "שמירת הלשון" ו"חפץ חיים" וספרים רבים אחרים. ביבליוגרפיה: דב כץ, תנועת המוסר, כרך ד, פרקים א-ט,…

רבי ישראל פרידמן מצ'ורטקוב

רבי ישראל ב"ר דוד משה פרידמן (י' אייר ה'תרי"ד, 8 באפריל 1854 − י"ג כסלו ה'תרצ"ד, 1 בדצמבר 1933) האדמו"ר השני מצ'ורטקוב (תרס"ד-תרצ"ד), פעל בצ'ורטקוב וממלחמת העולם הראשונה העתיק את עיקר פעילותו לווינה בירת אוסטריה. חבר מועצת גדולי התורה. רבים מחסידיו התפרסמו ונמנו על השורה הראשונה של רבני גליציה, בהם: המהרש"ם מברעזאן, רבי מאיר אריק,…

רבי משה מרדכי אפשטיין

רבי משה מרדכי ב"ר צבי חיים אפשטיין (כ' אדר ה'תרכ"ו, 7 במרץ 1866 – י' כסלו ה'תרצ"ד, 28 בנובמבר 1934) ראש ישיבת סלבודקה וחברון, מחבר "לבוש מרדכי". חבר מועצת גדולי התורה. רמ"מ עפשטיין, נשא את חיה מנוחה בתו היתומה של ר' שרגא פייבל פרנק מאלקסוט, והיה גיסם של רבי איסר זלמן מלצר (רא"ז מלצר נפטר בדיוק…