רבי ישראל גורזיצ'נסקי

רבי ישראל ב"ר צבי הכהן גורזיצ'אנסקי (ה'תר"ז, 1847 – כ"ח אדר ב' ה'תרצ"ח, 31 בדצמבר 1938) היה תלמיד חכם וסוחר שחי ופעל בטומשוב שבפולין. כתביו נדפסו בכתבי העת התורניים בני זמנו ונאספו בידי בנו בספר 'שארית ישראל'. קורות חייו נולד בקלימנטוב, פלך ראדום, פולין. חי ופעל בטומשוב לובלסקי. נישא לבתו של רבי משה רויגענפיש רבן…

רבי יששכר דב באב"ד

רבי יששכר דב ב"ר אברהם באב"ד (ה'תרי"א, 1851 – ז' שבט ה'תרצ"ח, 9 בינואר 1938) רבה של בוסק. מחבר "אוצר י"ד החיים". נולד לרבי אברהם ב"ר יעקב באב"ד רבן של ראדיחוב ובוסק ונקרא על שם סבו, אב אמו, רבי יששכר דב רמר"ז אב"ד סקאהל. כבר בילדותו נחשב לעילוי. נישא למאטיל בת ר' אליעזר אטינגר מז'ולקובה…

רבי יוסף אדלר (ניו יורק)

רבי יוסף ב"ר שלמה אדלר (ה'תרל"ז, 1877 – ט"ז תמוז ה'תרצ"ח, 15 ביולי 1938) רב בקהילות שונות בניו יורק, ור"מ בישיבות תורה ודעת ותפארת ירושלים. חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. טבע בים. קורות חייו נולד בקלצק שבליטא. למד בוולוז'ין, איישישוק וקובנה. נסמך לרבנות בשנת ה'תרנ"ד, 1894. נישא להניה בת ר' משה חיים רזניק בשנת…

רבי דוב גרינפרס

רבי דוב (דובער, בערקה) ב"ר יחזקאל גרינפרס (הוצא להורג, ה'תרצ"ח, 1938~) רבה של פולטבה, אוקראינה. מחסידי חב"ד. קורות חייו נולד בעיר רמן ליחזקאל וליבא פרל גרינפערס, למד בישיבת תומכי תמימים המרכזית. נישא ליוכבד, והתמנה כאב"ד פולטבה. בשנת ה'תרפ"ב הקים בעיר ועד לתקנת עגונות, עבור עגונות מלחמת העולם הראשונה והפוגרומים שאחריה, ועמד בראש הוועד. תחת השלטון…

רבי יוסף זונדל רבינזון

רבי יוסף זונדל ב"ר מאיר רבינזון (נפטר בא' חשון ה'תרצ"ט, 26 באוקטובר 1938) היה רבה של רדושקביץ שבליטא, ומלפנים רבן של פלשצניץ וגלובוקי. משפחתו אביו רבי מאיר רבינזון היה רבה של רדושקביץ ואמו לאה ב"ר צבי. אחיו היו ד"ר מרדכי רבינזון (תרל"ז-תשי"ג); שלמה אליהו; ור' יעקב (העילוי הנודע יענק'ל רדיטשקובר שנטרפה דעתו בעקבות המלחמה). אחיותיו מרים ובריינה…

רבי שלמה פנחס בוטניצקי

רבי שלמה פינחס בוטניצקי (ה'תרמ"ה, 1885 – ה'תרצ"ח, 1938) רב ודיין במריאמפול. קורות חייו יליד וילקובישק, במשך 50 שנה דיין במריאמפול, בשנת ה'תרפ"ו חתם עם כלל רבני ליטא  לטובת הרשימה הכלכלית-דתית, לקראת הבחירות לסיים השלישי בליטא הדמוקרטית שנערכו באותה שנה. נפטר בניו יורק בשנת ה'תרצ"ח. בנו היה העיתונאי ואיש החינוך הציוני יהונתן בוטניצקי, שהיגר לברזיל…

רבי יואל סורוצקין

רבי יואל ב"ר בן ציון סורוצקין-כרמל (ה'תרל"א, 1871 – יום שישי י' תמוז ה'תרצ"ח, 8 ביולי 1938) אב"ד צאריצין וסטויבץ. קורות חייו נולד לרבי בן ציון סורוצקין רבה של זכרינה ולחיענא בת ר' חיים. במשך שבע שנים למד אצל רבי נפתלי צבי יהודה ברלין בישיבת וולוז'ין. בבחרותו נלקח לצבא הרוסי. נשא את חסיה בת רבי…

רבי שלמה גולובנציץ

רבי שלמה גולובנציץ (ה'תרכ"ט, 1869 – י"ב חשון ה'תרצ"ט, 6 בנובמבר 1938) ראש ישיבת מינסק ורבה של מוהילב. בסוף ימיו ראש המועצה הדתית בירושלים. קורות חייו נולד בהורודוק שבפלך מינסק. מגיל 14 למד בישיבת וולוז'ין בחברותא עם הר"מ רבי חיים סולובייצ'יק, עד סגירת הישיבה כשנתיים וחצי לאחר בואו. בהמשך למד בישיבת מיר ובישיבת סלבודקה. הוא…