רבי מתתיהו גורדון-שטראשון

רבי מתתיהו ב"ר שמשון גורדון (מכונה גם שטראשון ע"ש משפחת אמו; י' אדר א' ה'תר"ל, 11 בפברואר 1870 – ח' תמוז ה'תש"ד, 29 ביוני 1944) היה רב ודרשן מפורסם בווילנא, ובסוף ימיו בשיקגו, אילינוי, ארצות הברית. מחבר הספרים "משאת נפשי" ו"שבילי הרגש". קורות חייו נולד בסמורגון. בנם של רבי שמשון גורדון (נפטר ו' תשרי תרנ"ח)…

רבי דוד דובער סווירן

רבי דוד דובער ב"ר יוסף חיים סווירען (ח' שבט ה'תרמ"ט, 10 בינואר 1889 – ח' אדר ה'תש"ד, 3 במרץ 1944) רב אמריקאי. כיהן כרב אב"ד ווטרברי בקונטיקט, בווילמינגטון בדלוור, ובפילדלפיה בבית הכנסת "לינת הצדק". חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. קורות חייו נולד בסמרגון לר' יוסף חיים ועטיל פעשא ב"ר אברהם צבי (נפטרה בכ"א טבת…

רבי משה סקרוטה

רבי משה סקרוטה (ה'תקמ"ח, 1988 – ה'תש"ד, 1944) היה ר"מ בישיבת כנסת ישראל – סלבודקה. ומרבני הפרבר הקובנאי סלבודקה. חתנו של רבי משה מרדכי אפשטיין ראש ישיבת סלבודקא. נרצח בעת חיסול גטו קובנה. ספרו "אור משה" בכתובים, אבד בשואה. ביוגרפיה התייתם בצעירותו וגדל בבית דודו אחי-אמו, ר' פייביש סקרוטה ברז'יצה. למד אצל רבי איצל'ה, הרב…

רבי אברהם שטרן

רבי אברהם ב"ר יצחק אריה שטרן (ה'תרמ"ד, 1884 – כ"ו סיון ה'תש"ד, 17 ביוני 1944) דיין ומו"צ בנייהייזל. מחבר "גפי אש" על המשנה, "כתבי אש" שו"ת, "שולחן אש" על השו"ע, "מליצי אש" תולדות רבנים וחידושיהם לפי סדר השנה, ועוד. נספה בשואה באושוויץ. אשתו גיטל הייתה בתו של רבה של נייהייזל, רבי יוסף מאיר טיגרמן.

רבי יואב אדלר

רבי יואב ב"ר שלום אדלר (ה'תר"ם, 1880 – ה'תש"ד, 1944?) אב"ד דאברא והאנשוביץ. קורות חייו נולד בסרדנה שברוסיה הקרפטית, בה שימש אביו רבי שלום אדלר, מחבר "רב שלום", רב. נשא את בת רבי דוד ליב זלצר גאב"ד הומנה. לאחר נישואיו התמנה כאב"ד דוברה, ובשנת ה'תרפ"ג, 1923, התמנה כאב"ד הנשוביץ. הוא יסד בעיר ישיבה והניג את…

רבי אברהם יהודה שפרייר

רבי אברהם יהודה ב"ר משה שפרייר (ה'תרנ"ב, 1892 – א' סיון ה'תש"ד, 23 במאי 1944) תלמיד חכם הונגרי, תושב נירדהאז. נודע בסדרת ספריו "מנחת יהודא" על מסכתות הש"ס. נספה עם רבים מבני קהילת נירדהאז ביום הגעתם למחנה ההשמדה הנאצי באושוויץ. ביבליוגרפיה: ר"ד קליין ורמא"ז קינסטליכר, קיצור תולדות, בסוף: ירושת פליטה, ירושלים תשס"ו, עמ' קעו. מילות…

רבי חיים צוקר

רבי חיים ב"ר אליעזר צוקר (כ' תשרי ה'תר"ם, 7 באוקטובר 1879 – כ"ה אייר ה'תש"ד, 18 במאי 1944) אב"ד האלאס וראב"ד ברגסז. נספה בשואה. קורות חייו יליד ברגסאז. לאחר נישואיו, התמנה בהיותו בן 22 בלבד כאב"ד האלאס, ומשנת ה'תרפ"ב כיהן כראב"ד ברגסאז במקום אביו. את מקומו בהאלאס מילא אחיו רבי שלמה צוקר שהיה גם חתנו….

רבי זלמן דוב רשגולין

רבי זלמן דוב ב"ר אברהם צבי רשגולין (ה'תרכ"ד, 1864 – ט' אלול ה'תש"ד, 28 באוגוסט 1944) רב קהילת "אגודת אחים אנשי חסד" בסטטן איילנד, ניו יורק. מחבר "הגיוני לב" ו"חקרי לב". קורות חייו יליד קלווריה שבליטא, חניך ישיבות ראדין וולוז'ין, בוולוז'ין היה תלמידם של הנצי"ב מוולוז'ין ורבי חיים הלוי סולובייצ'יק. לאחר נישואיו התגורר בפילווישקי שבליטא….

רבי חזקיה רבין

רבי חזקיה ב"ר יצחק חיים הכהן רבין (א' שבט ה'תרל"ב, 11 בינואר 1872 – ט' טבת ה'תש"ה, 25 בדצמבר 1944) הרב הראשי לבוכרה וראש בית הדין בה. עלה לארץ ישראל וכיהן כדיין בבית הדין של העדה הספרדית בירושלים עד פטירתו.

רבי אליהו ריינה

רבי אליהו ב"ר דוד ריינה (כ"א טבת ה'תרכ"ו, 8 בינואר 1866 – כ"ז שבט ה'תש"ד, 14 בפברואר 1944) רבה הספרדי של חיפה במשך 22 שנה. קורות חייו יליד טבריה, בנם של אסתר ורבי דוד ריינה. לאחר נישואיו למסעודה בת יצחק לוי, התגורר בחיפה ובביירות. בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה עשה. מאז התגורר בחיפה, תחילה בשכונת…

רבי ישעיה קרלינסקי

רבי ישעיה ב"ר אברהם דובער קרלינסקי (תמוז ה'תרל"ז, 1877 – ו' כסלו ה'תש"ה, 22 בנובמבר 1944) רבן של ליובוניץ ופוחוביץ (כיום בבלארוס). מראשי אגודת הרבנים האורתודוקסים בארצות הברית. ביבליוגרפיה: קרלינסקי, אבא-מארי ז"ל, אור המזרח, כרך לג חוברת א, עמ' 175–187 ♦ ראנד, "הרב ר' ישעי' קארלינסקי זצ"ל", תולדות אנשי שם ח"א, ניו יורק, תש"י, עמ' 114. מילות מפתח: ליובוניצ'י, פוחביצ'י,…

רבי שמואל אביגדור דרצ'ינסקי

רבי שמואל אביגדור דרצ'ינסקי (ה'תרכ"ח, 1868 – ליל י"ב שבט ה'תש"ד, 5 בפברואר 1944) רב בליטא ובארץ ישראל. חתנו של רבי חיים הלל פריד ראש ישיבת וולוז'ין, ותלמידו של רבי מאיר שמחה הכהן. בין מלחמות העולם שימש רב בוולוז'ין ואחרי עלייתו לארץ ישראל, רב ביבנאל ובשכונת קריית משה בירושלים. מחבר "אהל משה" ו"משא הלוי". אבי…