רבי זלמן בורר

רבי ישראל שלמה זלמן ב"ר יחיאל בורר (בארער; ~ה'תר"ך – כ"ז אב ה'תש"ט, 22 באוגוסט 1949) היה אב"ד וילקס ברי בפנסילבניה, חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. מחסידי טשורטקוב ומחבר פורה. קורות חייו נולד בהרימלוב לרב יחיאל ב"ר ישראל איסר בורר ולשרה בת ר' מיכל הכהן. למד מפי רבי יעקב ויידנפלד מהרימלוב שאף סמך אותו…

רבי מאיר סטלביץ

רבי מאיר ב"ר אברהם זאב סטלביץ (ח' כסלו ה'תר"ל, 12 בנובמבר 1869 – ל' שבט ה'תש"ט, 1 במרץ 1949) רבן של גירטיגולה, קופציבה, דמיטרובקה, שעביז (סבז') וחסלביץ. ובארץ ישראל, רבה של שכונת זכרון משה בירושלים וחבר הנהלת התאחדות הרבנים פליטי רוסיה. מחבר "מבית מאיר" (ד' חלקים). קורות חייו נולד באיישישוק לפרומה שרה (נפטרה ה'תרע"ה) לר'…

רבי דניאל זליג זקש

רבי דניאל ב"ר חיים פסח זקש (ה'תרל"ג, 1873 – ד' אלול ה'תש"ט, 29 באוגוסט 1949) היה ראש ישיבה ליטאי. מחבר "חמדת דניאל" על זבחים ומנחות. שימש בראשות ישיבות רבות: בגורזד, טבריג, ואבוילניק, ובית היתומים דיסקין בירושלים. כן שימש רבה של רדווילישוק שבליטא. מרשימותיו נדפס הספר "חידושי הגריי"ר" משיעורי רבו המובהק, רבי יצחק יעקב רבינוביץ מפוניבז'…

רבי אברהם זלמן קורץ

רבי אברהם זלמן קורץ (נפטר בא' אייר ה'תש"ט, 30 באפריל 1949) רב, מנהיג ומחנך ברוצ'סטר שבארצות הברית. מתלמידי ה"חפץ חיים". למד בישיבת ראדין אצל רבי ישראל מאיר הכהן, ה"חפץ חיים". לאחר נישואיו למד בכולל קובנה ונסמך להוראה בידי רבי משה מרדכי אפשטיין מסלבודקה. בהיותו באירופה התגורר בוולקוביסק, ולא התפרנס מן הרבנות, אך כשהגיע לארצות הברית…

רבי מרדכי רוקח

רבי מרדכי רוקח (ה'תרס"א, 1901 – כ"ה חשון ה'תש"י, 17 בנובמבר 1949) רבה של בילגוריי שבפולין. בנו של רבי יששכר דב רוקח, ואביו של רבי יששכר דב רוקח השני מבעלזא. ביבליוגרפיה: הרב יעקב שלמה לוי (עורך), פרשת גדולת מרדכי, שני כרכים, מפרי עמלו של הרב משה אהרן רינגל, מזכיר בית האדמו"ר מבעלזא. ירושלים: אור הצפון,…

רבי גדליה משה גולדמן

רבי גדליה משה גולדמן (כ"ו אייר ה'תרמ"ז, 21 במאי 1887 – כ"ד חשון ה'תש"י, 16 בנובמבר 1949) האדמו"ר החמישי מזוויהל. בשנים האחרונות עולים רבים לקברו בגבעת רם שבירושלים (שייח' באדר). מנכדיו: רבי שלמה כץ, ראש ישיבת חברון. ורבי דוד סתיו, רבה של שוהם.