רבי מרדכי רוגוב

רבי מרדכי ב"ר בנימין רוגוב (נפטר בכ"ט חשון ה'תשכ"ט, 20 בנובמבר 1968) אב"ד טלכאן ואחר כך רב ואב"ד סייני שבליטא ולאחר מלחמת העולם השניה רב ור"מ ישיבת בית מדרש גבוה בשיקגו. מחבר "עטרת מרדכי" על הש"ס ועל התורה. קורות חייו נולד לרבי בנימין ולליבא (בת רבי יעקב קופשטיין) רוגוב. בבחרותו התפרסם כעילוי ובקי בש"ס והיה…

רבי בן-ציון חיים נטלוביץ

רבי בן-ציון חיים ב"ר משה נטלוביץ (ה'תרמ"ו, 1886 – ט' טבת ה'תשכ"ח, 10 בינואר 1968) רב בכמה עיירות בליטא, ואחר כך בארצות הברית. חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. קורות חייו נולד בווילנה, תלמידו של רבי חיים עוזר גרודזנסקי. נסמך לרבנות בידי רבי חיים עוזר גרודזנסקי, רבי חנוך אייגש (ה'מרחשת') ורבי אליעזר רבינוביץ ממינסק. נישא…

רבי נחמן דוד לנדינסקי

רבי נחמן דוד ב"ר משה לנדינסקי (? – כ"ב ניסן, אסרו חג הפסח תשכ"ח, 20 באפריל 1968) מייסד וראש ישיבת בית יוסף בגייטסהד. נקרא לגייטסהד בידי קרוב משפחתו ר' דוד דרייאן שהיה שוחט בגייטסהד וביקש לייסד בה מקום תורה. כשנה לאחר הגעתו למקום, בשנת ה'תרצ"א, 1931, הזמין את ידידו רבי אליעזר קאהן לכהן לצדו כמנהל…

רבי חזקיהו אליעזר קאהאן

רבי חזקיהו אליעזר ב"ר מרדכי הלוי (הורביץ) קאהן (ה'תרס"א, 1901 – ח' תמוז ה'תשכ"ח, 4 ביולי 1968) היה ראש הישיבה ומנהלה הרוחני של ישיבת בית יוסף בגייטסהד שבאנגליה. הנהיג את הישיבה במשך למעלה מ-35 שנה (תרצ"א-תשכ"ח) ונודע בתוכה ובקהילת גייטסהד בתואר "המנהל". שיחותיו נדפסו בספר "נחלת אליעזר". ביוגרפיה נולד לרבי מרדכי הלוי ולחנה לאה קאהן…

רבי אפרים סוקולובר

רבי אפרים ב"ר מרדכי חיים סוקולובר (ה'תרס"א, 1901 – ד' אייר ה'תשכ"ח, 2 במאי 1968) רבה הראשון של רעננה. חלק מדרשותיו כונסו בספר "פני אפרים". קורות חייו יליד שניאדובה שבה כיהן אביו כרב. בנערותו למד בישיבת 'תורת חיים' בוורשה אצל רבי איצ'ה גרודזנסקי. בהמשך גלה ללמוד תורה בישיבות ליטא והיה חניך ישיבת לומז'ה, ישיבת קלם וישיבת…

רבי משה אהרן פולייב

רבי משה אהרן ב"ר ישראל פולייב (י' סיון ה'תרמ"ח, 20 במאי 1888 – ליל ב' כסלו ה'תשכ"ז, 14 בנובמבר 1966) ראש ישיבת רבנו יצחק אלחנן. מתלמידי רבי איסר זלמן מלצר. כתביו רוכזו בספרי "אורח מישרים". קורות חייו נולד בטימקוביץ' שבפלך מינסק באימפריה הרוסית. למד בישיבת סלוצק אצל רבי איסר זלמן מלצר ונסמך אצלו לרבנות. נמסר…

רבי יצחק פומרנץ

רבי יצחק פומרנץ (ה'תר"ע, 1910 – כ"ג חשון ה'תשכ"ט, 14 בנובמבר 1968) רב ומרביץ תורה, חניך ישיבות קרלין סטולין ונובהרדוק, רבן של שכונות ברזילי וביצרון בתל אביב.

רבי אליעזר סילבר

רבי אליעזר סילבר (זילבר. כ"ג שבט ה'תרמ"ב, 12 בפברואר 1882 – ט' שבט ה'תשכ"ח, 8 בפברואר 1968) נשיא אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה ורב קהילת "כנסת ישראל" בסינסינטי שבארצות הברית. מחבר "ענפי אר"ז" ו"צמח אר"ז". ביבליוגרפיה: ראנד, עמ' 48 ♦ מנחם גליקמן-פרוש (בפועל: אוטוביוגרפיה ערוכה), איש ההלכה והמעשה, ירושלים תשז ♦ אנשי שם לכס. פריט ו-6.