רבי הלל ויטקינד

רבי הלל ב"ר חיים אהרן ויטקינד (תרנ"ח או תרנ"ט, 1898 – י"ט אלול ה'תשל"ד, 6 בספטמבר 1974) ראש ישיבת נובהרדוק בית יוסף בתל אביב. ולפני כן מראשי ישיבת נובהרדוק בוורשה. קורות חייו נולד באמדור, למד בשטוצ'ין אצל רבי אלתר שמואלביץ חתנו של הסבא מנובהרדוק ואחר כך בישיבת נובהרדוק המרכזית, שבה למד עד פטירת הסבא (ה'תר"פ,…

רבי דוד רקמן

רבי דוד ב"ר מנחם מנדל רחמילביץ-רקמן (כ"ז כסלו ה'תרמ"ב, 19 בדצמבר 1881 – ה'תשל"ד, 1974) ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן ורב באולבני. קורות חייו יליד הלוסק שבליטא, מתלמידי רבי ברוך דב ליבוביץ בהלוסק ורבי איסר זלמן מלצר בסלוצק. נסמך לרבנות בידי רבי איסר זלמן מלצר ובידי הרידב"ז. היגר לארצות הברית בשנת ה'תרס"ה, 1905, והתחתן…