רבי חיים פאלאג'י

רבי חיים ב"ר יעקב פאלאג'י (י"ז טבת ה'תקמ"ח, 28 בדצמבר 1787 – י"ז שבט ה'תרכ"ח, 10 בפברואר 1868) החכם באשי ואב בית הדין הגדול באיזמיר, מחבר פורה, מחשובי פוסקי ההלכה ודרשני יהדות טורקיה. משפחתו אביו רבי יעקב פאלאג'י היה תלמידו וחתנו של רבי יוסף רפאל חזן מאיזמיר, מחבר "חקרי לב". בניו התפרסמו אף הם כרבנים:…

רבי חיים מ"ץ

רבי חיים מ"ץ (ה'תקס"ג, 1803 – י' אייר ה'תרכ"ח, 2 במאי 1868) המו"ץ בקובנה. כיהן בתפקידו כמו"צ דקובנה בשתים עשרה שנות חייו האחרונות (ה'תרט"ז, 1856 – ה'תרכ"ח, 1868). עליו ביום העשירי לירח אייר הלך לעולמו בקאוונא הרב המאהו"ג חסיד וענו מו"ה חיים מ"ץ נ"ע. שתים עשרה שנה ישב על כס הוראה בעיר הנ"ל ובששים וחמש…

רבי ישעיה מושקט

רבי ישעיה ב"ר יעקב משה מושקט (ה'תקמ"ג, 1783 – ה' אדר ה'תרכ"ח, 28 בפברואר 1868) אב"ד פראגה, פרבר ורשה, במשך עשרים ושבע שנים. מחבר "עצי בשמים" ו"ראשי בשמים". חידושים ופנינים רבים משלו על התורה, מובאים בשמו בספרים "מלין חדתין" ו"מלין יקירין" (פיעטרקוב תרס"ב). עליו ווארשא. ביום ו' עש"ק ה' אדר גוע פה בעירנו הרב הגאון…

רבי מנחם מנדל ב"ר אברהם לוונשטאם

רבי מנחם מנדל ב"ר אברהם לוונשטאם (נפטר בשבת הגדול י"ב ניסן ה'תרכ"ח, 4 באפריל 1868) רב בפרוישטאט וראב"ד פוזנא. כיהן כרב בפרוישטאט במשך שלושים שנה (ה'תקפ"ו, 1826 – ה'תרט"ז, 1856) כראב"ד פוזנא במשך שתים עשרה שנה (ה'תרט"ז, 1856 – ה'תרכ"ח, 1868). נפטר בעיצומה של דרשת שבת הגדול בבית הכנסת החדש (נייע שוהל) בפוזנא. אביו רבי…